Historisk tidskrift

Senaste numret

Vol 144 Nr 1 (2024)
Publicerad februari 16, 2024

Välkommen till Historisk tidskrifts OJS-plattform. Här hittar man årgångarna 2016-2024 (äldre nummer läggs upp efterhand). Historisk tidskrifts äldre årgångar (2002-2020) finns fritt tillgängliga digitalt på Svenska Historiska Föreningens hemsida

Historisk tidskrift, utgiven sedan 1881, är Sveriges ledande historievetenskapliga tidskrift och huvudorgan för de vetenskapliga disciplinerna historia och ekonomisk historia. Innehållet återspeglar hela den aktuella svenska historieforskningens bredd - geografiskt, kronologiskt och tematiskt. Tidskriften vänder sig till såväl fackhistoriker som alla som arbetar med eller är intresserade av historia. Den ges ut av Svenska Historiska Föreningen med stöd av Vetenskapsrådet och Kungl. Vitterhetsakademien.

Redaktören har ordet

Anne Berg, Robin Ekelund
Till kritiken
PDF

Kortare recensioner

Svante Norrhem
Anu Lahtinen, Ebba Stenbock: I maktspelets skugga (Helsingfors: Svenska Litteratursällskapet i Finland och Appell Förlag 2022). 206 s.
Kräver prenumeration PDF
Roddy Nilsson
Janne Kivivuori et al, Nordic homicide in deep time: Lethal violence in the early modern era and present times (Helsingfors: Helsinki University Press 2022). 358 s.
Kräver prenumeration PDF
Cecilia Trenter
Maja Bondestam, De utomordentliga: Normaliseringen av monster och naturens utkant 1600–1830 (Göteborg & Stockholm: Makadam förlag 2022). 350 s.
Kräver prenumeration PDF
Jonas Nordin
Christina Mattsson, Petter Winge och hans värld: En boktryckare, bokhandlare och utgivare i 1700-talets Nyköping (Karlstad: Votum, 2022). 80 + XVIII s.
Kräver prenumeration PDF
Brita Planck
Marianne Molander Beyer, Till eftervärlden: Clas Julius Ekeblad 1742–1808: Brev, dagböcker och reseskildringar berättar (Appell förlag 2022). 184 s.
Kräver prenumeration PDF
Patrik Winton
Lars Ericson Wolke, Svenskar i krig för Danmark: 1848–1864 (Lund: Historiska Media 2022). 356 s.
Kräver prenumeration PDF
Bo G. Hall
Svenbjörn Kilander, När tiden byttes ut: Norra Jämtland och industrialiseringsprocessen 1850–1906 (Lund: Nordic Academic Press 2021). 359 s.
Kräver prenumeration PDF
Christer Nordlund
Anders Ekström & Hampus Östh Gustafsson (red.), The Humanities and the Modern Politics of Knowledge: The Impact and Organization of the Humanities in Sweden, 1850–2020 (Amsterdam: Amsterdam University Press 2022). 293 s.
Kräver prenumeration PDF
Rebecka Dahlkvist
Carl-Filip Smedberg, Klassriket: Socialgruppsindelningen som skillnadsteknologi under 1900-talet (Uppsala: Acta Universitatis Upsaliensis 2022). 82 s. + fyra delstudier.
Kräver prenumeration PDF
Lena Liepe
Jakob Lindblad, Forskningsföretaget Sveriges Kyrkor: Organisation, Utgivning, Arkiv (Stockholm: Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien 2022). 288 s.
Kräver prenumeration PDF
Visa alla nummer