Historisk Tidskrift. Utgiven av Svenska historiska föreningen
  Hem Aktuellt  Tidigare nummer Bli Medlem  Annonsera Om Historisk Tidskrift  För skribenter  Föreningen In English
 

 

Aktuellt nummer - 2014:2

 

Redaktören har ordet

Uppsatser

Andrej Scheglov, Ericus Olai och Adam av Bremen (Summary:Ericus Olai and Adam of Bremen)

Christopher Pihl & Maria Ågren, Vad var en hustru? Ett begreppshistoriskt bidrag till genushistorien (Summary: What’s in a word? The history of the Swedish female title hustru)

Nils Erik Villstrand, Memorialets makt: Bonderiksdagsmän i det frihetstida Sverige som aktörer i en förskriftligad politisk kultur (Summary: The power of the written word: The peasant estate and the challenge of a literalizing political culture in Sweden’s age of liberty)

 

Idé & debatt

Christer Ahlberger, Spegel, spegel på väggen där – säg mig vem jag är: Om tingen och sökandet efter den moderna individen

Håkan Salwén, Dålig moral eller dålig vetenskap eller varken det ena eller det andra?

Robert Dalsjö & Magnus Petersson, 200 år av fred: Dags för ett arbete om utrikes- och säkerhetspolitik 1814-2014

Henrik Arnstad, Fascismens föränderlighet 1919-2014: De svartbruna rörelserna i ett kontextuellt perspektiv

 

Översikt

Henrik Åström Elmersjö, Historia och konflikter: Historiekultur och historieundervisning inom, över och bortom gränser

 

Avhandlingsrecensioner

Donationer under förhandling

Cristina Prytz, Familjen i kronans tjänst, anm. av fakultetsopponent Jan Samuelson

Nationalismen–nordismen 5-0

Henrik Åström Elmersjö, Norden, nationen och historien, anm. av fakultetsopponent Samuel Edquist

Den svenska aktiva utrikespolitiken och Östeuropa

Aryo Makko, Advocates of Realpolitik, anm. av fakultetsopponent Thomas Jonter

 

Kortrecensioner

Anders Winroth, The Conversion of Scandinavia, anm. av Sara E. Ellis Nilsson

Tomas Cramér & Lilian Ryd, Tusen år i Lappmarken, anm. av Daniel Nilsson Ranta

Sven Lilja (red.), Fiske, jordbruk och klimat i Östersjöregionen under förmodern tid, anm. av AnnaSara Hammar

Natasha Korda, Labors Lost, anm. av Maria Ågren

Kristiina Savin, Fortunas klädnader, anm. av Hugo Nordland

David Dunér, Tankemaskinen, anm. av Martin Kragh

Lars Ericson Wolke, Sjöslag och rysshärjningar, anm. av Olle Larsson

Göran Nilzén, Carl Gustaf Tessin, anm. av Erik Petersson

Johanna Ilmakunnas, Ett ståndsmässigt liv, anm. av Marie Steinrud

Fredric Bedoire, När guldet blev till järn, anm. av Kersti Ullenhag

Gunnel Biskop, Dansen för åskådare, anm. av Eva Helen Ulvros

Samuel Edquist, I Ruriks fotspår, anm. av Bo G. Hall

Ann-Kristin Högman, Utbildning på plats, anm. av Esbjörn Larsson

Lars Magnusson & Jan Ottosson (red.), Den hållbara svenska modellen, anm. av Jenny Andersson

Johanna Dahlgren (red.), Polisen i förändring, anm. av Cecilia Åse

Per Lundin, Niklas Stenlås & Johan Gribbe (red.), Science for Welfare and Warfare, anm. av Fia Sundevall

Sture Gustafson, Den goda svensktiden?, anm. av Piotr Wawrzeniuk

Hans Hägerdal, Kinas ledare, anm. av Kenneth Nyberg

Fredrik Logevall, Embers of War, anm. av Kaj Odelstål

Meddelanden

 

Fullständig innehållsförteckning

 

 

 

Aktuellt

 

2014-05-30

Svenska Historiska Föreningen söker ny redaktör för Historisk tidskrift

Läs mer här!

 

2014-05-27

Historisk tidskrift på bokmässan i Göteborg i september:

Första världskriget – katastrof eller katalysator?

Se här!

 

2014-03-10

INBJUDAN - CALL FOR PAPPERS Historisk tidskrifts temanummer 2015

 

 

2014-02-27

Historikermötet till Sundsvall 2017

Svenska historiska föreningen har utsett ämnet historia vid Mittuniversitetet till nästa värd för Svenska Historikermötet. Det betyder att över 500 lärare och forskare kommer att samlas i Sundsvall i maj 2017 för att uppmärksamma aktuell historieforskning.

