Historisk Tidskrift. Utgiven av Svenska historiska föreningen
  Hem Aktuellt  Tidigare nummer Bli Medlem  Annonsera Om Historisk Tidskrift  För skribenter  Föreningen In English
 

 

Aktuellt nummer - 2016:2

 

Redaktören har ordet: Tryckfriheten firar 250 år

 

Uppsatser

Joakim Scherp, ”Krig har en lång rumpa”: Riksdagen och den 200-åriga fredens tidigmoderna rötter (Summary: ”War has a long tail”: The Swedish parliament and the early modern roots of the 200 years peace)

Leif Yttergren & Hans Bolling, Kvinnor, karriär och familj: En studie av svenska kvinnliga gymnastikdirektörers yrkeskarriärer och livsöden kring sekelskiftet 1900 (Summary: Women, careers and family: A study of the professional careers and lives of Swedish female gymnastics directors around the year 1900)

Idé och debatt

Birgit Karlsson, Handel, moral och demokrati: Svensk handel med kommunistiska och nazistiska diktaturer

Wojtek Jezierski, Monografins elände: Om svenska historikers avhandlingsformer

Lennart Andersson Palm, Replik om ett lärobokshaveri

Översikt

Writing the Nation: En historiografisk undersökning av det nationella paradigmet

Avhandlingsrecensioner

Victims of Nazi terror
Pontus Rudberg, The Swedish Jews and the victims of Nazi terror, anm. av fakultetsopponent Bernard Wasserstein

Småstaters säkerhetspolitiska strategier i ett komparativt perspektiv
Susanna Erlandsson, Windows of opportunity, anm. av fakultetsopponent Thomas Jonter

Rekryteringen av utländsk arbetskraft
Olle Jansson, Industriell invandring, anm. av fakultetsopponent Christer Lundh

Avvikelse og medborgerskap: Zigenarundersökningen 1962-1965
Ida Ohlsson Al Fakir, Nya rum för socialt medborgarskap, anm. av fakultetsopponent Teemu Ryymin

Fotboll och supporterkultur i östra Tyskland
Joakim Glaser, Fotboll från Mielke till Merkel, anm. av fakultetsopponent Christer Ericsson

Kortare recensioner

Herman Schück, Ture Jönsson (Tre rosor), anm. av Thomas Småberg

Jan Svanberg, Medeltida byggmästare i Norden, anm. av Annamaria Laviola

Toomas Kotkas, Royal police ordinances in Early Modern Sweden, anm. av Josefine Berndt

David Gudmundsson, Konfessionell krigsmakt, anm. av Anna Maria Forssberg

Motzi Eklöf, Homeopati i Sverige, anm. av Anders Ottosson

Bård Frydenlund, Spillet om Norge, och Ruth Hemstad, Propagandakrig, anm. av Harald Gustafsson

Karin Gustavsson, Expeditioner i det förflutna, anm. av Göran Ulväng

Detlef Lehnert (red.), Gemeinschaftsdenken in Europa, anm. av Nils Edling

Klas Hansson, Svenska kyrkans primas, anm. av Thomas Lindkvist

Jan Bergman, Sekreterarklubben, anm. av Thomas Magnusson

Sonja Hagelstam, Röster från kriget, anm. av Johanna Dahlin

Artur Szulc, ”Judarna har vapen!”, anm. av Håkan Blomqvist

Henrik Rosengren, Från tysk höst till tysk vår, anm. av Cecilia Notini Burch

Gunilla Zimmermann, Sverige blev vårt hemland, anm. av Johan Svanberg

Peo Hansen & Stefan Jonsson, Eurafrica, anm. av Mats Andrén

My Klockar Linder, Kulturpolitik, anm. av Tobias Harding

Meddelanden

Roger Axelsson, Hans Gillingstam in memoriam

Michael F. Scholz, ”Comics and Satire – Cultural History Records& Cultural Heritage?” Visby 1-2 oktober 2015

Mari Eyice, Sixteenth Century Conference, Vancouver, 22-25 oktober 2015

Litteratur inkommen till redaktionen

 

Fullständig innehållsförteckning

 

 

Historisk Tidskrift - Aktuellt

 

Aktuellt

 

2016-06-13

Svenska Historiska Föreningen söker ny svensk redaktör för Scandinavian Journal of History.

