Historisk Tidskrift. Utgiven av Svenska historiska föreningen
  Hem  Tidigare nummer Bli Medlem För skribenter
 

 

Observera att Historisk tidskrifts digitala utgåva från och med årgång 2021 publiceras på OJS, Open Journal Systems
(se redaktören har ordet i Historisk tidskrift 2020:4).

Digitala utgåvor av äldre årgångar (HT 2002:2-2020:3) finns som tidigare under fliken "Tidigare nummer" ovan.

 

 

 

 

Historisk Tidskrift - Aktuellt

 

Aktuellt

 

2020-12-17

Nu kommer nya, digitala Historisk tidskrift!

Svenska Historiska Föreningen skickar just nu ut ett meddelande till sina medlemmar, först till dem med registrerad e-postadress, därefter till dem utan registrerad e-post. Från och med år 2021 kommer nämligen alla medlemmar i Svenska Historiska Föreningen att erbjudas tillgång till Historisk tidskrift i digitalt format, utöver den tryckta tidskriften.

Läs mer här

 

2020-11-13

Svenska Historiska Föreningen och tidskriften Scandia

Styrelsen för Svenska Historiska Föreningen har med förvåning och bestörtning tagit del av nyheten om att den historievetenskapliga tidskriften Scandia i början av november 2020 fick avslag på sin ansökan om tidskriftsbidrag från Vetenskapsrådet, trots mycket positiva omdömen av de sakkunniga. Scandia är en mycket viktig del av det svenska och nordiska historievetenskapliga publiceringslandskapet, och det konkurrensförhållande som kan sägas råda mellan Scandia och den av Svenska Historiska Föreningen utgivna Historisk tidskrift har sedan många år tillbaka varit konstruktivt och stimulerande för bägge tidskrifternas utveckling och kvalitet.

Läs mer här

 

2020-09-16

Nordiska historikermötet och Svenska historikermötet senareläggs på grund av covid-19

På grund av osäkerheten kring det nya coronaviruset (covid-19) har det trettionde Nordiska Historikermötet i Göteborg år 2021 senarelagts till 8–11 augusti 2022. Ett nytt call for papers kommer att öppna den 1 maj 2021 med den 30 november som sista dag för inlämning av abstracts. Aktuell information om mötet publiceras löpande på dess webbplats.


Styrelsen för Svenska Historiska Föreningen har i samråd med arrangörerna av det nionde Svenska historikermötet i Umeå beslutat att skjuta fram det från 2022 till 2023. Information om call for papers etc till det Svenska historikermötet i Umeå 2023 publiceras senast i början av 2022.

 

2020-08-03

INTERVIEW CONCERNING THE POSTPONEMENT OF THE 23RD INTERNATIONAL CONGRESS OF HISTORICAL SCIENCES

The CISH newsletter with an interview about the postponement of the CISH congress in Poznan.

Se pdf här.

 

2020-05-04

Till medlemmarna i Svenska Historiska Föreningen

Svenska Historiska Föreningens årsmöte 2020 kommer, enligt tidigare utskickad kallelse, att äga rum den 14 maj 2020, kl. 17:00 i rum D900, Stockholms universitet. På grund av den rådande covid-19-krisen kommer föreningen detta år också att erbjuda möjligheten att delta i mötet på distans via en Zoom-länk. För att begränsa risken för smittspridning rekommenderar vi alla medlemmar att i första hand använda sig av den möjligheten för att delta i mötet i stället för att bege sig till den aviserade möteslokalen. Det planerade minglet efter årsmötet är också inställt.

Om du som medlem i föreningen vill delta på distans behöver vi ha din anmälan senast den 12 maj. Anmälan görs via e-post till red@historisktidskrift.se. Du kommer då att få en bekräftelse på att din anmälan är mottagen och sedan en länk för att delta i mötet via mötesapplikationen Zoom. Länken skickas ut via e-post cirka 30 minuter före mötets start, alltså cirka 16:30 den 14 maj. För att delta via Zoom bör du ha en dator eller annan utrustning (surfplatta, mobiltelefon eller liknande) med bredbandsuppkoppling, högtalare, mikrofon och webbkamera.

Då dörrarna är låsta på Stockholms universitet ber vi dig även att anmäla dig på förhand om du avser att delta fysiskt. Insläpp till mötet kommer att ske mellan kl 16:45 och 16:55. Frågor besvaras av redaktionssekreterare Nils Fabiansson red@historisktidskrift.se

Observera att endast medlemmar i Svenska Historiska Föreningen äger rätt att delta i årsmötet.

Med vänliga hälsningar

Stefan Amirell
Ordförande, Svenska Historiska Föreningen

 

 

2020-02-21

Historisk tidskrifts temanummer 2021

KVINNOR

INBJUDAN (Call for Papers)

År 2021 är det 100 år sedan kvinnor för första gången var röstberättigade och valbara i ett svenskt riksdagsval, en kvinnopolitisk milstolpe i Sveriges historia. Historisk tidskrifts temanummer 2021 handlar om kvinnor som kategori, både historiskt och i nutida historieforskning.

