Minne och flykt i unga människors berättade 2009–2021