Historisk Tidskrift. Utgiven av Svenska historiska föreningen
  Hem Aktuellt  Tidigare nummer Bli Medlem  Annonsera Om Historisk Tidskrift  För skribenter  Föreningen In English
 

 

Aktuellt nummer - 2019:1

Redaktören har ordet: En göticistisk kulturgärning

Uppsatser

Henrik Ågren, Från kategorisering till exkludering: Förändringar i titulerandets funktioner under 1700-talet (Summary: From categorization to exclusion: Changes in the functions of styles of address during the eighteenth century)

Boel Berner, Sanningen om faderskapet, via blodet: ”Lösaktiga kvinnor”, blodgruppsundersökningar och faderskapsmål 1917–1949 (Summary: The truth about fatherhood, via the blood: ”Loose women”, blood group analysis, and paternity cases 1917–1949)

Utblick

Linnea Bring Larsson, Utblick: Spanien

Bild i perspektiv

Peter K. Andersson, Den vassa armbågen: Kroppsspråk som ämne för historisk forskning


Idé & debatt

Dag Blanck & Adam Hjorthén, Svensk-amerikanska relationer: om förnyelsen av ett forskningsfält

Avhandlingsrecensioner

Militära institutioner och en ny statlighet i svensk tappning
Martin Neuding Skoog, I rikets tjänst, anm. av fakultetsopponent Nils Erik Villstrand

Metal making in eighteenth-century Sweden
Måns Jansson, Making metal making, anm. av fakultetsopponent Karel Davids

Svenska missionärer och eritreanska evangelister
Rahel Kuflu, Bröder emellan, anm. av fakultetsopponent Hans Hägerdal

Symfonimusikens institutionalisering i Stockholm
Mia Kuritzén Löwengart, En samhällelig angelägenhet, anm. av fakultetsopponent Marta Edling

Kontinuitet och förändring i historieläroböcker
Jörgen Gustafsson, Historielärobokens föreställningar, anm. av fakultetsopponent David Ludvigsson

Kortare recensioner

Kim Salomon (red.), Tiden, anm. av Martin Wiklund

Johannes Siapkas, Från Laokoon till Troja, anm. av Ingela Wiman

Jan von Bonsdorff, Ingmar Brohed & Anders Jarlert (red.), Kyrkobyggnad och kyrkorum, anm. av Martin Kjellgren

Clas Tollin, Stockholm, Klara kloster och Kungsladugården, anm. av Lotta Leijonhufvud

Jens Lerbom, Svenskhetens tidigmoderna gränser, anm. av Martin Linde

Martin Seppel & Keith Tribe (red.), Cameralism in practice, anm. av Patrik Winton

Ulf Sundberg, Swedish defensive fortress warfare in the Great Northern War 1702–1710, anm. av Björn Asker

Mary Hilson, Silke Neunsinger & Iben Vyff (red.), Labour Unions and Politics under the North Star, anm. av Lars Edgren

Merethe Roos & Johan Laurits Tønnesson (red.), Sann opplysning?, anm. av Daniel Lövheim

Magnus Linnarsson, Problemet med vinster, anm. av Esbjörn Larsson

Gunnar Petri, Hans Järta, anm. av Bo G. Hall

Ove Bring, Kvinnor och kungar: Om krig och fred, anm. av Irene Andersson

Roddy Nilsson & Maria Vallström (red.), Inspärrad, anm. av Johanna Aurell

Ulrika Holgersson, Hembiträdet och spelfilmen, anm. av Carl-Filip Smedberg

Lena Lennerhed, Kvinnotrubbel, anm. av Rachel Pierce

Rolf Hugoson, Umeå stads historia, anm. av Per Lundin

Mikael Byström & Pär Frohnert, Invandringens historia, anm. av Christina Johansson

Meddelanden

Anu Mai Kõll, Andra världskriget – ett fullständigare perspektiv

Nytt om historisk forskning

Litteratur inkommen till redaktionen

 

Fullständig innehållsförteckning

 

 

Historisk Tidskrift - Aktuellt

 

Aktuellt

 

019-02-26

Historisk tidskrifts temanummer 2020

SVENSK KOLONIALISM

INBJUDAN (Call for Papers)

Historisk tidskrifts temanummer 2020 handlar om svensk kolonialism, och om Sverige och kolonialism, både historiskt och i nutida historiebruk.

