Historisk Tidskrift. Utgiven av Svenska historiska föreningen
  Hem Aktuellt  Tidigare nummer Bli Medlem  Annonsera Om Historisk Tidskrift  För skribenter  Föreningen In English
 

 

Aktuellt nummer - 2014:4

 

Redaktören har ordet

 

Uppsatser

Antti Räihä, Kejsarinnas undersåte i stället för donationsbo. Bondeaktivism och rättvisenormer i 1700-talets ryska gränstrakt (Summary: Crown subject rather than landed estate peasant: Interaction and aspects of justice in the early modern Russian borderlands)

Dan Bäckström & Kristina Lilja, Variation och förnyelse: Arbetarsparande i Sverige 1870-1914 (Summary: Variation and renewal: Working-class saving in Sweden 1870-1914)

Anders Wesslén, ”Den olycklige Kuylenstierna”. Om ett socialt nätverk och en omstridd Karl XII-biografi (Summary: ”The unfortunate Kuylenstierna”: A historical revaluation of King Charles XII in danger due to an indiscreet biography)

Idé & debatt

Rolf Torstendahl, Moral, kunskapsteori och förnumstigheter. Replik till Håkan Salwén

Håkan Salwén, Ordning och reda. Slutreplik till Rolf Torstendahl

Leo Kramár, Den föränderliga fascismen: får en bofink se ut hur som helst? Slutreplik till Henrik Arnstad

Översikter

Jan Bohlin, Kapitalism och ojämlikhet - Capital in the twenty-first century av Thomas Piketty

Johanna Widenberg, Veterinärmedicinhistoria i omvandling

Avhandlingsrecensioner

Historielæreres emnesforståelse
Mikael Berg, Historielärares ämnesförståelse, anm. av fakultetsopponent Svein Lorentzen

Stormaktstidens svenska flotta i foucauldianska perspektiv
AnnaSara Hammar, Mellan kaos och kontroll, anm. av fakultetsopponent Marko Lamberg

Svenska resor österut i ny belysning
Maria Nyman, Resandets gränser, anm. av fakultetsopponent Hanna Hodacs

Från levande musik till högtalarekonomi
Rasmus Fleischer, Musikens politiska ekonomi, anm. av fakultetsopponent Orsi Husz

Innovationer, tillväxt och strukturomvandling
Karolin Sjöö, Innovation and transformation in the Swedish manufacturing sector, 1970-2007, anm. av fakultetsopponent Svante Prado

Kortrecensioner

James Graham-Campbell, Søren M. Sindbæk & Gareth Williams (red.), Silver Economies, Monetisation and Society in Scandinavia 800-1100, anm. av Bo Franzén

Sofia Holmlund & Annika Sandén (red.), Usla, elända och arma, anm. av Frida Wikström

Otfried Czaika & Heinrich Holtze (red.), Migration und Kulturtransfer im Ostseeraum während der Frühen Neuzeit, anm. av Cordelia Heß

Lars Burman, Eloquent Students, och Lars Burman, Vältaliga studenter, anm. av Johan Sjöberg

Fredrik Thomasson, The life of J.D. Åkerblad, anm. av Margaret R. Hunt

Alexander Maurits, Den vackra och erkända patriarchalismen, anm. av Ulrika Lagerlöf Nilsson

Joel Halldorf, Av denna världen?, anm. av Eva Helen Ulvros

Pernilla Jonsson & Silke Neunsinger, Gendered Money, anm. av Anita Nyberg

Per Bolin, Between National and Academic Agendas, anm. av Matthew Kott

Stefan Jonsson, Crowds and Democracy, anm. av Wojtek Jezierski

Henrik Arnstad, Älskade fascism, anm. av Johan Stenfeldt

Bibi Jonsson, Bruna Pennor, anm. av Ann-Sofie Andersson

Maria Wölner-Hanssen, Magda Goebbels, anm. av Lars Ericson Wolke

Nils Hansson, Entusiasm – skepsis – distans, anm. av Birgitta Almgren

Carl-Gustaf Andrén, Visioner, vägval och verkligheter, anm. av Lennart Olausson

Martin Gustavsson, Mikael Börjesson & Marta Edling (red.), Konstens omvända ekonomi, anm. Maths Isacson

