Historisk Tidskrift. Utgiven av Svenska historiska föreningen
  Hem Aktuellt  Tidigare nummer Bli Medlem  Annonsera Om Historisk Tidskrift  För skribenter  Föreningen In English
 

 

Aktuellt nummer - 2014:1

 

Redaktören har ordet

Svenska historikermötet i Stockholm, 8-10 maj 2014

Uppsatser

Erik Lindberg & Sofia Ling, ”Spanska” citroner till salu: Om kvinnors handlingsutrymme på fruktmarknaden i 1700-talets Stockholm (Summary: ”Spanish” lemons for sale: Women’s agency on the fruit market in eighteenth-century Stockholm)

Helena Ekerholm, Plikt och undantag: Vapenfrilagstiftningen och det manliga medborgarskapet i Sverige 1965-1978 (Summary: Duty and exception: Non-combatant legislation and the conditions of men’s citizenship in Sweden 1965-1978)

Idé & debatt

Leo Kramár, Fascism som ideologi och praktik: Några reflektioner med anledning av Henrik Arnstads bok Älskade fascism

Avhandlingsrecensioner

Skatteböndernas roll under medeltiden
Olof Holm, Självägarområdenas egenart, anm. av fakultetsopponent Stefan Brink

A wolf in sheep’s clothing? Wool production and expanding capitalism in the periphery
Fredrik Lilja, The Golden Fleece of the Cape, anm. av fakultetsopponent Jimmy Enren

Minne och historiebruk kring Georg Carl von Döbeln under 150 år
Anders Dybelius, Ett hållbart minne?, anm. av Magnus Rodell

Arbetarrörelsens ledare
Petra Pauli, Rörelsens ledare, anm. av fakultetsopponent Lars Berggren

Kortrecensioner

Anders Ekström & Sverker Sörlin, Alltings mått, anm. av Martin Åberg

Maria Sjöberg (red.), Bildligt talat, anm. av Ramona Ivener

Dick Harrison, En medeltida storstad, anm. av Erika Harlitz Kern

Christopher Collstedt, Våldets väsen, anm. av Martin Skoog

Anne Agardh, Brink - den svenske slavkaptenen, anm. av Klas Rönnbäck

Mary Hilson, Pirjo Markkola & Ann-Catrin Östman (red.), Co-operatives and the Social Question, anm. av Fredrik Sandgren

Jan-Olov Jansson & Per Thunström, Traktorer, mjölkmaskiner, hästräfsor, motorsågar och Statens maskinprovningar, anm. av Reine Rydén

Anders Jarlert, Drottning Victoria - ur ett inre liv, anm. av Eva Helen Ulvros

Claes Ahlund (red.), Scandinavia in the First World War, anm av Magnus P. S. Persson

Eva Kingsepp & Tanja Schult (red.), Hitler für alle, anm. av Simon Larsson

Håkan Blomqvist & Werner Schmidt (red), Efter guldåldern, anm. av Daniel Ankarloo

Niklas Olsen, History in the plural, anm. av Johan Östling

Meddelanden

Nytt om historisk forskning

 

Fullständig innehållsförteckning

 

 

 

Aktuellt

 

2014-03-10

INBJUDAN - CALL FOR PAPPERS Historisk tidskrifts temanummer 2015

 

 

2014-02-27

Historikermötet till Sundsvall 2017

Svenska historiska föreningen har utsett ämnet historia vid Mittuniversitetet till nästa värd för Svenska Historikermötet. Det betyder att över 500 lärare och forskare kommer att samlas i Sundsvall i maj 2017 för att uppmärksamma aktuell historieforskning.

 

2014-01-14

Vetenskapsrådet har beviljat Historisk tidskrift 365 000 kr i tidskriftsstöd för utgivningsår 2014.

Vetenskapsrådet har även (140114) signalerat att avvecklingen av tidskriftsstödet kommer att föregås av en längre omställningsperiod.

 

 

 

Svenska Historiska Föreningens
e-postlista för nyheter om historia!


Listan, som är öppen för alla, är till för att sprida information om sådant som kan vara av intresse för historieforskningen. Det kan vara nyutkomna böcker, länkar till artiklar, lediga tjänster, tillsatta tjänster eller inbjudningar till seminarier och konferenser. Listan är alltså inte till för diskussion.


