Historisk Tidskrift. Utgiven av Svenska historiska föreningen
  Hem Aktuellt  Tidigare nummer Bli Medlem  Annonsera Om Historisk Tidskrift  För skribenter  Föreningen In English
 

 

Aktuellt nummer - 2014:3 Tema Maritim historia

 

Redaktören har ordet

Leos Müller & Stefan Lundblad, Tema maritim historia: Inledning

Uppsatser

Lisa Hellman, Ett ensamt skepp på öppet hav? Kopplingar, kontakter och utbyten ombord på svenska ostindiefarare (Summary: A lonely ship on the open sea? Connections, contacts and exchange on Swedish East India Company merchantmen)

Niklas Eriksson, Seglande halsgavelhus: Om skulpturer på flöjtskepp i Sverige och Nederländerna under tidigmodern tid (Summary: Floating neck-gable houses: On the sculptures of the fluyt in early modern Sweden and the Netherlands)

Andreas Linderoth, En nedsänkbar torpedbåt: Svenska sjöofficerares syn på de första ubåtarna (Summary: A submerged torpedo boat: Swedish naval officers and the first submarines)

Jari Ojala, Pirita Frigren & Jari Eloranta, Lönade det sig att gå till sjöss? Arbetarnas löner till sjöss och på land i 1800-talets Sverige och Finland (Summary: Did it pay to go to sea? Workingmen’s wages at sea and on land in Sweden and Finland in the nineteenthcentury)

Tomas Nilson, Fiktion, hierarki och havets hårda arbete: Skönlitteratur som källa till svensk maritim historia (Summary: Fiction, hierarchy and the hard life at sea: Fiction as a source to Swedish maritime history)

Aryo Makko, I imperialismens kölvatten? Ett maritimt perspektiv på stormaktsspel, kolonialism utan kolonier och den svensknorska konsulsstaten, 1875-1905 (Summary: A maritime perspective on great power politics, imperialism without colonies and Swedish-Norwegian consulship, 1875-1905)

Avhandlingsrecensioner

Soldatmission vid 1900-talets början
Elin Malmer, Hemmet vid nationens skola, anm. av fakultetsopponent Maria Sjöberg

Den idépolitiska debattens mönster
Johan Stenfeldt, Dystopiernas seger, anm. av fakultetsopponent Jonas Hansson

Kortrecensioner

Jonas Nordin, Versailles, anm. av Fredric Bedoire

Peter Lindström & Svante Norrhem, Flattering Alliances, anm. av Sarah Linden Pasay

Patrik Olsson, Ömse sidor om vägen, anm. av Tomas Högberg

Mikael Byström, Utmaningen, anm. av Malin Thor Tureby

Per Lundin, Computers in Swedish Society, anm. av Rasmus Fleischer

Meddelanden

Nytt om historisk forskning

Kenneth Nyberg, Svenska historikermötet, Stockholm, 8-10 maj 2014

Årsmötesförhandlingar

Litteratur inkommen till redaktionen

 

Fullständig innehållsförteckning

 

 

 

Aktuellt

 

2014-05-30

Svenska Historiska Föreningen söker ny redaktör för Historisk tidskrift

Läs mer här!

 

2014-05-27

Historisk tidskrift på bokmässan i Göteborg i september:

Första världskriget – katastrof eller katalysator?

Se här!

 

2014-03-10

INBJUDAN - CALL FOR PAPPERS Historisk tidskrifts temanummer 2015

 

 

2014-02-27

Historikermötet till Sundsvall 2017

Svenska historiska föreningen har utsett ämnet historia vid Mittuniversitetet till nästa värd för Svenska Historikermötet. Det betyder att över 500 lärare och forskare kommer att samlas i Sundsvall i maj 2017 för att uppmärksamma aktuell historieforskning.

 

2014-01-14

Vetenskapsrådet har beviljat Historisk tidskrift 365 000 kr i tidskriftsstöd för utgivningsår 2014.

Vetenskapsrådet har även (140114) signalerat att avvecklingen av tidskriftsstödet kommer att föregås av en längre omställningsperiod.

 

 

 

Svenska Historiska Föreningens
e-postlista för nyheter om historia!