 

2014-01-14

Vetenskapsrådet har beviljat Historisk tidskrift 365 000 kr i tidskriftsstöd för utgivningsår 2014.

Vetenskapsrådet har även (140114) signalerat att avvecklingen av tidskriftsstödet kommer att föregås av en längre omställningsperiod.

 

 

 

Svenska Historiska Föreningens
e-postlista för nyheter om historia!


Listan, som är öppen för alla, är till för att sprida information om sådant som kan vara av intresse för historieforskningen. Det kan vara nyutkomna böcker, länkar till artiklar, lediga tjänster, tillsatta tjänster eller inbjudningar till seminarier och konferenser. Listan är alltså inte till för diskussion.


För att bli medlem på listan och kunna posta och ta emot information, gör så här: Sänd en e-post till <listserv@segate.sunet.se>. Skriv inte något i ämnesrutan, lämna den tom. Skriv bara subscribe historia i brevet, inget mer. Du får sedan ett svar där Du ombeds bekräfta att Du vill bli medlem. När Du har blivit medlem kan Du sända ut information på listan. Använd adressen <historia@segate.sunet.se>.


Det är inte tillåtet att bifoga dokument: Lägg in en länk istället! Svenska Historiska Föreningen, som äger listan, förbehåller sig rätten att plocka bort meddelanden eller stänga av den som sänder meddelanden som kan uppfattas som sexistiska, rasistiska eller i annat avseende kränkande eller ringaktande.


Senaste nytt

2013-11-14

Call for Papers Scandinavian Journal of History

Special Issue: ‘Norden’ in the League of Nations, 1919–1939

Läs mer här.

 

Johanna Andersson Raeder har fått ekonomisk-historiska föreningens pris för bästa ekonomisk historiska avhandling sedan den nionde ekonomisk-historiska mötet som ägde rum den 23:e augusti 2011. Prisutdelningen skedde i samband med nationella ekonomisk-historiska mötet i Lund 4-5 oktober 2013.

Läs mer här.

Cliopriset (den historiska boklubben Clios och Svenska Dagbladets pris) gick i år till Rasmus Fleischer för doktorsavhandlingen ”Musikens politiska ekonomi".

Läs mer här.

 

2013-09-30

Det 28. Nordiska Historikermötet

Läs mer här

 

Jonathan Lindström får Hertig Karls pris 2013Hertig Karls pris är Sveriges största historiepris. Summan är 50000 kronor och priset kan inte sökas. Man blir tilldelad priset och det är en oberoende jury bestående av fem sakkunniga personer som utser pristagaren. Priset delas ut till ”historiker eller annan som, utan att göra avkall på fackmässig korrekthet, lyckats föra ut historiska kunskaper och forskningsresultat i en vidare krets så att intresset för ämnet ökat”. 

Läs mer här

 

2013-05-20


Redaktionen för Historisk tidskrift välkomnar förslag till vetenskapliga uppsatser och andra texter av intresse för svensk historisk forskning i bred bemärkelse.

Antagna uppsatser publiceras i normala fall inom mindre än ett år från insändande. Författare får besked om uppsatsen går till lektörsgranskning eller ej inom två veckor efter det att manus har inkommit. Redaktionen strävar efter att ge definitivt besked om lektörsgranskade manus inom tre månader.

Historisk tidskrift tillämpar lektörsförfarande enligt den internationellt vedertagna modellen double blind peer review och uppfyller Vetenskapsrådets krav på open access-publicering.

Historisk tidskrift utkommer med fyra nummer per år och är centralorgan för det vetenskapliga disciplinerna historia och ekonomisk historia samt det främsta forumet för historiskt inriktade forskare inom alla discipliner att publicera sina forskningsresultat på svenska. Tidskriften indexeras i flera internationella databaser och är i sin helhet sökbar via Google Scholar och andra Internetbaserade sökmotorer.

Kontakta gärna redaktionen eller tidskriftens lokala representanter vid forskningsmiljöerna i historia och ekonomisk historia. För manuskriptanvisningar och övrig information, se vidare här.

 

2013-05-08

Genushistoriens och genushistorikernas tillstånd – seminarium och nätverksmöte 10 juni 2013

År 2015 kommer SKOGH att fira sitt 20 årsjubileum! SKOGHs styrelse vill initiera en diskussion om var kvinno- och genushistoria befinner sig i dag, och hur 20-årsjubileet bäst ska uppmärksammas. Se pdf!

