Lars Ericson Wolke, Svenskar i krig för Danmark: 1848–1864 (Lund: Historiska Media 2022). 356 s.