Listan, som är öppen för alla, är till för att sprida information om sådant som kan vara av intresse för historieforskningen. Det kan vara nyutkomna böcker, länkar till artiklar, lediga tjänster, tillsatta tjänster eller inbjudningar till seminarier och konferenser. Listan är alltså inte till för diskussion.


För att bli medlem på listan och kunna posta och ta emot information, gör så här: Sänd en e-post till <listserv@segate.sunet.se>. Skriv inte något i ämnesrutan, lämna den tom. Skriv bara subscribe historia i brevet, inget mer. Du får sedan ett svar där Du ombeds bekräfta att Du vill bli medlem. När Du har blivit medlem kan Du sända ut information på listan. Använd adressen <historia@segate.sunet.se>.


Det är inte tillåtet att bifoga dokument: Lägg in en länk istället! Svenska Historiska Föreningen, som äger listan, förbehåller sig rätten att plocka bort meddelanden eller stänga av den som sänder meddelanden som kan uppfattas som sexistiska, rasistiska eller i annat avseende kränkande eller ringaktande.


Senaste nytt

2013-11-14

Call for Papers Scandinavian Journal of History

Special Issue: ‘Norden’ in the League of Nations, 1919–1939

Läs mer här.

 

Johanna Andersson Raeder har fått ekonomisk-historiska föreningens pris för bästa ekonomisk historiska avhandling sedan den nionde ekonomisk-historiska mötet som ägde rum den 23:e augusti 2011. Prisutdelningen skedde i samband med nationella ekonomisk-historiska mötet i Lund 4-5 oktober 2013.

Läs mer här.

Cliopriset (den historiska boklubben Clios och Svenska Dagbladets pris) gick i år till Rasmus Fleischer för doktorsavhandlingen ”Musikens politiska ekonomi".

Läs mer här.

 

2013-09-30

Det 28. Nordiska Historikermötet

Läs mer här

 

Jonathan Lindström får Hertig Karls pris 2013Hertig Karls pris är Sveriges största historiepris. Summan är 50000 kronor och priset kan inte sökas. Man blir tilldelad priset och det är en oberoende jury bestående av fem sakkunniga personer som utser pristagaren. Priset delas ut till ”historiker eller annan som, utan att göra avkall på fackmässig korrekthet, lyckats föra ut historiska kunskaper och forskningsresultat i en vidare krets så att intresset för ämnet ökat”. 

Läs mer här

 

2013-05-20


Redaktionen för Historisk tidskrift välkomnar förslag till vetenskapliga uppsatser och andra texter av intresse för svensk historisk forskning i bred bemärkelse.

Antagna uppsatser publiceras i normala fall inom mindre än ett år från insändande. Författare får besked om uppsatsen går till lektörsgranskning eller ej inom två veckor efter det att manus har inkommit. Redaktionen strävar efter att ge definitivt besked om lektörsgranskade manus inom tre månader.

Historisk tidskrift tillämpar lektörsförfarande enligt den internationellt vedertagna modellen double blind peer review och uppfyller Vetenskapsrådets krav på open access-publicering.

Historisk tidskrift utkommer med fyra nummer per år och är centralorgan för det vetenskapliga disciplinerna historia och ekonomisk historia samt det främsta forumet för historiskt inriktade forskare inom alla discipliner att publicera sina forskningsresultat på svenska. Tidskriften indexeras i flera internationella databaser och är i sin helhet sökbar via Google Scholar och andra Internetbaserade sökmotorer.

Kontakta gärna redaktionen eller tidskriftens lokala representanter vid forskningsmiljöerna i historia och ekonomisk historia. För manuskriptanvisningar och övrig information, se vidare här.

 

2013-05-08

Genushistoriens och genushistorikernas tillstånd – seminarium och nätverksmöte 10 juni 2013

År 2015 kommer SKOGH att fira sitt 20 årsjubileum! SKOGHs styrelse vill initiera en diskussion om var kvinno- och genushistoria befinner sig i dag, och hur 20-årsjubileet bäst ska uppmärksammas. Se pdf!

 

 

2013-05-03

De svenska historiedagarna i Malmö 4-6 oktober 2013

Porten mot kontinenten - Programmet har publicerats på historiedagarnas hemsida.

 

2013-02-20

Svenska historikermötet i Stockholm, 8-10 maj 2014

Läs mer här.

