Historisk Tidskrift. Utgiven av Svenska historiska föreningen
  Hem Aktuellt  Tidigare nummer Bli Medlem  Annonsera Om Historisk Tidskrift  För skribenter  Föreningen In English
 

 

Aktuellt nummer - 2019:2

 

Redaktören har ordet: Historisk spanarblick

Uppsatser

Jonas Carlquist & Örjan Kardell, Plenaravlat, kultföremål och valvslagning: Sockenkyrkans ekonomi i Sverige 1430–1519 (Summary: Indulgences, wooden sculptures and vaulting: The economy of the parish church in Sweden 1430–1519)

Erik Sidenvall, Förnuftets och teologins kritik: Ett bidrag till förståelsen av frihetstidens historieskrivning (Summary: Rational och theological criticism: A contribution to the understanding of Swedish eighteenth-century historiography)

Fay Lundh Nilsson & Per-Olof Grönberg, ”Inget för de lärde?” Diskussionerna om lokaliseringen av de tekniska elementarskolorna i Sverige i mitten av 1800-talet (Summary: ”Nothing for the learned?” Discussions on localization of technical secondary schools in mid-nineteenth century Sweden)

Essä

Ann-Judith Rabenschlag, Sonderweg mot väst: Varför oron inför västvärldens undergång också är ett specifikt tyskt tema

Simon Larsson, Politiska metaforer i historieskrivningen del 1


Idé & debatt

Mari Eyice & Charlotta Forss, Avhandlingar och internationaliseringar

Bo Gräslund, För snälla disputationer?

Henrik Åström Elmersjö, Att beskriva en disputationsakt

Avhandlingsrecensioner

Hushållsnära tjänster i äldre tid
Carolina Uppenberg, I husbondens bröd och arbete, anm. av fakultetsopponent Maria Sjöberg

Revolutionens begreppshistoria
Karin Jonsson, Fångna i begreppen, anm. av fakultetsopponent Lars Berggren

Film och historia i klassrummet
Maria Deldén, Perspektiv på historiefilmslitteracitet, anm. av fakultetsopponent Ulf Zander

Röster om gruvarbetarstrejken i Malmfälten
Robert Nilsson-Mohammadi, Den stora gruvstrejken i Malmfälten, anm. av fakultetsopponent Håkan Blomqvist

Kortare recensioner

Johan Östling, Erling Sandmo, David Larsson Heidenblad, Anna Nilsson Hammar & Kari H. Nordberg (red.), Circulation of Knowledge, anm. av Sharon Rider

Tobias Hübinette & Andréaz Wasniowski (red.), Studier om rasism, anm. av Victor Wilson

Nils Billing, Susanne Carlsson, Ragnas Hedlund, Allan Klynne, Michael Lindblom & Hugo Montgomery, Antiken, anm. av Eva Queckfeldt

Kristina Ekero Eriksson, Gamla Uppsala, anm. av Per H. Ramqvist

Göran Malmstedt, En förtrollad värld, anm. av Peter Olausson

Tove Paulsson Holmberg: Onaturlig födelse, anm. av Lisa Öberg

Magdalena Naum & Fredrik Ekengren (red.), Facing Otherness in Early Modern Sweden, anm. av Heiko Droste

Christine Bladh, Hennes snilles styrka, anm. av Paul Borenberg

Imelda Helena Ek, Erotic Insanity, anm. av Lars-Eric Jönsson

Caroline Ranby, Ebba Hochschild, anm. av Brita Planck
Margareta Pettersson (red.), Från Brittiska Indien till Huseby Bruk, anm. av Ale Pålsson

Frode Ulvund, Nasjonens antiborgere, anm. av Johannes Ljungberg

Pertti Haapala, Marja Jalava & Simon Larsson (red.), Making Nordic Historiography, anm. av Lars Edgren

Ulrika Torell, Jenny Lee & Roger Qvarsell (red.), Köket, anm. av Emma Severinsson

Erika Sandström, Han, hon och hunden, anm. av Wilma Sjöberg

 

Meddelanden

Bodil Andersson, ”1718 – kriget, människorna, skottet”, Halden, 10–12 december 2018

Tobias Karlsson, Databasen Svenska dagstidningar – mycket text, mindre kontext

Litteratur inkommen till redaktionen

Fullständig innehållsförteckning

 

 

Historisk Tidskrift - Aktuellt

 

Aktuellt

 

019-02-26

Historisk tidskrifts temanummer 2020

SVENSK KOLONIALISM

INBJUDAN (Call for Papers)

Historisk tidskrifts temanummer 2020 handlar om svensk kolonialism, och om Sverige och kolonialism, både historiskt och i nutida historiebruk.