Johanna Dahlin, Kriget är inte över förrän den sista soldaten är begraven, anm. av Florence Fröhlig

 

Meddelanden

Jonas Nordin, Nordiska historikermötet, Joensuu, 14-17 augusti 2014

Sanela Bajramovic Jusufbegovic, The place of women in war 1914-2014, Sarajevo, 7-8 juni 2014

Stefan Amirell, Föreningen för vetenskaplig publicering

Elisabeth Elgán, Hertig Karls pris

Litteratur inkommen till redaktionen

 

Fullständig innehållsförteckning

 

 

Historisk Tidskrift - Aktuellt

 

 

Aktuellt

 

2015-01-12

Historisk tidskrift indexeras i Web of Science


Sedan slutet av 2014 indexeras artiklar som publiceras i Historisk tidskrift i den internationella databasen Thomson Reuters Web of Science (tidigare ISI Web of Knowledge).


Läs mer här.

 

2015-01-08

Pressmeddelande

Bo Eriksson blir ny redaktör för Historisk tidskrift, Sveriges största facktidskrift för historia.

Bo Eriksson som är fil. dr i historia har publicerat ett flertal böcker, bland annat om svensk adel under äldre tid. Han har också intresserat sig för den roll som föreställningar kring monster och andra fantasivarelser spelat i historien. År 2009 tilldelades han Hertig Karls pris, för sina insatser att föra ut historiska forskningsresultat till en bred allmänhet. Bo Eriksson undervisar också i historia vid Stockholms universitet.

Läs mer här.

 

2014-12-22

Världshistorikerkongressen i Jinan 2015

Världshistorikerkongressen (se programmet och anmälan) organiseras vart femte år av Comité International des Sciences Historiques/The International Committee of Historical Sciences (CISH).

Svenska Historiska Föreningen företräder det svenska historikersamfundet i CISH. På nästa års konferens har föreningens representant Gunlög Fur, ordnat en session kring posters som vi hoppas ska kunna utgöra en mötesplats mellan olika grupper av historiker.

 

2014-05-30

 

Svenska Historiska Föreningen söker ny redaktör för Historisk tidskrift

Läs mer här!

 

2014-05-27

Historisk tidskrift på bokmässan i Göteborg i september:

Första världskriget – katastrof eller katalysator?

Se här!

 

2014-03-10

INBJUDAN - CALL FOR PAPPERS Historisk tidskrifts temanummer 2015

 

 

2014-02-27

Historikermötet till Sundsvall 2017

Svenska historiska föreningen har utsett ämnet historia vid Mittuniversitetet till nästa värd för Svenska Historikermötet. Det betyder att över 500 lärare och forskare kommer att samlas i Sundsvall i maj 2017 för att uppmärksamma aktuell historieforskning.

 

2014-01-14

Vetenskapsrådet har beviljat Historisk tidskrift 365 000 kr i tidskriftsstöd för utgivningsår 2014.

Vetenskapsrådet har även (140114) signalerat att avvecklingen av tidskriftsstödet kommer att föregås av en längre omställningsperiod.

 

 

 

Svenska Historiska Föreningens
e-postlista för nyheter om historia!


Listan, som är öppen för alla, är till för att sprida information om sådant som kan vara av intresse för historieforskningen. Det kan vara nyutkomna böcker, länkar till artiklar, lediga tjänster, tillsatta tjänster eller inbjudningar till seminarier och konferenser. Listan är alltså inte till för diskussion.


För att bli medlem på listan och kunna posta och ta emot information, gör så här: Sänd en e-post till <listserv@segate.sunet.se>. Skriv inte något i ämnesrutan, lämna den tom. Skriv bara subscribe historia i brevet, inget mer. Du får sedan ett svar där Du ombeds bekräfta att Du vill bli medlem. När Du har blivit medlem kan Du sända ut information på listan. Använd adressen <historia@segate.sunet.se>.


