Historisk Tidskrift. Utgiven av Svenska historiska föreningen
  Hem Aktuellt  Tidigare nummer Bli Medlem  Annonsera Om Historisk Tidskrift  För skribenter  Föreningen In English
 

Historisk tidskrift 126:2 • 2006

Innehåll (Contents) 2006:2

Litteratur (Dissertation review essays)

Kirkens jordegods i middelalderen

Hans Jacob Orning, fakultetsopponent

Fulltext (pdf)

This article reviews the following work(s):

Anders Emanuelsson, Kyrkojorden och dess ursprung. Oslo biskopsdöme perioden ca 1000–ca 1400, Diss, Avhandlingar från Historiska institutionen, Göteborgs Universitet, 44, Göteborg 2005. 339 s. (Summary: The church land and its origin. The bishopric of Oslo c. 1000 to c. 1400.)