Historisk Tidskrift. Utgiven av Svenska historiska föreningen
  Hem Aktuellt  Tidigare nummer Bli Medlem  Annonsera Om Historisk Tidskrift  För skribenter  Föreningen In English
 

 

Aktuellt nummer - 2020:2

Redaktören har ordet: Vad mikrober, bakterier och virus lär människan

Uppsatser

Christopher Pihl, För att bygga, brygga och begrava: Kreditmarknaden i 1600-talets Stockholm och Riksens ständers banks utlåningsverksamhet (Summary: To build, to brew and to bury: The credit market in Stockholm and the lending business of the Bank of the Estates of the Realm)

Petter Tistedt, Folket i siffror: Den svenska valstatistikens politik, 1866–1921 (Summary: The people as numbers: The politics of election statistics in Sweden, 1866–1921)

Idé & debatt

Michael F. Scholz, Sverige under andra världskriget

Dag Lindström, Neddragningar inom Riksarkivet hotar forskning och högre utbildning


Översikter

Lennart Samuelson, Problem kring 1930-talets sovjetiska agrarhistoria

Sara E. Ellis Nilsson, Konsten att förmedla historia: En tvärvetenskaplig forskningsfråga?

Avhandlingsrecensioner

Konflikter, populism och historieundervisning

Andreas Mårdh, Om historieämnets politiska dimension, anm. av fakultetsopponent Henrik Åström Elmersjö

Olikhetens praktiker

Alexander Engström, Olikhetens praktiker, anm. av fakultetsopponent Svante Norrhem

Synen på ekonomi i revolutionserans tidningar

Sarah Linden Pasay, Stable Media in the Age of Revolutions, anm. av fakultetsopponent Joachim Östlund

Bad mot lort

Karolina Wiell, Bad mot lort och sjukdom, anm. av fakultetsopponent Johan Samuelsson

Turning ”brandstoþ” into a great business

Josef Liljegren, Networks that Organized Competition, anm. av fakultetsopponent Erica Salvaj

The Swedish advertising cartel 1915–1965

Elin Åström Rudberg, Sound and loyal business, anm. av fakultetsopponent Harm Schröter

Kortare recensioner

Arne Jarrick & Maria Wallenberg Bondesson, The dynamics of lawmaking, anm. av Jakob Heidbrink

Klas Kronberg & Anna Maria Forssberg (red.), Minnet av Narva, anm. av Fredrik Thisner

David Lindén, Johan Skytte, anm. av Olov Lund

Johannes Daun & Christer Ahlberger (red.), Bondeherrgårdar, anm. av Carl Mikael Carlsson

Fredrik Sandgren (red.), Kvinnors flit och slit, anm. av Kekke Stadin

Louise Lönnroth, Doktor Dubb dikterar, anm. av Thomas Magnusson

Håkan A. Bengtsson & Lars Ilshammar (red.), Demokratins genombrott, anm. av Oscar Nygren

Gunnar Wetterberg, Träd, och Jimmy Jönsson, Den biologiska vändningen, anm. av Bo Persson

Mikael Hermansson, ”En allians av något slag”, anm. av Pavol Jakubec

Gerald Steinacher, Humanitarians at war, anm. av Olof Bortz

Eva Borgström & Hanna Markusson Winkvist (red.), Den kvinnliga tvåsamhetens frirum, anm. av Johanna Ringarp

Wiebke Kolbe (red.), Turismhistoria i Norden, anm. av Roger Marjavaara

Lars Magnusson, Finanskrascher, anm. av Henrik Jung

Ann Sofie Dahl, NATO, anm. av Magnus Petersson

Meddelanden

Brita Planck, Digital history – A field, a method or just a phase? Göteborg, 14–15 november 2019

Stefan Amirell, 134th Annual Meeting of the American Historical Association, New York, 3−6 januari 2020

Litteratur inkommen till redaktionen

Fullständig innehållsförteckning

 

 

Historisk Tidskrift - Aktuellt

 

Aktuellt

 

2020-05-04

Till medlemmarna i Svenska Historiska Föreningen

Svenska Historiska Föreningens årsmöte 2020 kommer, enligt tidigare utskickad kallelse, att äga rum den 14 maj 2020, kl. 17:00 i rum D900, Stockholms universitet. På grund av den rådande covid-19-krisen kommer föreningen detta år också att erbjuda möjligheten att delta i mötet på distans via en Zoom-länk. För att begränsa risken för smittspridning rekommenderar vi alla medlemmar att i första hand använda sig av den möjligheten för att delta i mötet i stället för att bege sig till den aviserade möteslokalen. Det planerade minglet efter årsmötet är också inställt.

Om du som medlem i föreningen vill delta på distans behöver vi ha din anmälan senast den 12 maj. Anmälan görs via e-post till red@historisktidskrift.se. Du kommer då att få en bekräftelse på att din anmälan är mottagen och sedan en länk för att delta i mötet via mötesapplikationen Zoom. Länken skickas ut via e-post cirka 30 minuter före mötets start, alltså cirka 16:30 den 14 maj. För att delta via Zoom bör du ha en dator eller annan utrustning (surfplatta, mobiltelefon eller liknande) med bredbandsuppkoppling, högtalare, mikrofon och webbkamera.