Det är inte tillåtet att bifoga dokument: Lägg in en länk istället! Svenska Historiska Föreningen, som äger listan, förbehåller sig rätten att plocka bort meddelanden eller stänga av den som sänder meddelanden som kan uppfattas som sexistiska, rasistiska eller i annat avseende kränkande eller ringaktande.


Senaste nytt

2013-11-14

Call for Papers Scandinavian Journal of History

Special Issue: ‘Norden’ in the League of Nations, 1919–1939

Läs mer här.

 

Johanna Andersson Raeder har fått ekonomisk-historiska föreningens pris för bästa ekonomisk historiska avhandling sedan den nionde ekonomisk-historiska mötet som ägde rum den 23:e augusti 2011. Prisutdelningen skedde i samband med nationella ekonomisk-historiska mötet i Lund 4-5 oktober 2013.

Läs mer här.

Cliopriset (den historiska boklubben Clios och Svenska Dagbladets pris) gick i år till Rasmus Fleischer för doktorsavhandlingen ”Musikens politiska ekonomi".

Läs mer här.

 

2013-09-30

Det 28. Nordiska Historikermötet

Läs mer här

 

Jonathan Lindström får Hertig Karls pris 2013Hertig Karls pris är Sveriges största historiepris. Summan är 50000 kronor och priset kan inte sökas. Man blir tilldelad priset och det är en oberoende jury bestående av fem sakkunniga personer som utser pristagaren. Priset delas ut till ”historiker eller annan som, utan att göra avkall på fackmässig korrekthet, lyckats föra ut historiska kunskaper och forskningsresultat i en vidare krets så att intresset för ämnet ökat”. 

Läs mer här

 

2013-05-20


Redaktionen för Historisk tidskrift välkomnar förslag till vetenskapliga uppsatser och andra texter av intresse för svensk historisk forskning i bred bemärkelse.

Antagna uppsatser publiceras i normala fall inom mindre än ett år från insändande. Författare får besked om uppsatsen går till lektörsgranskning eller ej inom två veckor efter det att manus har inkommit. Redaktionen strävar efter att ge definitivt besked om lektörsgranskade manus inom tre månader.

Historisk tidskrift tillämpar lektörsförfarande enligt den internationellt vedertagna modellen double blind peer review och uppfyller Vetenskapsrådets krav på open access-publicering.

Historisk tidskrift utkommer med fyra nummer per år och är centralorgan för det vetenskapliga disciplinerna historia och ekonomisk historia samt det främsta forumet för historiskt inriktade forskare inom alla discipliner att publicera sina forskningsresultat på svenska. Tidskriften indexeras i flera internationella databaser och är i sin helhet sökbar via Google Scholar och andra Internetbaserade sökmotorer.

Kontakta gärna redaktionen eller tidskriftens lokala representanter vid forskningsmiljöerna i historia och ekonomisk historia. För manuskriptanvisningar och övrig information, se vidare här.

 

2013-05-08

Genushistoriens och genushistorikernas tillstånd – seminarium och nätverksmöte 10 juni 2013

År 2015 kommer SKOGH att fira sitt 20 årsjubileum! SKOGHs styrelse vill initiera en diskussion om var kvinno- och genushistoria befinner sig i dag, och hur 20-årsjubileet bäst ska uppmärksammas. Se pdf!

 

 

2013-05-03

De svenska historiedagarna i Malmö 4-6 oktober 2013

Porten mot kontinenten - Programmet har publicerats på historiedagarnas hemsida.

 

2013-02-20

Svenska historikermötet i Stockholm, 8-10 maj 2014

Läs mer här.

 

2012-11-29

Nordiska historikermötet 2014, förlängd DL

Den sista inlämningsdagen för sessions- och rundabordsförslag och för fria föredrag är förlängd till årets slut på grund av flera önskningar. Den elektroniska anmälningssidan är öppen till och med den 31 december 2012.

