Historisk Tidskrift. Utgiven av Svenska historiska föreningen
  Hem Aktuellt  Tidigare nummer Bli Medlem  Annonsera Om Historisk Tidskrift  För skribenter  Föreningen In English
 

Innehåll (Contents) 2007:4 Tema Internationalisering

617 Redaktören har ordet (Editor’s message)

Inledning (Guest editor’s introduction)

619 Beyond national history. Introduction to the special issue on internationalization.

622 Bortom nationell historia. Inledning tema internationalisering

Uppsatser (Articles)

625 David L. Ransel, Reflections on transnational and world history in the USA and its applications (Sammanfattning: Tankar från USA kring transnationell och global historia och deras användningsområden s. 641)

643 Mafalda Soares da Cunha & Pedro Cardim, From periphery to centre. The internationalisation of the historiography of Portugal (Sammanfattning: Från periferi till centrum. Historieämnets internationalisering i Portugal s. 657)

659 Bartolomé Yun Casalilla, ”Localism”, global history and transnational history. A reflection from the historian of early modern Europe (Sammanfattning: Lokal, global och transnationell historia. Reflektioner utifrån det tidigmoderna Europa s. 677)

679 Dirk Jan Wolffram, Social politics and the welfare state. An international and a local perspective (Sammanfattning: Socialpolitik och välfärdsstat. Internationella och lokala perspektiv s. 694)

697 Heinz-Gerhard Haupt, Comparative history – a contested method (Sammanfattning: Jämförande historia. En ifrågasatt metod s. 715)

717 Katarina Friberg, Mary Hilson & Natasha Vall, Reflections on transnational comparative history from an Anglo-Swedish perspective (Sammanfattning: Tankar kring komparation ur ett svenskt–engelskt perspektiv s. 736)

Översikt (Review essays)

739 Lennart Samuelson & Andrej Sorokin, Den ryska ”arkivrevolutionen”: Källvolymer belyser sovjetepokens mörka sidor

Litteratur (Dissertation review essays)

757 Priser i stormaktstidens Sverige
Göran Hansson, Såld spannmål av kyrkotionden, anm. av fakultetsopponent Johan Söderberg

764 Förmyndarens makt granskad
Ann Ighe, I faderns ställe, anm. av fakultetsopponent Maria Ågren

770 Ett spel på väg mot den moderna staden
Mats Hayen, Stadens puls, anm. av fakultetsopponent Christine Bladh

777 Den nya företagaren tar form
Stefan Lundblad, Hedersam handelsman eller verksam företagare, anm. av fakultetsopponent Christine Bladh

784 Näten på Limhamn
Johan Lundin, Näten på Limhamn, anm. av fakultetsopponent Lars Ekdahl

791 Anstaltssystemet. 1950-talets svenska ”sinnesslövård”
Sara Hansson, I den goda vårdens namn, anm. av fakultetsopponent Mattias Tydén

Kortare recensioner (Book reviews)

Samtliga kortare recensioner i en fil

798 Göran Börge, Palmyra – undret i öknen, anm. av Dick Harrison

799 Poul Skaaning, Vikingestormen, anm. av Dick Harrison

800 Verena Postel (Hrsg.), Arbeit im Mittelalter, anm. av Dick Harrison

802 Lars Bisgaard & Tore Nyberg (red.), Tidlige klostre i Norden, anm. av Dick Harrison

803 William Urban, Tyska orden, anm. av Dick Harrison

805 Ingalill Pegelow, Helgonlegender i ord och bild, anm. av Marianne Sjöland

806 Janken Myrdal, Pia Melin & Olle Ferm, Den predikande räven, anm. av Dick Harrison

808 Bo Eriksson, Lützen 1632, anm. av Karl Sjödin

809 Gunlög Fur, Colonialism in the margins, anm. av Victoria Nordström

811 Åsa Karlsson Sjögren, Männen, kvinnorna och rösträtten, anm. av Yvonne Maria Werner

812 Borgarståndets riksdagsprotokoll 1746–1747, anm. av Karin Sennefelt

814 Martin Hårdstedt, Finska kriget 1808–1809, anm. av Mats Hemström

816 Carola Herberts & Laura Mattsson, Ephemerer, anm. av Henrik Edgren

818 Björn Forsén & Erkki Sironen (red.), Det svunna Grekland, anm. av Lars Kvarnström

820 Alf R. Jacobsen, Scharnhorst, Alf R. Jacobsen, Dödligt angrepp, och Mikael Tamelander & Niklas Zetterling, Slagskeppet Tirpitz, anm. av Bo G. Hall

822 Victor Klemperer, LTI – Tredje rikets språk, anm. av Andreas Åkerlund

824 Othmar Plöckinger, Geschichte eines Buches, anm. av Andreas Åkerlund

826 Alan Wood, Stalin and Stalinism, anm. av Aleksander Kan

828 Wilhelm Agrell, Skuggor runt Raoul Wallenberg, anm. av Bernt Schiller

830 Henrik Eberle & Mattias Uhl, Hitler, anm. av Andreas Åkerlund

832 Hans Sjögren, Den uthålliga kapitalismen, anm. av Kristina Lilja

834 Gunnela Björk, Palme och medierna, anm. av Marie Cronqvist

835 Lars Cavallin, Påvar i moderna tider, anm. av John Edman

Meddelanden (Notices)

838 Fredrik Charpentier Ljungqvist & Daniel Sävborg, The 14th International Saga Conference, Uppsala 2009

841 Litteratur inkommen till redaktionen

844 Svenska avhandlingar i historia och ekonomisk historia, och avhandlingar framlagda vid temainstitutionen i Linköping under 2006

850 Medverkande i detta häfte