Historisk Tidskrift. Utgiven av Svenska historiska föreningen
  Hem Aktuellt  Tidigare nummer Bli Medlem  Annonsera Om Historisk Tidskrift  För skribenter  Föreningen In English
 

Historisk tidskrift 126:2 • 2006

Innehåll (Contents) 2006:2

Litteratur (Dissertation review essays)

Samer på överhetens arena

Håkan Rydving, fakultetsopponent

Fulltext (pdf)

This article reviews the following work(s):

Karin Granqvist, Samerna, staten och rätten i Torne lappmark på 1600-talet. Makt, diskurs och representation, Diss, Skrifter från Institutionen för historiska studier 8, Umeå 2004. 237 s. (Summary: The Sami, the State and the Court in Torne lappmark during the seventeenth century: power, discourse and representation.)