Historisk Tidskrift. Utgiven av Svenska historiska föreningen
  Hem Aktuellt  Tidigare nummer Bli Medlem  Annonsera Om Historisk Tidskrift  För skribenter  Föreningen In English
 

 

Aktuellt nummer - 2018:4

Redaktören har ordet: Rapport från Bokmässan i Göteborg

Uppsatser

Johannes Westberg, Från natura- till penninghushållning? Den svenska folkskolans finansiering, 1840–1900 (Summary: From inkind to monetary payments? The funding of the Swedish primary school system 1840–1900)

Nikolas Glover, Framtidsmarknader: Svensk ekonomisk diplomati i Afrika och Asien under avkoloniseringens era (Summary: Markets of the future: Swedish economic diplomacy in Africa and Asia during the era of decolonization)


Idé & debatt

Hampus Östh Gustafsson, Kunskapshistoriens samtidsrelevans

Översikt

Harald Gustafsson, Subnationella strövtåg i det skånska landskapet

Avhandlingsrecensioner

Vasatidens svenska sjöofficerare
Ingvar Sjöblom, Svenska sjöofficerare under 1500-talet, anm. av fakultetsopponent Jan Samuelson

Tolerans eller flexibilitet för att bevara uniformiteten?
Johannes Ljungberg, Toleransens gränser, anm. av fakultetsopponent Pasi Ihalainen

Äreminnen och medaljer
Martin Tunefalk, Äreminnen, anm. av fakultetsopponent Joachim Östlund

Skuldsatta skattebönder i Mälardalen
Marja Erikson, Krediter i lust och nöd, anm. av fakultetsopponent Lars Nyström

Nya perspektiv på ”tattarfrågan”
Martin Ericsson, Exkludering, assimilering eller utrotning?, anm. av fakultetsopponent Karin Kvist Geverts

Simulerade krig i historisk belysning
Tomas Karlsson, Låtsaskrigen, anm. av fakultetsopponent Esbjörn Larsson


Kortare recensioner

Erik Wångmar & Malin Lennartsson, Historikerna och källorna, anm. av Heiko Droste

Mats Andrén, Thomas Lindkvist, Ingmar Söhrman & Katharina Vajta (red.), Cultural Borders of Europe, anm. av Wojtek Jezierski

Mats Burström, Barlast, anm. av Ingvar Sjöblom

Per Förnegård, Erika Kihlman, Mia P. Åkestam & Gunnel Engwall (red.), Tears, sighs and laughter, anm. av Jonas Liliequist

Andrés Reséndez, The Other Slavery, anm. av David Ludvigsson

Gunvor Simonsen, Slave Stories, anm. av Fredrik Thomasson

Detlev Pleiss, Bodenständige Bevölkerung und fremdes Kriegsvolk, anm. av Susan Lindholm

Anna Larsson, Björn Norlin & Maria Rönnlund, Den svenska skolgårdens historia, anm. av Åsa Melin

Therese Nordlund Edvinsson, Dynastins kvinnor, anm. av Johannes Daun

Tobias Berglund & Niclas Sennerteg, Finska inbördeskriget, anm. av Martin Hårdstedt

Dick Harrison, Jag har ingen vilja till makt, anm. av Klas Eriksson

Cary Elizabeth Schall, The Rise and Fall of the Miraculous Welfare Machine, anm. av Nils Edling

Helena Hill, Revolutionärer, anm. av Elisabeth Elgán

Anmälan av böcker publicerade 2016

Meddelanden

Litteratur inkommen till redaktionen

Fullständig innehållsförteckning

 

 

Historisk Tidskrift - Aktuellt

 

Aktuellt

2019-01-21

Det preliminära programmet för 2019 års Svenska Historikermöte i Växjö

Det preliminära programmet för 2019 års Svenska Historikermöte i Växjö har nu kommit, se här.

Anmälan öppnar 1 februari.

Direkt länk till pdf.