Läs mer här:

Call for papers som pdf

 

2019-01-21

Det preliminära programmet för 2019 års Svenska Historikermöte i Växjö

Det preliminära programmet för 2019 års Svenska Historikermöte i Växjö har nu kommit, se här.

Anmälan öppnar 1 februari.

Direkt länk till pdf.

 

2018-05-25

Angående den nya dataskyddsförordningen (GDPR)

Den nya dataskyddsförordningen GDPR träder i kraft i dag den 25 maj 2018, och vi vill i det sammanhanget ta tillfället i akt att informera kort om Svenska Historiska Föreningens och Historisk tidskrifts lagring av personuppgifter.

De personuppgifter som du har lämnat i samband med att du anmälde dig som medlem i Svenska Historiska Föreningen lagras hos Föreningshuset, som sköter föreningens medlemshantering sedan 20 år. Inga personuppgifter lämnas ut till utomstående. Förutom Föreningshuset har Historisk tidskrifts redaktionssekreterare tillgång till uppgifterna, samt vid distribution, projektledaren vid Elanders tryckeri.

Du behöver inte göra något om du vill kvarstå som medlem och ger ditt samtycke till lagringen av dina personuppgifter. Om du inte ger ditt samtycke, eller vill kontrollera uppgifterna eller lämna föreningen, kontakta redaktionssekreteraren red@historisktidskrift.se.

För mer information om Svenska Historiska Föreningen och Historisk tidskrift, se www.historisktidskrift.se. Om du har frågor, vänligen kontakta redaktionssekreteraren, redaktören eller ordföranden för Svenska Historiska Föreningen.

 

2018-03-06

SVENSKA HISTORIKERMÖTET 2019

Call for Papers

Det åttonde Svenska historikermötet äger rum vid Linnéuniversitetet i Växjö den 8–10 maj 2019.

 

Svenska Historiska Föreningens
e-postlista för nyheter om historia!


Listan, som är öppen för alla, är till för att sprida information om sådant som kan vara av intresse för historieforskningen. Det kan vara nyutkomna böcker, länkar till artiklar, lediga tjänster, tillsatta tjänster eller inbjudningar till seminarier och konferenser. Listan är alltså inte till för diskussion.


För att bli medlem på listan och kunna posta och ta emot information, gör så här: Sänd en e-post till <listserv@segate.sunet.se>. Skriv inte något i ämnesrutan, lämna den tom. Skriv bara subscribe historia i brevet, inget mer. Du får sedan ett svar där Du ombeds bekräfta att Du vill bli medlem. När Du har blivit medlem kan Du sända ut information på listan. Använd adressen <historia@segate.sunet.se>.

För att redigera inställningar, byta e-postadress etc, gå in på segate.sunet.se


Det är inte tillåtet att bifoga dokument: Lägg in en länk istället! Svenska Historiska Föreningen, som äger listan, förbehåller sig rätten att plocka bort meddelanden eller stänga av den som sänder meddelanden som kan uppfattas som sexistiska, rasistiska eller i annat avseende kränkande eller ringaktande.


 


Redaktionen för Historisk tidskrift välkomnar förslag till vetenskapliga uppsatser och andra texter av intresse för svensk historisk forskning i bred bemärkelse.

Antagna uppsatser publiceras i normala fall inom mindre än ett år från insändande. Författare får besked om uppsatsen går till lektörsgranskning eller ej inom två veckor efter det att manus har inkommit. Redaktionen strävar efter att ge definitivt besked om lektörsgranskade manus inom tre månader.

Historisk tidskrift tillämpar lektörsförfarande enligt den internationellt vedertagna modellen double blind peer review och uppfyller Vetenskapsrådets krav på open access-publicering.

Historisk tidskrift utkommer med fyra nummer per år och är centralorgan för det vetenskapliga disciplinerna historia och ekonomisk historia samt det främsta forumet för historiskt inriktade forskare inom alla discipliner att publicera sina forskningsresultat på svenska. Tidskriften indexeras i flera internationella databaser och är i sin helhet sökbar via Google Scholar och andra Internetbaserade sökmotorer.

Kontakta gärna redaktionen eller tidskriftens lokala representanter vid forskningsmiljöerna i historia och ekonomisk historia. För manuskriptanvisningar och övrig information, se vidare här.