Sista ansökningsdag är den 31 augusti 2016.

 

2016-05-23

"Ett samtal om Sverige i krig och fred"

Clio – den historiska bokklubben och Historisk tidskrift bjuder gemensamt in till en kväll där ny historisk forskning får presentera sig.

Medverkar gör Bo Eriksson, redaktör för Historisk tidskrift, och Joakim Scherp fil.dr vid Historiska institutionen, Stockholms universitet.

Diskussionen kommer att kretsa kring hur viljan till fred funnits ända sedan 1600-talet, hur viktig parlamentarismen varit för en fredlig utveckling och hur det kommer sig att även demokratier krigar.

Läs mer här!

Var: Markeliussalen i Natur & Kulturs hus (där även Clio sitter), Karlavägen 31, Stockholm

När: onsdagen den 15 juni kl 18.00-20.00

Fri entré, men obligatorisk anmälan till clio@clio.se, v.g. ange "Historiesamtal" i ämnesraden eller ring 08-453 87 60.

 

2016-05-03

Observera att Historisk tidskrifts temanummer 2016 (tema försoning, gästredaktör David Sjögren) kommer att uppmärksammas i paneldebatten vid De Svenska Historiedagarna i år: Paneldebatt: "En värld i försoning"

Se här

 

2016-03-03

Historisk tidskrifts temanummer 2017

MIKROHISTORIA

INBJUDAN (Call for Papers)

 

2015-12-09

SVENSKA HISTORIKERMÖTET 2017

Call for Papers

Det sjunde Svenska historikermötet äger rum i Sundsvall den 10–12 maj 2017. Huvudtemat är REVOLUTION.

Läs mer här.

 

2015-03-04

INBJUDAN (Call for Papers) - Historisk tidskrifts temanummer 2016:

HISTORIKER I FÖRSONING

Olika former av ursäkter, granskningar och uppgörelser med det förflutna har under de senaste åren blivit en global trend. Sådana retrospektiva praktiker kallas med ett samlat begrepp för regret politics eller reparation politics. Staters, myndigheters och institutioners förehavanden gentemot bland annat underprivilegierade grupper har underkastats rannsakning som åtföljts av försoningsinitiativ med sikte på att normalisera förhållandena mellan offer och förövare. Den svenska regeringens vitbok om övergrepp mot den romska minoriteten i Sverige är ett aktuellt exempel på ett sådant försoningsarbete.

 

Artikelförslag omfattande maximalt 300 ord lämnas senast den 30 april 2015. Läs mer här!

 

Hämta hem CFP som pdf här!

 

2015-02-12

Världshistorikerkongressen i Jinan, 23-29 augusti 2015

Den 22:a världshistorikerkongressen äger, som tidigare annonserats, rum i Jinan, Kina, den 23-29 augusti 2015. Program och övrig information finns på kongressens hemsida på internet, http://www.ichschina2015.org/cms/

Observera att registrering till nedsatt avgift kan göras fram till den 1 mars.

Stefan Amirell
Svensk representant i Comité International des Sciences Historiques (CISH)

 

2015-01-12

Historisk tidskrift indexeras i Web of Science


Sedan slutet av 2014 indexeras artiklar som publiceras i Historisk tidskrift i den internationella databasen Thomson Reuters Web of Science (tidigare ISI Web of Knowledge).


Läs mer här.

 

2015-01-08

Pressmeddelande

Bo Eriksson blir ny redaktör för Historisk tidskrift, Sveriges största facktidskrift för historia.

