Marianne Molander Beyer, Till eftervärlden: Clas Julius Ekeblad 1742–1808: Brev, dagböcker och reseskildringar berättar (Appell förlag 2022). 184 s.