 

2012-11-29

Nordiska historikermötet 2014, förlängd DL

Den sista inlämningsdagen för sessions- och rundabordsförslag och för fria föredrag är förlängd till årets slut på grund av flera önskningar. Den elektroniska anmälningssidan är öppen till och med den 31 december 2012.

Läs mer här.

 

2012-08-21


Elisabeth Mansén får Hertig Karls pris i historia 2012

Läs mer här.

 

2012-05-07

Det 28. Nordiska Historikermötet äger rum i Joensuu i Norra Karelen vid Östra Finlands universitet den 14–17 augusti 2014. Läs mer här.

 

2012-04-11

Ny e-postlista för nyheter om historia!

Läs mer här.

 

Svenskt biografiskt lexikon

Svenskt biografiskt lexikon, SBL, finns nu fritt tillgängligt, se här

 

 

De Svenska Historiedagarna 2012 i Mariehamn - Korsvägar och mötesplatser

De Svenska Historiedagarna 2012 äger rum i Mariehamn på Åland 21-23 september. Läs mer här.

 

2012-03-05

Svenska historikermötet i Stockholm 8-10 maj 2014

Läs mer här!

 

2012-02-17

METOD

I hur stor utsträckning styr valet av metod resultatet i historiska undersökningar? Historisk tidskrifts temanummer 2013 handlar om metod.

Artikelförslag omfattande maximalt 300 ord skall vara inkomna senast den 30 april 2012 till gästredaktörerna Martin Gustavsson och Yvonne Svanström. Läs mer här (pdf).

 

2011-12-16

ÖPPET BREV TILL RIKSBIBLIOTEKARIEN

Brevet kommenteras i en artikel i Universitetsläraren nr 20 2011: "Historiker protesterar mot nedskärningar". Läs mer här.

 

2011-11-14

KLÄDER OCH MODE

Inbjudan till skribenter att inkomma med manus till Historisk tidskrift

 

2011-11-02

Historisk tidskrift har för närvarande och sedan några dagar problem med inkommande e-post. Vi beklagar och ber om överseende. Se status här.

 

2011-09-20

Historisk tidskrift finns vid utställningen under De Svenska Historiedagarna i Stockholm 7-9 oktober 2011.

 

2011-05-26

Vetenskapsradion Historia: Historisk tidskrifts redaktör Stefan Eklöf Amirell och Sverker Sörlin - "hur nationellt navelskådande svensk historieforskning är idag". Från Svenska historikermötet i Göteborg. Programmet sändes torsdag 26 maj 2011 kl 13:45. Lyssna här!

 

2011-05-16

Svenska Historiska Föreningens ordförande skriver:

Det femte Svenska historikermötet hölls 5-7 maj 2011 i Göteborg. Kolleger historiker, ekonomhistoriker och idéhistoriker vid Göteborgs universitet hade organiserat hela evenemanget, som utöver ett stort antal sessioner om aktuell forskning i historia, också bjöd på fest och tid för diskussioner mellan kolleger i alla åldrar. De medlemmar, som jag som ordförande för Svenska Historiska Föreningen träffade, var alla mycket nöjda med konferensen. En toppenkonferens! Tack Göteborg för ert jobb! [...] Det svenska historikermötet 2014 kommer att hållas i .... läs här

 

Lyssna på Historisk tidskrifts seminarium vid Bokmässan i Göteborg 23/9 2010: Miljöns historia. Medverkande: Sverker Sörlin, professor i miljöhistoria, Lars Lundgren, docent i historia, och Astrid Kander, docent i ekonomisk historia. Moderator: Staffan Granér, lektor i ekonomisk historia.

 

Pressmeddelande 28 april 2010

Forskning om kvinnors arbete prisbelönad! Ekonomihistorikern Rodney Edvinsson vid Stockholms universitet har av Svenska Historiska Föreningen tilldelats Emil Hildebrands pris för bästauppsats i Historisk tidskrift 2009. Uppsatsen har titeln ”Ekonomisk tillväxt, gensuarbetsdelning och obetalt hemarbete i historisk belysning”.

 

Pressmeddelande 20 februari 2010

Globalhistoriskt genombrott inom svensk forskning