Då dörrarna är låsta på Stockholms universitet ber vi dig även att anmäla dig på förhand om du avser att delta fysiskt. Insläpp till mötet kommer att ske mellan kl 16:45 och 16:55. Frågor besvaras av redaktionssekreterare Nils Fabiansson red@historisktidskrift.se

Observera att endast medlemmar i Svenska Historiska Föreningen äger rätt att delta i årsmötet.

Med vänliga hälsningar

Stefan Amirell
Ordförande, Svenska Historiska Föreningen

 

 

2020-02-21

Historisk tidskrifts temanummer 2021

KVINNOR

INBJUDAN (Call for Papers)

År 2021 är det 100 år sedan kvinnor för första gången var röstberättigade och valbara i ett svenskt riksdagsval, en kvinnopolitisk milstolpe i Sveriges historia. Historisk tidskrifts temanummer 2021 handlar om kvinnor som kategori, både historiskt och i nutida historieforskning.

Läs mer här:

Se Call for Papers som pdf här!

 

2019-02-26

Historisk tidskrifts temanummer 2020

SVENSK KOLONIALISM

INBJUDAN (Call for Papers)

Historisk tidskrifts temanummer 2020 handlar om svensk kolonialism, och om Sverige och kolonialism, både historiskt och i nutida historiebruk.

Läs mer här:

Call for papers som pdf

 

2019-01-21

Det preliminära programmet för 2019 års Svenska Historikermöte i Växjö

Det preliminära programmet för 2019 års Svenska Historikermöte i Växjö har nu kommit, se här.

Anmälan öppnar 1 februari.

Direkt länk till pdf.

 

2018-05-25

Angående den nya dataskyddsförordningen (GDPR)

Den nya dataskyddsförordningen GDPR träder i kraft i dag den 25 maj 2018, och vi vill i det sammanhanget ta tillfället i akt att informera kort om Svenska Historiska Föreningens och Historisk tidskrifts lagring av personuppgifter.

De personuppgifter som du har lämnat i samband med att du anmälde dig som medlem i Svenska Historiska Föreningen lagras hos Föreningshuset, som sköter föreningens medlemshantering sedan 20 år. Inga personuppgifter lämnas ut till utomstående. Förutom Föreningshuset har Historisk tidskrifts redaktionssekreterare tillgång till uppgifterna, samt vid distribution, projektledaren vid Elanders tryckeri.

Du behöver inte göra något om du vill kvarstå som medlem och ger ditt samtycke till lagringen av dina personuppgifter. Om du inte ger ditt samtycke, eller vill kontrollera uppgifterna eller lämna föreningen, kontakta redaktionssekreteraren red@historisktidskrift.se.

För mer information om Svenska Historiska Föreningen och Historisk tidskrift, se www.historisktidskrift.se. Om du har frågor, vänligen kontakta redaktionssekreteraren, redaktören eller ordföranden för Svenska Historiska Föreningen.

 

2018-03-06

SVENSKA HISTORIKERMÖTET 2019

Call for Papers

Det åttonde Svenska historikermötet äger rum vid Linnéuniversitetet i Växjö den 8–10 maj 2019.

 

Svenska Historiska Föreningens
e-postlista för nyheter om historia!


Listan, som är öppen för alla, är till för att sprida information om sådant som kan vara av intresse för historieforskningen. Det kan vara nyutkomna böcker, länkar till artiklar, lediga tjänster, tillsatta tjänster eller inbjudningar till seminarier och konferenser. Listan är alltså inte till för diskussion.


För att bli medlem på listan och kunna posta och ta emot information, gör så här: Sänd en e-post till <listserv@segate.sunet.se>. Skriv inte något i ämnesrutan, lämna den tom. Skriv bara subscribe historia i brevet, inget mer. Du får sedan ett svar där Du ombeds bekräfta att Du vill bli medlem. När Du har blivit medlem kan Du sända ut information på listan. Använd adressen <historia@segate.sunet.se>.

För att redigera inställningar, byta e-postadress etc, gå in på segate.sunet.se


Det är inte tillåtet att bifoga dokument: Lägg in en länk istället! Svenska Historiska Föreningen, som äger listan, förbehåller sig rätten att plocka bort meddelanden eller stänga av den som sänder meddelanden som kan uppfattas som sexistiska, rasistiska eller i annat avseende kränkande eller ringaktande.


 


Redaktionen för Historisk tidskrift välkomnar förslag till vetenskapliga uppsatser och andra texter av intresse för svensk historisk forskning i bred bemärkelse.

Antagna uppsatser publiceras i normala fall inom mindre än ett år från insändande. Författare får besked om uppsatsen går till lektörsgranskning eller ej inom två veckor efter det att manus har inkommit. Redaktionen strävar efter att ge definitivt besked om lektörsgranskade manus inom tre månader.

Historisk tidskrift tillämpar lektörsförfarande enligt den internationellt vedertagna modellen double blind peer review och uppfyller Vetenskapsrådets krav på open access-publicering.

Historisk tidskrift utkommer med fyra nummer per år och är centralorgan för det vetenskapliga disciplinerna historia och ekonomisk historia samt det främsta forumet för historiskt inriktade forskare inom alla discipliner att publicera sina forskningsresultat på svenska. Tidskriften indexeras i flera internationella databaser och är i sin helhet sökbar via Google Scholar och andra Internetbaserade sökmotorer.

Kontakta gärna redaktionen eller tidskriftens lokala representanter vid forskningsmiljöerna i historia och ekonomisk historia. För manuskriptanvisningar och övrig information, se vidare här.