Bo Eriksson som är fil. dr i historia har publicerat ett flertal böcker, bland annat om svensk adel under äldre tid. Han har också intresserat sig för den roll som föreställningar kring monster och andra fantasivarelser spelat i historien. År 2009 tilldelades han Hertig Karls pris, för sina insatser att föra ut historiska forskningsresultat till en bred allmänhet. Bo Eriksson undervisar också i historia vid Stockholms universitet.

Läs mer här.

 

2014-12-22

Världshistorikerkongressen i Jinan 2015

Världshistorikerkongressen (se programmet och anmälan) organiseras vart femte år av Comité International des Sciences Historiques/The International Committee of Historical Sciences (CISH).

Svenska Historiska Föreningen företräder det svenska historikersamfundet i CISH. På nästa års konferens har föreningens representant Gunlög Fur, ordnat en session kring posters som vi hoppas ska kunna utgöra en mötesplats mellan olika grupper av historiker.

 

2014-02-27

Historikermötet till Sundsvall 2017

Svenska historiska föreningen har utsett ämnet historia vid Mittuniversitetet till nästa värd för Svenska Historikermötet. Det betyder att över 500 lärare och forskare kommer att samlas i Sundsvall i maj 2017 för att uppmärksamma aktuell historieforskning.

 

2014-01-14

Vetenskapsrådet har beviljat Historisk tidskrift 365 000 kr i tidskriftsstöd för utgivningsår 2014.

Vetenskapsrådet har även (140114) signalerat att avvecklingen av tidskriftsstödet kommer att föregås av en längre omställningsperiod.

 

 

Svenska Historiska Föreningens
e-postlista för nyheter om historia!


Listan, som är öppen för alla, är till för att sprida information om sådant som kan vara av intresse för historieforskningen. Det kan vara nyutkomna böcker, länkar till artiklar, lediga tjänster, tillsatta tjänster eller inbjudningar till seminarier och konferenser. Listan är alltså inte till för diskussion.


För att bli medlem på listan och kunna posta och ta emot information, gör så här: Sänd en e-post till <listserv@segate.sunet.se>. Skriv inte något i ämnesrutan, lämna den tom. Skriv bara subscribe historia i brevet, inget mer. Du får sedan ett svar där Du ombeds bekräfta att Du vill bli medlem. När Du har blivit medlem kan Du sända ut information på listan. Använd adressen <historia@segate.sunet.se>.


Det är inte tillåtet att bifoga dokument: Lägg in en länk istället! Svenska Historiska Föreningen, som äger listan, förbehåller sig rätten att plocka bort meddelanden eller stänga av den som sänder meddelanden som kan uppfattas som sexistiska, rasistiska eller i annat avseende kränkande eller ringaktande.


 


Redaktionen för Historisk tidskrift välkomnar förslag till vetenskapliga uppsatser och andra texter av intresse för svensk historisk forskning i bred bemärkelse.

Antagna uppsatser publiceras i normala fall inom mindre än ett år från insändande. Författare får besked om uppsatsen går till lektörsgranskning eller ej inom två veckor efter det att manus har inkommit. Redaktionen strävar efter att ge definitivt besked om lektörsgranskade manus inom tre månader.

Historisk tidskrift tillämpar lektörsförfarande enligt den internationellt vedertagna modellen double blind peer review och uppfyller Vetenskapsrådets krav på open access-publicering.

Historisk tidskrift utkommer med fyra nummer per år och är centralorgan för det vetenskapliga disciplinerna historia och ekonomisk historia samt det främsta forumet för historiskt inriktade forskare inom alla discipliner att publicera sina forskningsresultat på svenska. Tidskriften indexeras i flera internationella databaser och är i sin helhet sökbar via Google Scholar och andra Internetbaserade sökmotorer.

Kontakta gärna redaktionen eller tidskriftens lokala representanter vid forskningsmiljöerna i historia och ekonomisk historia. För manuskriptanvisningar och övrig information, se vidare här.