Vol 144 Nr 1 (2024)

Redaktören har ordet

Anne Berg, Robin Ekelund
Till kritiken
PDF

Kortare recensioner

Svante Norrhem
Anu Lahtinen, Ebba Stenbock: I maktspelets skugga (Helsingfors: Svenska Litteratursällskapet i Finland och Appell Förlag 2022). 206 s.
Kräver prenumeration PDF
Roddy Nilsson
Janne Kivivuori et al, Nordic homicide in deep time: Lethal violence in the early modern era and present times (Helsingfors: Helsinki University Press 2022). 358 s.
Kräver prenumeration PDF
Cecilia Trenter
Maja Bondestam, De utomordentliga: Normaliseringen av monster och naturens utkant 1600–1830 (Göteborg & Stockholm: Makadam förlag 2022). 350 s.
Kräver prenumeration PDF
Jonas Nordin
Christina Mattsson, Petter Winge och hans värld: En boktryckare, bokhandlare och utgivare i 1700-talets Nyköping (Karlstad: Votum, 2022). 80 + XVIII s.
Kräver prenumeration PDF
Brita Planck
Marianne Molander Beyer, Till eftervärlden: Clas Julius Ekeblad 1742–1808: Brev, dagböcker och reseskildringar berättar (Appell förlag 2022). 184 s.
Kräver prenumeration PDF
Patrik Winton
Lars Ericson Wolke, Svenskar i krig för Danmark: 1848–1864 (Lund: Historiska Media 2022). 356 s.
Kräver prenumeration PDF
Bo G. Hall
Svenbjörn Kilander, När tiden byttes ut: Norra Jämtland och industrialiseringsprocessen 1850–1906 (Lund: Nordic Academic Press 2021). 359 s.
Kräver prenumeration PDF
Christer Nordlund
Anders Ekström & Hampus Östh Gustafsson (red.), The Humanities and the Modern Politics of Knowledge: The Impact and Organization of the Humanities in Sweden, 1850–2020 (Amsterdam: Amsterdam University Press 2022). 293 s.
Kräver prenumeration PDF
Rebecka Dahlkvist
Carl-Filip Smedberg, Klassriket: Socialgruppsindelningen som skillnadsteknologi under 1900-talet (Uppsala: Acta Universitatis Upsaliensis 2022). 82 s. + fyra delstudier.
Kräver prenumeration PDF
Lena Liepe
Jakob Lindblad, Forskningsföretaget Sveriges Kyrkor: Organisation, Utgivning, Arkiv (Stockholm: Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien 2022). 288 s.
Kräver prenumeration PDF