Historisk tidskrift

Senaste numret

Vol 141 Nr 3 (2021)
Publicerad september 23, 2021

Välkommen till Historisk tidskrifts nya OJS-plattform. Historisk tidskrifts årgångar 2002-2020 finns fritt tillgängliga digitalt på Svenska Historiska Föreningens hemsida

Historisk tidskrift, utgiven sedan 1881, är Sveriges ledande historievetenskapliga tidskrift och huvudorgan för de vetenskapliga disciplinerna historia och ekonomisk historia. Innehållet återspeglar hela den aktuella svenska historieforskningens bredd - geografiskt, kronologiskt och tematiskt. Tidskriften vänder sig till såväl fackhistoriker som alla som arbetar med eller är intresserade av historia. Den ges ut av Svenska Historiska Föreningen med stöd av Vetenskapsrådet och Kungl. Vitterhetsakademien.

Redaktören har ordet

Bo Eriksson
Tack för mig!
Kräver prenumeration PDF

Inledning - tema

Helena Bergman, Emma Severinsson
Kvinnohistorier : Kvinnor i svensk historisk forskning
PDF
Visa alla nummer