Jakob Lindblad, Forskningsföretaget Sveriges Kyrkor: Organisation, Utgivning, Arkiv (Stockholm: Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien 2022). 288 s.