Historisk Tidskrift. Utgiven av Svenska historiska föreningen
  Hem Aktuellt  Tidigare nummer Bli Medlem  Annonsera Om Historisk Tidskrift  För skribenter  Föreningen In English
 

 

Aktuellt nummer - 2017:4

Redaktören har ordet: Rapport från en historisk bokmässa

Uppsatser

Tom Kärrlander, Underskattat eller överskattat? En källkritisk granskning av förmögenhetstaxeringen i Sverige år 1800 (Summary: Underrated or overrated? A critical evaluation of the Swedish wealth tax records of 1800)

Isak Hammar, Klassisk karaktär. Den moraliska samhällsnyttan av klassiska studier, ca 1807–1828 (Summary: Classical Character: The moral value of classical study, ca 1807–1828)

Isak Lidström, Bland ”rationella asketer” och ”ädla vildar”: Etniska relationer inom svensk längdskidsport från sekelskifte till mellankrigstid (Summary: Among ”rational ascetics” and ”noble savages”: Ethnic relations in Swedish cross-country skiing, 1900–1930)


Bild i perspektiv

Bo Larsson, Hemlösa hemförhållanden: En exposé i tid och rum

Idé & debatt

Martin Neuding Skoog, Militära entreprenörer i 1500-talets Sverige

Avhandlingsrecensioner

Historiemedvetande hos gymnasisterna

Lars Andersson Hult, Historia i bagaget, anm. av fakultetsopponent Sirkka Ahonen

Vägen till den moderna familjen

Johannes Daun, Fruktsamhet i den växande industristaden Borås cirka 1830–1930, anm. av fakultetsopponent Peter Olausson

Vetenskapliggörandet av längdskidåkning

Daniel Svensson, Scientizing performance in endurance sports, anm. av fakultetsopponent Helena Tolvhed


Kortare recensioner

Ingar Kaldal, Minner som prosesser, och Paul Knutsen, Å forstå historie, anm. av Martin Dackling

Charlotte Hyltén-Cavallius & Fredrik Svanberg, Älskade museum, anm. av Fredrik Holmqvist

Olof Karsvall, Utjordar och ödegårdar, anm. av Hans Antonson

Staffan Hansson, Malmens land, anm. av Johannes Daun

Victor Wilson, Commerce in Disguise, anm. av Martin Öhman

Christer Ericsson, Björn Horgby & Shunji Ishihara, Faderliga företagare i Sverige och Japan, anm. av Ingemar Ottosson

Inger Enkvist, De svenska skolreformerna 1962–1985 och personerna bakom dem, anm. av Fredrik Alvén

Mats Wickström & Charlotta Wolff (red.), Mångkulturalitet, migration och minoriteter i Finland under tre sekler, anm. av Lars Elenius

Anna Tunlid & Sven Widmalm (red.), Det forskningspolitiska laboratoriet, anm. av Per Lundin

Anmälan av böcker publicerade 2015

Meddelanden

Stefan Amirell, Ruptures, empires, revolutions: Femte ENIUGH-konferensen, Budapest, 31 augusti – 3 september 2017

Litteratur inkommen till redaktionen

Fullständig innehållsförteckning

 

 

Historisk Tidskrift - Aktuellt

 

Aktuellt

2017-05-16

Välkomna till det åttonde Svenska Historikermötet, som äger rum i Växjö den 8-10 maj 2019!

Mötet arrangeras av Linnéuniversitetet och har som tema "Rättigheter".

 

2017-02-23

INBJUDAN (Call for Papers)

Historisk tidskrifts temanummer 2018: NATIONEN

(PDF här)

Artikelförslag omfattande maximalt 300 ord lämnas senast den 29 april 2017 till gästredaktören Anne Berg på anne.berg@edu.uu.se

 

 

2016-11-25

Historisk tidskrift 2016:4 - fel ark i vissa häften.

En prenumerant har hört av sig eftersom arket sidorna 655-686 var dubblerat och ersatte sid 687-718.

Vårt tryckeri har meddelat att "upp till ett lägg som brukar vara på cirka 50 ex kan ha blivit fel och kan man kan tyvärr inte i efterhand se till vilka adresser de har skickats".

Kontakta oss (red@historisktidskrift.se) om du har ett felaktigt exemplar, så kommer tryckeriet att skicka ett nytt korrekt.

 

Svenska Historiska Föreningens
e-postlista för nyheter om historia!


Listan, som är öppen för alla, är till för att sprida information om sådant som kan vara av intresse för historieforskningen. Det kan vara nyutkomna böcker, länkar till artiklar, lediga tjänster, tillsatta tjänster eller inbjudningar till seminarier och konferenser. Listan är alltså inte till för diskussion.


För att bli medlem på listan och kunna posta och ta emot information, gör så här: Sänd en e-post till <listserv@segate.sunet.se>. Skriv inte något i ämnesrutan, lämna den tom. Skriv bara subscribe historia i brevet, inget mer. Du får sedan ett svar där Du ombeds bekräfta att Du vill bli medlem. När Du har blivit medlem kan Du sända ut information på listan. Använd adressen <historia@segate.sunet.se>.


Det är inte tillåtet att bifoga dokument: Lägg in en länk istället! Svenska Historiska Föreningen, som äger listan, förbehåller sig rätten att plocka bort meddelanden eller stänga av den som sänder meddelanden som kan uppfattas som sexistiska, rasistiska eller i annat avseende kränkande eller ringaktande.


 


Redaktionen för Historisk tidskrift välkomnar förslag till vetenskapliga uppsatser och andra texter av intresse för svensk historisk forskning i bred bemärkelse.

Antagna uppsatser publiceras i normala fall inom mindre än ett år från insändande. Författare får besked om uppsatsen går till lektörsgranskning eller ej inom två veckor efter det att manus har inkommit. Redaktionen strävar efter att ge definitivt besked om lektörsgranskade manus inom tre månader.

Historisk tidskrift tillämpar lektörsförfarande enligt den internationellt vedertagna modellen double blind peer review och uppfyller Vetenskapsrådets krav på open access-publicering.

Historisk tidskrift utkommer med fyra nummer per år och är centralorgan för det vetenskapliga disciplinerna historia och ekonomisk historia samt det främsta forumet för historiskt inriktade forskare inom alla discipliner att publicera sina forskningsresultat på svenska. Tidskriften indexeras i flera internationella databaser och är i sin helhet sökbar via Google Scholar och andra Internetbaserade sökmotorer.

Kontakta gärna redaktionen eller tidskriftens lokala representanter vid forskningsmiljöerna i historia och ekonomisk historia. För manuskriptanvisningar och övrig information, se vidare här.