För att bli medlem på listan och kunna posta och ta emot information, gör så här: Sänd en e-post till <listserv@segate.sunet.se>. Skriv inte något i ämnesrutan, lämna den tom. Skriv bara subscribe historia i brevet, inget mer. Du får sedan ett svar där Du ombeds bekräfta att Du vill bli medlem. När Du har blivit medlem kan Du sända ut information på listan. Använd adressen <historia@segate.sunet.se>.


Det är inte tillåtet att bifoga dokument: Lägg in en länk istället! Svenska Historiska Föreningen, som äger listan, förbehåller sig rätten att plocka bort meddelanden eller stänga av den som sänder meddelanden som kan uppfattas som sexistiska, rasistiska eller i annat avseende kränkande eller ringaktande.


Senaste nytt

2013-11-14

Call for Papers Scandinavian Journal of History

Special Issue: ‘Norden’ in the League of Nations, 1919–1939

Läs mer här.

 

Johanna Andersson Raeder har fått ekonomisk-historiska föreningens pris för bästa ekonomisk historiska avhandling sedan den nionde ekonomisk-historiska mötet som ägde rum den 23:e augusti 2011. Prisutdelningen skedde i samband med nationella ekonomisk-historiska mötet i Lund 4-5 oktober 2013.

Läs mer här.

Cliopriset (den historiska boklubben Clios och Svenska Dagbladets pris) gick i år till Rasmus Fleischer för doktorsavhandlingen ”Musikens politiska ekonomi".

Läs mer här.

 

2013-09-30

Det 28. Nordiska Historikermötet

Läs mer här

 

Jonathan Lindström får Hertig Karls pris 2013Hertig Karls pris är Sveriges största historiepris. Summan är 50000 kronor och priset kan inte sökas. Man blir tilldelad priset och det är en oberoende jury bestående av fem sakkunniga personer som utser pristagaren. Priset delas ut till ”historiker eller annan som, utan att göra avkall på fackmässig korrekthet, lyckats föra ut historiska kunskaper och forskningsresultat i en vidare krets så att intresset för ämnet ökat”. 

Läs mer här

 

2013-05-20


Redaktionen för Historisk tidskrift välkomnar förslag till vetenskapliga uppsatser och andra texter av intresse för svensk historisk forskning i bred bemärkelse.

Antagna uppsatser publiceras i normala fall inom mindre än ett år från insändande. Författare får besked om uppsatsen går till lektörsgranskning eller ej inom två veckor efter det att manus har inkommit. Redaktionen strävar efter att ge definitivt besked om lektörsgranskade manus inom tre månader.

Historisk tidskrift tillämpar lektörsförfarande enligt den internationellt vedertagna modellen double blind peer review och uppfyller Vetenskapsrådets krav på open access-publicering.

Historisk tidskrift utkommer med fyra nummer per år och är centralorgan för det vetenskapliga disciplinerna historia och ekonomisk historia samt det främsta forumet för historiskt inriktade forskare inom alla discipliner att publicera sina forskningsresultat på svenska. Tidskriften indexeras i flera internationella databaser och är i sin helhet sökbar via Google Scholar och andra Internetbaserade sökmotorer.

Kontakta gärna redaktionen eller tidskriftens lokala representanter vid forskningsmiljöerna i historia och ekonomisk historia. För manuskriptanvisningar och övrig information, se vidare här.

 

2013-05-08

Genushistoriens och genushistorikernas tillstånd – seminarium och nätverksmöte 10 juni 2013

År 2015 kommer SKOGH att fira sitt 20 årsjubileum! SKOGHs styrelse vill initiera en diskussion om var kvinno- och genushistoria befinner sig i dag, och hur 20-årsjubileet bäst ska uppmärksammas. Se pdf!

 

 

2013-05-03

De svenska historiedagarna i Malmö 4-6 oktober 2013

Porten mot kontinenten - Programmet har publicerats på historiedagarnas hemsida.

 

2013-02-20

Svenska historikermötet i Stockholm, 8-10 maj 2014

Läs mer här.