Läs mer här:

Call for papers som pdf

 

2019-01-21

Det preliminära programmet för 2019 års Svenska Historikermöte i Växjö

Det preliminära programmet för 2019 års Svenska Historikermöte i Växjö har nu kommit, se här.

Anmälan öppnar 1 februari.

Direkt länk till pdf.

 

2018-05-25

Angående den nya dataskyddsförordningen (GDPR)

Den nya dataskyddsförordningen GDPR träder i kraft i dag den 25 maj 2018, och vi vill i det sammanhanget ta tillfället i akt att informera kort om Svenska Historiska Föreningens och Historisk tidskrifts lagring av personuppgifter.

De personuppgifter som du har lämnat i samband med att du anmälde dig som medlem i Svenska Historiska Föreningen lagras hos Föreningshuset, som sköter föreningens medlemshantering sedan 20 år. Inga personuppgifter lämnas ut till utomstående. Förutom Föreningshuset har Historisk tidskrifts redaktionssekreterare tillgång till uppgifterna, samt vid distribution, projektledaren vid Elanders tryckeri.

Du behöver inte göra något om du vill kvarstå som medlem och ger ditt samtycke till lagringen av dina personuppgifter. Om du inte ger ditt samtycke, eller vill kontrollera uppgifterna eller lämna föreningen, kontakta redaktionssekreteraren red@historisktidskrift.se.

För mer information om Svenska Historiska Föreningen och Historisk tidskrift, se www.historisktidskrift.se. Om du har frågor, vänligen kontakta redaktionssekreteraren, redaktören eller ordföranden för Svenska Historiska Föreningen.

 

2018-03-06

SVENSKA HISTORIKERMÖTET 2019

Call for Papers

Det åttonde Svenska historikermötet äger rum vid Linnéuniversitetet i Växjö den 8–10 maj 2019.

 

Svenska Historiska Föreningens
e-postlista för nyheter om historia!


Listan, som är öppen för alla, är till för att sprida information om sådant som kan vara av intresse för historieforskningen. Det kan vara nyutkomna böcker, länkar till artiklar, lediga tjänster, tillsatta tjänster eller inbjudningar till seminarier och konferenser. Listan är alltså inte till för diskussion.


För att bli medlem på listan och kunna posta och ta emot information, gör så här: Sänd en e-post till <listserv@segate.sunet.se>. Skriv inte något i ämnesrutan, lämna den tom. Skriv bara subscribe historia i brevet, inget mer. Du får sedan ett svar där Du ombeds bekräfta att Du vill bli medlem. När Du har blivit medlem kan Du sända ut information på listan. Använd adressen <historia@segate.sunet.se>.

För att redigera inställningar, byta e-postadress etc, gå in på segate.sunet.se


Det är inte tillåtet att bifoga dokument: Lägg in en länk istället! Svenska Historiska Föreningen, som äger listan, förbehåller sig rätten att plocka bort meddelanden eller stänga av den som sänder meddelanden som kan uppfattas som sexistiska, rasistiska eller i annat avseende kränkande eller ringaktande.


 


Redaktionen för Historisk tidskrift välkomnar förslag till vetenskapliga uppsatser och andra texter av intresse för svensk historisk forskning i bred bemärkelse.

Antagna uppsatser publiceras i normala fall inom mindre än ett år från insändande. Författare får besked om uppsatsen går till lektörsgranskning eller ej inom två veckor efter det att manus har inkommit. Redaktionen strävar efter att ge definitivt besked om lektörsgranskade manus inom tre månader.

Historisk tidskrift tillämpar lektörsförfarande enligt den internationellt vedertagna modellen double blind peer review och uppfyller Vetenskapsrådets krav på open access-publicering.

Historisk tidskrift utkommer med fyra nummer per år och är centralorgan för det vetenskapliga disciplinerna historia och ekonomisk historia samt det främsta forumet för historiskt inriktade forskare inom alla discipliner att publicera sina forskningsresultat på svenska. Tidskriften indexeras i flera internationella databaser och är i sin helhet sökbar via Google Scholar och andra Internetbaserade sökmotorer.

Kontakta gärna redaktionen eller tidskriftens lokala representanter vid forskningsmiljöerna i historia och ekonomisk historia. För manuskriptanvisningar och övrig information, se vidare här.