Historisk Tidskrift. Utgiven av Svenska historiska föreningen
  Hem Aktuellt  Tidigare nummer Bli Medlem  Annonsera Om Historisk Tidskrift  För skribenter  Föreningen In English
 

 

Aktuellt nummer - 2018:3 tema Nationen

 

Redaktören har ordet: För snälla disputationer?


Anne Berg, Nationen i historien

Uppsatser

Olof Blomqvist, Migrant, officer och fosterlandsförrädare: Dödsdomen mot Fredrich Sahlgård och föreställningar om nationell tillhörighet i stora nordiska krigets Sverige (Summary: Migrant, officer and traitor to the motherland: the death sentence against Fredrich Sahlgård and perceptions of national belonging in Sweden during the Great Northern War)

Johan Svanberg, Mellan facklig internationalism och nationalism: Internationella metallarbetarfederationen i kalla krigets och Europaintegrationens gryning (Summary: Between trade-union internationalism and nationalism: The International Metalworkers’ Federation during the dawn of the cold war and European integration)

Jonas Ahlskog, Matias Kaihovirta & Mats Wickström, Nationen i klasskampen: Minoritetsnationalism inom den socialistiska arbetarrörelsen (Summary: Nation and class struggle: Minority nationalism in the 20th-century socialist labour movement)

Lars Elenius, Nationella minoriteters symboliska nationsbyggande: Föreställningen om Kvänland och Sápmi som nya former av etnopolitik bland finskspråkiga och samiskspråkiga minoriteter (Summary: The symbolic nation-building of national minorities: Sápmi and Kvänland as new forms of ethno-politics among Sámi and Finnish speaking minorities


Essä

Wojtek Jezierski, Thomas Lindkvist & Sari Nauman, När blev Sverige evigt?

Utblick

Olof Blomquist, Utblick Tyskland


Idé & debatt

Heiko Droste, Sveriges historiker och deras mobilitet

Översikt

Harald Gustafsson, Subnationella strövtåg i det skånska landskapet

Avhandlingsrecensioner

Vardagliga kulturmöten i 1700-talets Kanton och Macao

Lisa Hellman, Navigating the foreign quarters, anm. av fakultetsopponent Gunlög Fur

Att minnas det armeniska folkmordet

Vahagn Avedian, Knowledge and acknowledgement, anm. av fakultetsopponent Erik Sjöberg

Historieundervisningens centrala dilemma

Fredrik Alvén, Tänka rätt och tycka lämpligt, anm. av fakultetsopponent Jan Löfström


Kortare recensioner

Peter Haldén & Biörn Tjällén (red.), Mod i strid och filosofi, anm. av Per Bauhn

Kent Andersson, Krigarna från Valsgärde, anm. av Sofia Winge

Nils Modig, Båtsmän från Bohuslän, anm. av Jonas Nordin

Torsten Ekman, Helsingfors röda fanor, anm. av Roger Johansson

Milla Bergström & Kirsi Salonen (red.), The Holy See’s foreign policies in inter-war Europe, anm. av Pavol Jakubec

Birgitta Almgren, Dröm och verklighet, anm. av Annika Berg

Meddelanden

Stefan Amirell, Stora historiepriset 2018

Nytt om historisk forskning

Årsmötesförhandlingar

Litteratur inkommen till redaktionen

Fullständig innehållsförteckning

 

 

Historisk Tidskrift - Aktuellt

 

Aktuellt

2018-05-25

Angående den nya dataskyddsförordningen (GDPR)

Den nya dataskyddsförordningen GDPR träder i kraft i dag den 25 maj 2018, och vi vill i det sammanhanget ta tillfället i akt att informera kort om Svenska Historiska Föreningens och Historisk tidskrifts lagring av personuppgifter.

De personuppgifter som du har lämnat i samband med att du anmälde dig som medlem i Svenska Historiska Föreningen lagras hos Föreningshuset, som sköter föreningens medlemshantering sedan 20 år. Inga personuppgifter lämnas ut till utomstående. Förutom Föreningshuset har Historisk tidskrifts redaktionssekreterare tillgång till uppgifterna, samt vid distribution, projektledaren vid Elanders tryckeri.

Du behöver inte göra något om du vill kvarstå som medlem och ger ditt samtycke till lagringen av dina personuppgifter. Om du inte ger ditt samtycke, eller vill kontrollera uppgifterna eller lämna föreningen, kontakta redaktionssekreteraren red@historisktidskrift.se.

För mer information om Svenska Historiska Föreningen och Historisk tidskrift, se www.historisktidskrift.se. Om du har frågor, vänligen kontakta redaktionssekreteraren, redaktören eller ordföranden för Svenska Historiska Föreningen.

 

2018-03-06

SVENSKA HISTORIKERMÖTET 2019

Call for Papers

Det åttonde Svenska historikermötet äger rum vid Linnéuniversitetet i Växjö den 8–10 maj 2019.

 

Svenska Historiska Föreningens
e-postlista för nyheter om historia!


Listan, som är öppen för alla, är till för att sprida information om sådant som kan vara av intresse för historieforskningen. Det kan vara nyutkomna böcker, länkar till artiklar, lediga tjänster, tillsatta tjänster eller inbjudningar till seminarier och konferenser. Listan är alltså inte till för diskussion.


För att bli medlem på listan och kunna posta och ta emot information, gör så här: Sänd en e-post till <listserv@segate.sunet.se>. Skriv inte något i ämnesrutan, lämna den tom. Skriv bara subscribe historia i brevet, inget mer. Du får sedan ett svar där Du ombeds bekräfta att Du vill bli medlem. När Du har blivit medlem kan Du sända ut information på listan. Använd adressen <historia@segate.sunet.se>.

För att redigera inställningar, byta e-postadress etc, gå in på segate.sunet.se


Det är inte tillåtet att bifoga dokument: Lägg in en länk istället! Svenska Historiska Föreningen, som äger listan, förbehåller sig rätten att plocka bort meddelanden eller stänga av den som sänder meddelanden som kan uppfattas som sexistiska, rasistiska eller i annat avseende kränkande eller ringaktande.


 


Redaktionen för Historisk tidskrift välkomnar förslag till vetenskapliga uppsatser och andra texter av intresse för svensk historisk forskning i bred bemärkelse.

Antagna uppsatser publiceras i normala fall inom mindre än ett år från insändande. Författare får besked om uppsatsen går till lektörsgranskning eller ej inom två veckor efter det att manus har inkommit. Redaktionen strävar efter att ge definitivt besked om lektörsgranskade manus inom tre månader.

Historisk tidskrift tillämpar lektörsförfarande enligt den internationellt vedertagna modellen double blind peer review och uppfyller Vetenskapsrådets krav på open access-publicering.

Historisk tidskrift utkommer med fyra nummer per år och är centralorgan för det vetenskapliga disciplinerna historia och ekonomisk historia samt det främsta forumet för historiskt inriktade forskare inom alla discipliner att publicera sina forskningsresultat på svenska. Tidskriften indexeras i flera internationella databaser och är i sin helhet sökbar via Google Scholar och andra Internetbaserade sökmotorer.

Kontakta gärna redaktionen eller tidskriftens lokala representanter vid forskningsmiljöerna i historia och ekonomisk historia. För manuskriptanvisningar och övrig information, se vidare här.