 

2012-11-29

Nordiska historikermötet 2014, förlängd DL

Den sista inlämningsdagen för sessions- och rundabordsförslag och för fria föredrag är förlängd till årets slut på grund av flera önskningar. Den elektroniska anmälningssidan är öppen till och med den 31 december 2012.

Läs mer här.

 

2012-08-21


Elisabeth Mansén får Hertig Karls pris i historia 2012

Läs mer här.

 

2012-05-07

Det 28. Nordiska Historikermötet äger rum i Joensuu i Norra Karelen vid Östra Finlands universitet den 14–17 augusti 2014. Läs mer här.

 

2012-04-11

Ny e-postlista för nyheter om historia!

Läs mer här.

 

Svenskt biografiskt lexikon

Svenskt biografiskt lexikon, SBL, finns nu fritt tillgängligt, se här

 

 

De Svenska Historiedagarna 2012 i Mariehamn - Korsvägar och mötesplatser

De Svenska Historiedagarna 2012 äger rum i Mariehamn på Åland 21-23 september. Läs mer här.

 

2012-03-05

Svenska historikermötet i Stockholm 8-10 maj 2014

Läs mer här!

 

2012-02-17

METOD

I hur stor utsträckning styr valet av metod resultatet i historiska undersökningar? Historisk tidskrifts temanummer 2013 handlar om metod.

Artikelförslag omfattande maximalt 300 ord skall vara inkomna senast den 30 april 2012 till gästredaktörerna Martin Gustavsson och Yvonne Svanström. Läs mer här (pdf).

 

2011-12-16

ÖPPET BREV TILL RIKSBIBLIOTEKARIEN

Brevet kommenteras i en artikel i Universitetsläraren nr 20 2011: "Historiker protesterar mot nedskärningar". Läs mer här.

 

2011-11-14

KLÄDER OCH MODE

Inbjudan till skribenter att inkomma med manus till Historisk tidskrift

 

2011-11-02

Historisk tidskrift har för närvarande och sedan några dagar problem med inkommande e-post. Vi beklagar och ber om överseende. Se status här.

 

2011-09-20

Historisk tidskrift finns vid utställningen under De Svenska Historiedagarna i Stockholm 7-9 oktober 2011.

 

2011-05-26

Vetenskapsradion Historia: Historisk tidskrifts redaktör Stefan Eklöf Amirell och Sverker Sörlin - "hur nationellt navelskådande svensk historieforskning är idag". Från Svenska historikermötet i Göteborg. Programmet sändes torsdag 26 maj 2011 kl 13:45. Lyssna här!

 

2011-05-16

Svenska Historiska Föreningens ordförande skriver:

Det femte Svenska historikermötet hölls 5-7 maj 2011 i Göteborg. Kolleger historiker, ekonomhistoriker och idéhistoriker vid Göteborgs universitet hade organiserat hela evenemanget, som utöver ett stort antal sessioner om aktuell forskning i historia, också bjöd på fest och tid för diskussioner mellan kolleger i alla åldrar. De medlemmar, som jag som ordförande för Svenska Historiska Föreningen träffade, var alla mycket nöjda med konferensen. En toppenkonferens! Tack Göteborg för ert jobb! [...] Det svenska historikermötet 2014 kommer att hållas i .... läs här

 

Lyssna på Historisk tidskrifts seminarium vid Bokmässan i Göteborg 23/9 2010: Miljöns historia. Medverkande: Sverker Sörlin, professor i miljöhistoria, Lars Lundgren, docent i historia, och Astrid Kander, docent i ekonomisk historia. Moderator: Staffan Granér, lektor i ekonomisk historia.

 

Pressmeddelande 28 april 2010

Forskning om kvinnors arbete prisbelönad! Ekonomihistorikern Rodney Edvinsson vid Stockholms universitet har av Svenska Historiska Föreningen tilldelats Emil Hildebrands pris för bästauppsats i Historisk tidskrift 2009. Uppsatsen har titeln ”Ekonomisk tillväxt, gensuarbetsdelning och obetalt hemarbete i historisk belysning”.

 

Pressmeddelande 20 februari 2010

Globalhistoriskt genombrott inom svensk forskning