Historisk Tidskrift. Utgiven av Svenska historiska föreningen
  Hem Aktuellt  Tidigare nummer Bli Medlem  Annonsera Om Historisk Tidskrift  För skribenter  Föreningen In English
 

 

Aktuellt nummer - 2020:1

Redaktören har ordet: Protest mot Riksarkivets kortade öppettider

Uppsatser

Martin Almbjär, Inget nio till fem-jobb: Bondeståndets sekreterare och dennes inflytande i frihetstidens riksdag 1720–1772 (Summary: Not a nine-to-five kind of job: The function and influence of the secretary of the peasant estate in the Swedish Riksdag in the Age of Liberty 1720–1772)

Per Hammarström, Judiska konvertiter till kristendomen i Stockholm 1775–1870 (Summary: Jewish converts to Christianity in Stockholm 1775–1870)

Anne Berg, Disciplinens politiska funktion: Den tidiga arbetarrörelsens sanktionssystem och medborgarskapandet, ca 1845–1885 (Summary: The political function of discipline: Systems of sanctions and citizenship-making in the early worker’s associations, c. 1845–1885)

Johan Östling, En kunskapsarena och dess aktörer: Under strecket och kunskapscirkulation i 1960-talets offentlighet (Summary: An arena of knowledge and its actors: ”Under the line”-essays and the circulation of knowledge in the public sphere during the 1960s)

Utblick

Emma Severinsson, Genushistoria i Norden


Idé & debatt

Martin Dackling, Förväntad skyldighet eller frivillig extrauppgift? Opponenters avhandlingsrecensioner i Historisk tidskrift

Rolf Torstendahl, Den historiografiska revolutionen 1960–1990. Genmäle till Marja Jalava

Avhandlingsrecensioner

Indirekta skatter som ett sätt att finansiera välfärdsstaten Gunnar Lantz, An indirect route to equality, anm. av fakultetsopponent Svante Prado

Hur svårt det är att göra rätt Sanela Bajramovic, Hierarchical sisterhood, anm. av fakultetsopponent Gunlög Fur

Kortare recensioner

Martin Gustavsson & Yvonne Svanström (red.), Metod, anm. av Sissel Rosland

Karin Hult & Gunhild Vidén (red.), Alexanderlegenderna i tid och rum, anm. av Janken Myrdal

Sofia Gustafsson, Järtecken, anm. av Håkan Håkansson

Maria Cinthio & Anders Ödman (red.), Vägar mot Lund, anm. av Anders Fröjmark

Mats Hallenberg, Kampen om det allmänna bästa, anm. av Patrik Winton

Henrik Berggren, Landet utanför, anm. av Thomas Magnusson

Meddelanden

Rolf Hugoson, Urbanity in the periphery, Stockholm, 28–30 augusti 2019

Nytt om historisk forskning

Litteratur inkommen till redaktionen

Fullständig innehållsförteckning

 

 

Historisk Tidskrift - Aktuellt

 

Aktuellt

 

2020-02-21

Historisk tidskrifts temanummer 2021

KVINNOR

INBJUDAN (Call for Papers)

År 2021 är det 100 år sedan kvinnor för första gången var röstberättigade och valbara i ett svenskt riksdagsval, en kvinnopolitisk milstolpe i Sveriges historia. Historisk tidskrifts temanummer 2021 handlar om kvinnor som kategori, både historiskt och i nutida historieforskning.

Läs mer här:

Se Call for Papers som pdf här!

 

2019-02-26

Historisk tidskrifts temanummer 2020

SVENSK KOLONIALISM

INBJUDAN (Call for Papers)

Historisk tidskrifts temanummer 2020 handlar om svensk kolonialism, och om Sverige och kolonialism, både historiskt och i nutida historiebruk.

Läs mer här:

Call for papers som pdf

 

2019-01-21

Det preliminära programmet för 2019 års Svenska Historikermöte i Växjö

Det preliminära programmet för 2019 års Svenska Historikermöte i Växjö har nu kommit, se här.

