Christina Mattsson, Petter Winge och hans värld: En boktryckare, bokhandlare och utgivare i 1700-talets Nyköping (Karlstad: Votum, 2022). 80 + XVIII s.