 

2018-05-25

Angående den nya dataskyddsförordningen (GDPR)

Den nya dataskyddsförordningen GDPR träder i kraft i dag den 25 maj 2018, och vi vill i det sammanhanget ta tillfället i akt att informera kort om Svenska Historiska Föreningens och Historisk tidskrifts lagring av personuppgifter.

De personuppgifter som du har lämnat i samband med att du anmälde dig som medlem i Svenska Historiska Föreningen lagras hos Föreningshuset, som sköter föreningens medlemshantering sedan 20 år. Inga personuppgifter lämnas ut till utomstående. Förutom Föreningshuset har Historisk tidskrifts redaktionssekreterare tillgång till uppgifterna, samt vid distribution, projektledaren vid Elanders tryckeri.

Du behöver inte göra något om du vill kvarstå som medlem och ger ditt samtycke till lagringen av dina personuppgifter. Om du inte ger ditt samtycke, eller vill kontrollera uppgifterna eller lämna föreningen, kontakta redaktionssekreteraren red@historisktidskrift.se.

För mer information om Svenska Historiska Föreningen och Historisk tidskrift, se www.historisktidskrift.se. Om du har frågor, vänligen kontakta redaktionssekreteraren, redaktören eller ordföranden för Svenska Historiska Föreningen.

 

2018-03-06

SVENSKA HISTORIKERMÖTET 2019

Call for Papers

Det åttonde Svenska historikermötet äger rum vid Linnéuniversitetet i Växjö den 8–10 maj 2019.

 

Svenska Historiska Föreningens
e-postlista för nyheter om historia!


Listan, som är öppen för alla, är till för att sprida information om sådant som kan vara av intresse för historieforskningen. Det kan vara nyutkomna böcker, länkar till artiklar, lediga tjänster, tillsatta tjänster eller inbjudningar till seminarier och konferenser. Listan är alltså inte till för diskussion.


För att bli medlem på listan och kunna posta och ta emot information, gör så här: Sänd en e-post till <listserv@segate.sunet.se>. Skriv inte något i ämnesrutan, lämna den tom. Skriv bara subscribe historia i brevet, inget mer. Du får sedan ett svar där Du ombeds bekräfta att Du vill bli medlem. När Du har blivit medlem kan Du sända ut information på listan. Använd adressen <historia@segate.sunet.se>.

För att redigera inställningar, byta e-postadress etc, gå in på segate.sunet.se


Det är inte tillåtet att bifoga dokument: Lägg in en länk istället! Svenska Historiska Föreningen, som äger listan, förbehåller sig rätten att plocka bort meddelanden eller stänga av den som sänder meddelanden som kan uppfattas som sexistiska, rasistiska eller i annat avseende kränkande eller ringaktande.


 


Redaktionen för Historisk tidskrift välkomnar förslag till vetenskapliga uppsatser och andra texter av intresse för svensk historisk forskning i bred bemärkelse.

Antagna uppsatser publiceras i normala fall inom mindre än ett år från insändande. Författare får besked om uppsatsen går till lektörsgranskning eller ej inom två veckor efter det att manus har inkommit. Redaktionen strävar efter att ge definitivt besked om lektörsgranskade manus inom tre månader.

Historisk tidskrift tillämpar lektörsförfarande enligt den internationellt vedertagna modellen double blind peer review och uppfyller Vetenskapsrådets krav på open access-publicering.

Historisk tidskrift utkommer med fyra nummer per år och är centralorgan för det vetenskapliga disciplinerna historia och ekonomisk historia samt det främsta forumet för historiskt inriktade forskare inom alla discipliner att publicera sina forskningsresultat på svenska. Tidskriften indexeras i flera internationella databaser och är i sin helhet sökbar via Google Scholar och andra Internetbaserade sökmotorer.

Kontakta gärna redaktionen eller tidskriftens lokala representanter vid forskningsmiljöerna i historia och ekonomisk historia. För manuskriptanvisningar och övrig information, se vidare här.