Svenbjörn Kilander, När tiden byttes ut: Norra Jämtland och industrialiseringsprocessen 1850–1906 (Lund: Nordic Academic Press 2021). 359 s.