Historisk Tidskrift. Utgiven av Svenska historiska föreningen
  Hem Aktuellt  Tidigare nummer Bli Medlem  Annonsera Om Historisk Tidskrift  För skribenter  Föreningen In English
 

Historisk tidskrift 126:2 • 2006

Innehåll (Contents) 2006:2

Litteratur (Dissertation review essays)

Fransk diplomati med förhinder

Christian Koninckx, fakultetsopponent

Fulltext (pdf)

This article reviews the following work(s):

Xavier Fraudet, Politique étrangère française en mer Baltique (1871–1914). De l’exclusion à l’affirmation, Diss, Acta Universitatis Stockholmiensis, Stockholm Studies in History 77, Almqvist & Wiksell International, Stockholm 2005. 312 s.