Historisk Tidskrift. Utgiven av Svenska historiska föreningen
  Hem Aktuellt  Tidigare nummer Bli Medlem  Annonsera Om Historisk Tidskrift  För skribenter  Föreningen In English
 

Innehåll (Contents) 2006:2

187 Redaktören har ordet (Editor’s message)

Uppsatser (Articles)

189 Bo Franzén & Johan Söderberg, Svenska spannmålspriser under medeltiden i ett europeiskt perspektiv (Summary: Swedish Medieval Grain Prices in a European Perspective p 214)

215 Benny Carlson, Hesselgren, van Kleeck och IRI – från industri till planekonomi (Summary: Hesselgren, van Kleeck and the IRI – from Industry to Planned Economy p 235)

237 Maria Stanfors, Barnafödande i Sverige under 1900-talet – ett historiskt tema med variationer (Summary: Childbearing in Twentieth- Century Sweden – Theme with Variation p 255)

257 Stefan Eklöf Amirell, Den internationella historiens uppgång och fall. Trender inom svensk internationell historieforskning 1950–2005 (Summary: The Rise and Decline of International History: Trends in Swedish International Historical Research, 1950–2005 p 277)

Debatt (Debate)

279 Tryggve Siltberg, När staten invaderade Gotland. Några synpunkter på Jens Lerboms doktorsavhandling

291 Jens Lerbom, Genmäle till Tryggve Siltberg

Litteratur (Dissertation review essays)

299 Kirkens jordegods i middelalderen
Anders Emanuelsson, Kyrkojorden och dess ursprung, anm av fakultetsopponent Hans Jacob Orning

308 Samer på överhetens arena
Karin Granqvist, Samerna, staten och rätten i Torne lappmark på 1600-talet, anm av fakultetsopponent Håkan Rydving

313 Östjudefobi och konkret diskriminering
Carl Henrik Carlsson, Medborgarskap och diskriminering, anm av fakultetsopponent Sven Nordlund

318 Consumer Co-operation in Comparative Perspective
Katarina Friberg, The Workings of Co-operation, anm av fakultetsopponent Mary Hilson

325 Early Life Conditions, Child Mortality and the Demographic Transition
Kent Johansson, Child Mortality during the Demographic Transition, anm av fakultetsopponent Robert Lee

327 Fransk diplomati med förhinder
Xavier Fraudet, Politique étrangère française en mer Baltique (1871– 1914), anm av fakultetsopponent Christian Koninckx

333 Förskjuten rösträtt
Ebba Berling Åselius, Rösträtt med förhinder, anm av fakultetsopponent Lars I Andersson

339 Linggymnastik som social fostran
Pia Lundquist Wanneberg, Kroppens medborgarfostran, anm av fakultetsopponent Else Trangbæk

346 Kampen om konsumtionen
Per Simonsson, Bidrag till familjens ekonomiska historia, anm av fakultetsopponent Martin Dribe

Kortare recensioner (Book reviews)

Samtliga kortare recensioner i en fil

354 Mona Blåsjö, Studenters skrivande i två kunskapsbyggande miljöer, Fredrik Schoug, På trappans första steg, och Lars Strannegård (red), Avhandlingen, anm av Susanna Hedenborg

357 Klas-Göran Karlsson & Ulf Zander (red), Historien är nu, anm av Sanna Henriksdotter

359 Christina Carlsson Wetterberg & Anna Jansdotter (red), Genushistoria, anm av Josefin Nilsson

361 Pelle Snickars & Cecilia Trenter (red), Det förflutna som film och vice versa, anm av Bo Florin

363 Anders Högberg & Håkan Kihlström (red), Medeltid på tevetid – en dokusåpas historiedidaktik, anm av David Ludvigsson

365 Peter Aronsson & Lennart Johansson (red), Ett landskap minns sitt förflutna, anm av Samuel Edquist

367 Evert Baudou, Den nordiska arkeologin – historia och tolkningar, anm av Åke Hyenstrand

369 Catharina Ingelman-Sundberg, Forntida kvinnor. Jägare – Vikingahustru – Prästinna, anm av Henrik Alexandersson

371 Tommy Bengtsson, Cameron Campbell, James Z Lee et al, Life under Pressure, anm av Sören Edvinsson

373 Leos Müller, Consuls, Corsairs, and Commerce, anm av Mats Kero

375 Sverker Sörlin & Otto Fagerstedt, Linné och hans apostlar, anm av Fredrik Johansson

377 Gerhard Hirschfeld, Gerd Krumeich & Irina Renz (Hrsg), Enzyklopädie Erster Weltkrieg, anm av Johan Östling

379 Lars Gyllenhaal & Lennart Westberg, Svenskar i krig 1914–1945, anm av Tobias Berglund

380 Anne Applebaum, Gulag, anm av Johan Dietsch

382 Bent Jensen, Gulag och glömskan, anm av Martin Alm

384 Jan Mark, Kungen som grävde, anm av Charlotte Scheffer

387 Jesper Johansson, Vägershult – en disciplinförläggning för flyktingar i Sverige under andra världskriget, anm av Karin Kvist Geverts

388 Carl Göran Andræ, Sverige och den stora flykten från Estland 1943– 1944, anm av Johan Eellend

390 Mats Jönsson, Film och historia, anm av Pontus Rudberg

Meddelanden (Notices)

392 David Ludvigsson, Rapport från Documentaries at War

395 Marion Leffler, Intryck från Internationale Tagung der Historiker und Historikerinnen der Arbeiter- und anderer sozialer Bewegungen, Linz, 15–18 september 2005

398 Litteratur inkommen till redaktionen

402 Medverkande i detta häfte