Läs mer här:

Se Call for Papers som pdf här!

 

2019-02-26

Historisk tidskrifts temanummer 2020

SVENSK KOLONIALISM

INBJUDAN (Call for Papers)

Historisk tidskrifts temanummer 2020 handlar om svensk kolonialism, och om Sverige och kolonialism, både historiskt och i nutida historiebruk.

Läs mer här:

Call for papers som pdf

 

2019-01-21

Det preliminära programmet för 2019 års Svenska Historikermöte i Växjö

Det preliminära programmet för 2019 års Svenska Historikermöte i Växjö har nu kommit, se här.

Anmälan öppnar 1 februari.

Direkt länk till pdf.

 

2018-05-25

Angående den nya dataskyddsförordningen (GDPR)

Den nya dataskyddsförordningen GDPR träder i kraft i dag den 25 maj 2018, och vi vill i det sammanhanget ta tillfället i akt att informera kort om Svenska Historiska Föreningens och Historisk tidskrifts lagring av personuppgifter.

De personuppgifter som du har lämnat i samband med att du anmälde dig som medlem i Svenska Historiska Föreningen lagras hos Föreningshuset, som sköter föreningens medlemshantering sedan 20 år. Inga personuppgifter lämnas ut till utomstående. Förutom Föreningshuset har Historisk tidskrifts redaktionssekreterare tillgång till uppgifterna, samt vid distribution, projektledaren vid Elanders tryckeri.

Du behöver inte göra något om du vill kvarstå som medlem och ger ditt samtycke till lagringen av dina personuppgifter. Om du inte ger ditt samtycke, eller vill kontrollera uppgifterna eller lämna föreningen, kontakta redaktionssekreteraren red@historisktidskrift.se.

För mer information om Svenska Historiska Föreningen och Historisk tidskrift, se www.historisktidskrift.se. Om du har frågor, vänligen kontakta redaktionssekreteraren, redaktören eller ordföranden för Svenska Historiska Föreningen.

 

2018-03-06

SVENSKA HISTORIKERMÖTET 2019

Call for Papers

Det åttonde Svenska historikermötet äger rum vid Linnéuniversitetet i Växjö den 8–10 maj 2019.

 

Svenska Historiska Föreningens
e-postlista för nyheter om historia!


Listan, som är öppen för alla, är till för att sprida information om sådant som kan vara av intresse för historieforskningen. Det kan vara nyutkomna böcker, länkar till artiklar, lediga tjänster, tillsatta tjänster eller inbjudningar till seminarier och konferenser. Listan är alltså inte till för diskussion.


För att bli medlem på listan och kunna posta och ta emot information, gör så här: Sänd en e-post till <listserv@segate.sunet.se>. Skriv inte något i ämnesrutan, lämna den tom. Skriv bara subscribe historia i brevet, inget mer. Du får sedan ett svar där Du ombeds bekräfta att Du vill bli medlem. När Du har blivit medlem kan Du sända ut information på listan. Använd adressen <historia@segate.sunet.se>.

För att redigera inställningar, byta e-postadress etc, gå in på segate.sunet.se


Det är inte tillåtet att bifoga dokument: Lägg in en länk istället! Svenska Historiska Föreningen, som äger listan, förbehåller sig rätten att plocka bort meddelanden eller stänga av den som sänder meddelanden som kan uppfattas som sexistiska, rasistiska eller i annat avseende kränkande eller ringaktande.


 


Redaktionen för Historisk tidskrift välkomnar förslag till vetenskapliga uppsatser och andra texter av intresse för svensk historisk forskning i bred bemärkelse.

Antagna uppsatser publiceras i normala fall inom mindre än ett år från insändande. Författare får besked om uppsatsen går till lektörsgranskning eller ej inom två veckor efter det att manus har inkommit. Redaktionen strävar efter att ge definitivt besked om lektörsgranskade manus inom tre månader.

Historisk tidskrift tillämpar lektörsförfarande enligt den internationellt vedertagna modellen double blind peer review och uppfyller Vetenskapsrådets krav på open access-publicering.

Historisk tidskrift utkommer med fyra nummer per år och är centralorgan för det vetenskapliga disciplinerna historia och ekonomisk historia samt det främsta forumet för historiskt inriktade forskare inom alla discipliner att publicera sina forskningsresultat på svenska. Tidskriften indexeras i flera internationella databaser och är i sin helhet sökbar via Google Scholar och andra Internetbaserade sökmotorer.

Kontakta gärna redaktionen eller tidskriftens lokala representanter vid forskningsmiljöerna i historia och ekonomisk historia. För manuskriptanvisningar och övrig information, se vidare här.