Historisk tidskrift

Senaste numret

Vol 143 Nr 3 (2023)
Publicerad september 12, 2023

Välkommen till Historisk tidskrifts nya OJS-plattform. Historisk tidskrifts årgångar 2002-2020 finns fritt tillgängliga digitalt på Svenska Historiska Föreningens hemsida

Historisk tidskrift, utgiven sedan 1881, är Sveriges ledande historievetenskapliga tidskrift och huvudorgan för de vetenskapliga disciplinerna historia och ekonomisk historia. Innehållet återspeglar hela den aktuella svenska historieforskningens bredd - geografiskt, kronologiskt och tematiskt. Tidskriften vänder sig till såväl fackhistoriker som alla som arbetar med eller är intresserade av historia. Den ges ut av Svenska Historiska Föreningen med stöd av Vetenskapsrådet och Kungl. Vitterhetsakademien.

Redaktören har ordet

Anne Berg, Robin Ekelund
Behövs egentligen Historisk tidskrift?
PDF

Inledning - tema

Maria Björkman, Ylva Söderfeldt
Medicinhistoriens vägval
Kräver prenumeration PDF
Visa alla nummer