Historisk Tidskrift. Utgiven av Svenska historiska föreningen
  Hem Aktuellt  Tidigare nummer Bli Medlem  Annonsera Om Historisk Tidskrift  För skribenter  Föreningen In English
 

 

Aktuellt nummer - 2018:1

Redaktören har ordet: Glädjande besked

Uppsatser

Emma Hilborn, Den eleganta cyklisten: Cykling, mode och kvinnlighet i sekelskiftets svenska och danska damtidningar (Summary: The elegant cyclist: Cycling, fashion and femininity in Swedish and Danish women’s magazines at the turn of the 20th century)

Peter Håkansson & Tobias Karlsson, På spaning efter springpojken: Ungdomsjobb och sociala nätverk vid sekelskiftet 1900 (Summary: Searching for the errand boy: Youth jobs and social networks at the turn of the nineteenth century)


Essä

Janken Myrdal, Kvinnosaksfrågan omkring år 1430

Fredrik Thomasson, Den karibiska skorpionen: Om digitaliseringen av det svenska Saint Barthélemy-arkivet i Aix-en-Provence


Idé & debatt

Natan Elgabsi, Etisk teori och stympad moralfilosofisk diskussion

Andrej Scheglov, Ericus Olai som krönikeskrivare: Svar till Biörn Tjällén

Översikt

Anne Hedén, Mannerheims egen historieskrivning kastar fortfarande lång skugga

Avhandlingsrecensioner

Helig materialitet i det efterreformatoriska Sverige

Terese Zachrisson, Mellan fromhet och vidskepelse, anm. av fakultetsopponent Annika Sandén

Suppliker inlämnade till riksdagen

Martin Almbjär, The voice of the people?, anm. av fakultetsopponent Nils Erik Villstrand

Power, Religion and Marriage among Colonists

Julia Malitska, Negotiating Imperial Rule, anm. av fakultetsopponent Ulla Rosén

Att ”komma ihåg” eller ”glömma” Chile

Susan Lindholm, Remembering Chile, anm. av fakultetsopponent Sari Pekkola


Kortare recensioner

Andreas Karlsson, Sydafrikas historia, anm. av Fredrik Lilja

Bertil Wennerhed & Kristina Örtenhed (red.), Fritt ord 250 år, anm. av Joakim Scherp

Karin Strand, Brott, tiggeri och brännvinets fördärv, anm. av Marie Steinrud

Thomas Sörensen, Amerikanska inbördeskriget 1861–1865, anm. av Martin Öhman

Erik Nydahl & Jonas Harvard, Den nya staten, anm. av Erik Bengtsson

Peter Dahlén, Nationens väl och kroppens fostran, anm. av Christer Ericsson

Staffan Bergwik, Kunskapens osynliga scener, anm. av David Larsson Heidenblad

Johan Perwe, Mörkläggning, anm. av Sverker Oredsson

Johan Svanberg, Migrationens kontraster, anm. av Björn Horgby

Andreas Åkerlund, Public diplomacy and academic mobility in Sweden, anm. av Pavol Jakubec

Meddelanden

Emilie Wellfelt, Enslavement in the Indian Ocean World, Kalmar, 8–9 september 2017

Nytt om historisk forskning


Litteratur inkommen till redaktionen

 

Fullständig innehållsförteckning

 

 

Historisk Tidskrift - Aktuellt

 

Aktuellt

 

2018-03-07

Call for papers - Historisk tidskrifts temanummer 2019: FRED

Historisk tidskrifts temanummer 2019 handlar om freden i historien, i bred mening. Skribenter inbjuds att inkomma med förslag på både teoretiska och empiriska studier i form av såväl vetenskapliga uppsatser som debattartiklar och essäer. Abstract med artikelförslag (max 300 ord) lämnas senast den 29 april 2018 till gästredaktörerna Anne Hedén och Lina Sturfelt.

Läs mer här

 

2018-03-06

SVENSKA HISTORIKERMÖTET 2019

Call for Papers

Det åttonde Svenska historikermötet äger rum vid Linnéuniversitetet i Växjö den 8–10 maj 2019.

 

2017-05-16

Välkomna till det åttonde Svenska Historikermötet, som äger rum i Växjö den 8-10 maj 2019!

Mötet arrangeras av Linnéuniversitetet och har som tema "Rättigheter".

 

2017-02-23

INBJUDAN (Call for Papers)

Historisk tidskrifts temanummer 2018: NATIONEN

(PDF här)

Artikelförslag omfattande maximalt 300 ord lämnas senast den 29 april 2017 till gästredaktören Anne Berg på anne.berg@edu.uu.se

 

 

2016-11-25

Historisk tidskrift 2016:4 - fel ark i vissa häften.

En prenumerant har hört av sig eftersom arket sidorna 655-686 var dubblerat och ersatte sid 687-718.

Vårt tryckeri har meddelat att "upp till ett lägg som brukar vara på cirka 50 ex kan ha blivit fel och kan man kan tyvärr inte i efterhand se till vilka adresser de har skickats".

Kontakta oss (red@historisktidskrift.se) om du har ett felaktigt exemplar, så kommer tryckeriet att skicka ett nytt korrekt.

 

Svenska Historiska Föreningens
e-postlista för nyheter om historia!


Listan, som är öppen för alla, är till för att sprida information om sådant som kan vara av intresse för historieforskningen. Det kan vara nyutkomna böcker, länkar till artiklar, lediga tjänster, tillsatta tjänster eller inbjudningar till seminarier och konferenser. Listan är alltså inte till för diskussion.


För att bli medlem på listan och kunna posta och ta emot information, gör så här: Sänd en e-post till <listserv@segate.sunet.se>. Skriv inte något i ämnesrutan, lämna den tom. Skriv bara subscribe historia i brevet, inget mer. Du får sedan ett svar där Du ombeds bekräfta att Du vill bli medlem. När Du har blivit medlem kan Du sända ut information på listan. Använd adressen <historia@segate.sunet.se>.


Det är inte tillåtet att bifoga dokument: Lägg in en länk istället! Svenska Historiska Föreningen, som äger listan, förbehåller sig rätten att plocka bort meddelanden eller stänga av den som sänder meddelanden som kan uppfattas som sexistiska, rasistiska eller i annat avseende kränkande eller ringaktande.


 


Redaktionen för Historisk tidskrift välkomnar förslag till vetenskapliga uppsatser och andra texter av intresse för svensk historisk forskning i bred bemärkelse.

Antagna uppsatser publiceras i normala fall inom mindre än ett år från insändande. Författare får besked om uppsatsen går till lektörsgranskning eller ej inom två veckor efter det att manus har inkommit. Redaktionen strävar efter att ge definitivt besked om lektörsgranskade manus inom tre månader.

Historisk tidskrift tillämpar lektörsförfarande enligt den internationellt vedertagna modellen double blind peer review och uppfyller Vetenskapsrådets krav på open access-publicering.

Historisk tidskrift utkommer med fyra nummer per år och är centralorgan för det vetenskapliga disciplinerna historia och ekonomisk historia samt det främsta forumet för historiskt inriktade forskare inom alla discipliner att publicera sina forskningsresultat på svenska. Tidskriften indexeras i flera internationella databaser och är i sin helhet sökbar via Google Scholar och andra Internetbaserade sökmotorer.

Kontakta gärna redaktionen eller tidskriftens lokala representanter vid forskningsmiljöerna i historia och ekonomisk historia. För manuskriptanvisningar och övrig information, se vidare här.