Läs mer här.

 

2012-08-21


Elisabeth Mansén får Hertig Karls pris i historia 2012

Läs mer här.

 

2012-05-07

Det 28. Nordiska Historikermötet äger rum i Joensuu i Norra Karelen vid Östra Finlands universitet den 14–17 augusti 2014. Läs mer här.

 

2012-04-11

Ny e-postlista för nyheter om historia!

Läs mer här.

 

Svenskt biografiskt lexikon

Svenskt biografiskt lexikon, SBL, finns nu fritt tillgängligt, se här

 

 

De Svenska Historiedagarna 2012 i Mariehamn - Korsvägar och mötesplatser

De Svenska Historiedagarna 2012 äger rum i Mariehamn på Åland 21-23 september. Läs mer här.

 

2012-03-05

Svenska historikermötet i Stockholm 8-10 maj 2014

Läs mer här!

 

2012-02-17

METOD

I hur stor utsträckning styr valet av metod resultatet i historiska undersökningar? Historisk tidskrifts temanummer 2013 handlar om metod.

Artikelförslag omfattande maximalt 300 ord skall vara inkomna senast den 30 april 2012 till gästredaktörerna Martin Gustavsson och Yvonne Svanström. Läs mer här (pdf).

 

2011-12-16

ÖPPET BREV TILL RIKSBIBLIOTEKARIEN

Brevet kommenteras i en artikel i Universitetsläraren nr 20 2011: "Historiker protesterar mot nedskärningar". Läs mer här.

 

2011-11-14

KLÄDER OCH MODE

Inbjudan till skribenter att inkomma med manus till Historisk tidskrift

 

2011-11-02

Historisk tidskrift har för närvarande och sedan några dagar problem med inkommande e-post. Vi beklagar och ber om överseende. Se status här.

 

2011-09-20

Historisk tidskrift finns vid utställningen under De Svenska Historiedagarna i Stockholm 7-9 oktober 2011.

 

2011-05-26

Vetenskapsradion Historia: Historisk tidskrifts redaktör Stefan Eklöf Amirell och Sverker Sörlin - "hur nationellt navelskådande svensk historieforskning är idag". Från Svenska historikermötet i Göteborg. Programmet sändes torsdag 26 maj 2011 kl 13:45. Lyssna här!

 

2011-05-16

Svenska Historiska Föreningens ordförande skriver:

Det femte Svenska historikermötet hölls 5-7 maj 2011 i Göteborg. Kolleger historiker, ekonomhistoriker och idéhistoriker vid Göteborgs universitet hade organiserat hela evenemanget, som utöver ett stort antal sessioner om aktuell forskning i historia, också bjöd på fest och tid för diskussioner mellan kolleger i alla åldrar. De medlemmar, som jag som ordförande för Svenska Historiska Föreningen träffade, var alla mycket nöjda med konferensen. En toppenkonferens! Tack Göteborg för ert jobb! [...] Det svenska historikermötet 2014 kommer att hållas i .... läs här

 

Lyssna på Historisk tidskrifts seminarium vid Bokmässan i Göteborg 23/9 2010: Miljöns historia. Medverkande: Sverker Sörlin, professor i miljöhistoria, Lars Lundgren, docent i historia, och Astrid Kander, docent i ekonomisk historia. Moderator: Staffan Granér, lektor i ekonomisk historia.

 

Pressmeddelande 28 april 2010

Forskning om kvinnors arbete prisbelönad! Ekonomihistorikern Rodney Edvinsson vid Stockholms universitet har av Svenska Historiska Föreningen tilldelats Emil Hildebrands pris för bästauppsats i Historisk tidskrift 2009. Uppsatsen har titeln ”Ekonomisk tillväxt, gensuarbetsdelning och obetalt hemarbete i historisk belysning”.

 

Pressmeddelande 20 februari 2010

Globalhistoriskt genombrott inom svensk forskning