Carl-Filip Smedberg, Klassriket: Socialgruppsindelningen som skillnadsteknologi under 1900-talet (Uppsala: Acta Universitatis Upsaliensis 2022). 82 s. + fyra delstudier.