Historisk Tidskrift. Utgiven av Svenska historiska föreningen
  Hem Aktuellt  Tidigare nummer Bli Medlem  Annonsera Om Historisk Tidskrift  För skribenter  Föreningen In English
 

Historisk tidskrift 126:2 • 2006

Innehåll (Contents) 2006:2

Kortare recensioner (Book reviews)

Fulltext (pdf)

354 Mona Blåsjö, Studenters skrivande i två kunskapsbyggande miljöer, Fredrik Schoug, På trappans första steg, och Lars Strannegård (red), Avhandlingen, anm av Susanna Hedenborg

357 Klas-Göran Karlsson & Ulf Zander (red), Historien är nu, anm av Sanna Henriksdotter

359 Christina Carlsson Wetterberg & Anna Jansdotter (red), Genushistoria, anm av Josefin Nilsson

361 Pelle Snickars & Cecilia Trenter (red), Det förflutna som film och vice versa, anm av Bo Florin

363 Anders Högberg & Håkan Kihlström (red), Medeltid på tevetid – en dokusåpas historiedidaktik, anm av David Ludvigsson

365 Peter Aronsson & Lennart Johansson (red), Ett landskap minns sitt förflutna, anm av Samuel Edquist

367 Evert Baudou, Den nordiska arkeologin – historia och tolkningar, anm av Åke Hyenstrand

369 Catharina Ingelman-Sundberg, Forntida kvinnor. Jägare – Vikingahustru – Prästinna, anm av Henrik Alexandersson

371 Tommy Bengtsson, Cameron Campbell, James Z Lee et al, Life under Pressure, anm av Sören Edvinsson

373 Leos Müller, Consuls, Corsairs, and Commerce, anm av Mats Kero

375 Sverker Sörlin & Otto Fagerstedt, Linné och hans apostlar, anm av Fredrik Johansson

377 Gerhard Hirschfeld, Gerd Krumeich & Irina Renz (Hrsg), Enzyklopädie Erster Weltkrieg, anm av Johan Östling

379 Lars Gyllenhaal & Lennart Westberg, Svenskar i krig 1914–1945, anm av Tobias Berglund

380 Anne Applebaum, Gulag, anm av Johan Dietsch

382 Bent Jensen, Gulag och glömskan, anm av Martin Alm

384 Jan Mark, Kungen som grävde, anm av Charlotte Scheffer

387 Jesper Johansson, Vägershult – en disciplinförläggning för flyktingar i Sverige under andra världskriget, anm av Karin Kvist Geverts

388 Carl Göran Andræ, Sverige och den stora flykten från Estland 1943– 1944, anm av Johan Eellend

390 Mats Jönsson, Film och historia, anm av Pontus Rudberg