 

 

2013-05-03

De svenska historiedagarna i Malmö 4-6 oktober 2013

Porten mot kontinenten - Programmet har publicerats på historiedagarnas hemsida.

 

2013-02-20

Svenska historikermötet i Stockholm, 8-10 maj 2014

Läs mer här.

 

2012-11-29

Nordiska historikermötet 2014, förlängd DL

Den sista inlämningsdagen för sessions- och rundabordsförslag och för fria föredrag är förlängd till årets slut på grund av flera önskningar. Den elektroniska anmälningssidan är öppen till och med den 31 december 2012.

Läs mer här.

 

2012-08-21


Elisabeth Mansén får Hertig Karls pris i historia 2012

Läs mer här.

 

2012-05-07

Det 28. Nordiska Historikermötet äger rum i Joensuu i Norra Karelen vid Östra Finlands universitet den 14–17 augusti 2014. Läs mer här.

 

2012-04-11

Ny e-postlista för nyheter om historia!

Läs mer här.

 

Svenskt biografiskt lexikon

Svenskt biografiskt lexikon, SBL, finns nu fritt tillgängligt, se här

 

 

De Svenska Historiedagarna 2012 i Mariehamn - Korsvägar och mötesplatser

De Svenska Historiedagarna 2012 äger rum i Mariehamn på Åland 21-23 september. Läs mer här.

 

2012-03-05

Svenska historikermötet i Stockholm 8-10 maj 2014

Läs mer här!

 

2012-02-17

METOD

I hur stor utsträckning styr valet av metod resultatet i historiska undersökningar? Historisk tidskrifts temanummer 2013 handlar om metod.

Artikelförslag omfattande maximalt 300 ord skall vara inkomna senast den 30 april 2012 till gästredaktörerna Martin Gustavsson och Yvonne Svanström. Läs mer här (pdf).

 

2011-12-16

ÖPPET BREV TILL RIKSBIBLIOTEKARIEN

Brevet kommenteras i en artikel i Universitetsläraren nr 20 2011: "Historiker protesterar mot nedskärningar". Läs mer här.

 

2011-11-14

KLÄDER OCH MODE

Inbjudan till skribenter att inkomma med manus till Historisk tidskrift

 

2011-11-02

Historisk tidskrift har för närvarande och sedan några dagar problem med inkommande e-post. Vi beklagar och ber om överseende. Se status här.

 

2011-09-20

Historisk tidskrift finns vid utställningen under De Svenska Historiedagarna i Stockholm 7-9 oktober 2011.

 

2011-05-26

Vetenskapsradion Historia: Historisk tidskrifts redaktör Stefan Eklöf Amirell och Sverker Sörlin - "hur nationellt navelskådande svensk historieforskning är idag". Från Svenska historikermötet i Göteborg. Programmet sändes torsdag 26 maj 2011 kl 13:45. Lyssna här!

 

2011-05-16

Svenska Historiska Föreningens ordförande skriver:

Det femte Svenska historikermötet hölls 5-7 maj 2011 i Göteborg. Kolleger historiker, ekonomhistoriker och idéhistoriker vid Göteborgs universitet hade organiserat hela evenemanget, som utöver ett stort antal sessioner om aktuell forskning i historia, också bjöd på fest och tid för diskussioner mellan kolleger i alla åldrar. De medlemmar, som jag som ordförande för Svenska Historiska Föreningen träffade, var alla mycket nöjda med konferensen. En toppenkonferens! Tack Göteborg för ert jobb! [...] Det svenska historikermötet 2014 kommer att hållas i .... läs här

 

Lyssna på Historisk tidskrifts seminarium vid Bokmässan i Göteborg 23/9 2010: Miljöns historia. Medverkande: Sverker Sörlin, professor i miljöhistoria, Lars Lundgren, docent i historia, och Astrid Kander, docent i ekonomisk historia. Moderator: Staffan Granér, lektor i ekonomisk historia.

 

Pressmeddelande 28 april 2010

Forskning om kvinnors arbete prisbelönad! Ekonomihistorikern Rodney Edvinsson vid Stockholms universitet har av Svenska Historiska Föreningen tilldelats Emil Hildebrands pris för bästauppsats i Historisk tidskrift 2009. Uppsatsen har titeln ”Ekonomisk tillväxt, gensuarbetsdelning och obetalt hemarbete i historisk belysning”.

 

Pressmeddelande 20 februari 2010

Globalhistoriskt genombrott inom svensk forskning