Historisk Tidskrift. Utgiven av Svenska historiska föreningen
  Hem Aktuellt  Tidigare nummer Bli Medlem  Annonsera Om Historisk Tidskrift  För skribenter  Föreningen In English
 

Historisk tidskrift 126:2 • 2006

Innehåll (Contents) 2006:2

Litteratur (Dissertation review essays)

Östjudefobi och konkret diskriminering

Sven Nordlund, fakultetsopponent

Fulltext (pdf)

This article reviews the following work(s):

Carl Henrik Carlsson, Medborgarskap och diskriminering. Östjudar och andra invandrare i Sverige 1860–1920, Diss, Acta Universitatis Upsaliensis, Studia Historica Upsaliensia 215, Uppsala 2004. 377 s. (Summary: Naturalisation and discrimination. Eastern Jews and other immigrants in Sweden, 1860 to 1920.)