Historisk Tidskrift. Utgiven av Svenska historiska föreningen
  Hem Aktuellt  Tidigare nummer Bli Medlem  Annonsera Om Historisk Tidskrift  För skribenter  Föreningen In English
 

Historisk tidskrift 126:2 • 2006

Innehåll (Contents) 2006:2

Litteratur (Dissertation review essays)

Linggymnastik som social fostran

Else Trangbæk, fakultetsopponent

Fulltext (pdf)

This article reviews the following work(s):

Pia Lundquist Wanneberg, Kroppens medborgarfostran. Kropp, klass och genus i skolans fysiska fostran 1919–1962, Diss, Historiska institutionen, Stockholm 2004. 244 s. (Summary: Civic education of the body. Body, class and gender in Swedish school gymnastics and sport 1919–1962.)