Anmälan öppnar 1 februari.

Direkt länk till pdf.

 

2018-05-25

Angående den nya dataskyddsförordningen (GDPR)

Den nya dataskyddsförordningen GDPR träder i kraft i dag den 25 maj 2018, och vi vill i det sammanhanget ta tillfället i akt att informera kort om Svenska Historiska Föreningens och Historisk tidskrifts lagring av personuppgifter.

De personuppgifter som du har lämnat i samband med att du anmälde dig som medlem i Svenska Historiska Föreningen lagras hos Föreningshuset, som sköter föreningens medlemshantering sedan 20 år. Inga personuppgifter lämnas ut till utomstående. Förutom Föreningshuset har Historisk tidskrifts redaktionssekreterare tillgång till uppgifterna, samt vid distribution, projektledaren vid Elanders tryckeri.

Du behöver inte göra något om du vill kvarstå som medlem och ger ditt samtycke till lagringen av dina personuppgifter. Om du inte ger ditt samtycke, eller vill kontrollera uppgifterna eller lämna föreningen, kontakta redaktionssekreteraren red@historisktidskrift.se.

För mer information om Svenska Historiska Föreningen och Historisk tidskrift, se www.historisktidskrift.se. Om du har frågor, vänligen kontakta redaktionssekreteraren, redaktören eller ordföranden för Svenska Historiska Föreningen.

 

2018-03-06

SVENSKA HISTORIKERMÖTET 2019

Call for Papers

Det åttonde Svenska historikermötet äger rum vid Linnéuniversitetet i Växjö den 8–10 maj 2019.

 

Svenska Historiska Föreningens
e-postlista för nyheter om historia!


Listan, som är öppen för alla, är till för att sprida information om sådant som kan vara av intresse för historieforskningen. Det kan vara nyutkomna böcker, länkar till artiklar, lediga tjänster, tillsatta tjänster eller inbjudningar till seminarier och konferenser. Listan är alltså inte till för diskussion.


För att bli medlem på listan och kunna posta och ta emot information, gör så här: Sänd en e-post till <listserv@segate.sunet.se>. Skriv inte något i ämnesrutan, lämna den tom. Skriv bara subscribe historia i brevet, inget mer. Du får sedan ett svar där Du ombeds bekräfta att Du vill bli medlem. När Du har blivit medlem kan Du sända ut information på listan. Använd adressen <historia@segate.sunet.se>.

För att redigera inställningar, byta e-postadress etc, gå in på segate.sunet.se


Det är inte tillåtet att bifoga dokument: Lägg in en länk istället! Svenska Historiska Föreningen, som äger listan, förbehåller sig rätten att plocka bort meddelanden eller stänga av den som sänder meddelanden som kan uppfattas som sexistiska, rasistiska eller i annat avseende kränkande eller ringaktande.


 


Redaktionen för Historisk tidskrift välkomnar förslag till vetenskapliga uppsatser och andra texter av intresse för svensk historisk forskning i bred bemärkelse.

Antagna uppsatser publiceras i normala fall inom mindre än ett år från insändande. Författare får besked om uppsatsen går till lektörsgranskning eller ej inom två veckor efter det att manus har inkommit. Redaktionen strävar efter att ge definitivt besked om lektörsgranskade manus inom tre månader.

Historisk tidskrift tillämpar lektörsförfarande enligt den internationellt vedertagna modellen double blind peer review och uppfyller Vetenskapsrådets krav på open access-publicering.

Historisk tidskrift utkommer med fyra nummer per år och är centralorgan för det vetenskapliga disciplinerna historia och ekonomisk historia samt det främsta forumet för historiskt inriktade forskare inom alla discipliner att publicera sina forskningsresultat på svenska. Tidskriften indexeras i flera internationella databaser och är i sin helhet sökbar via Google Scholar och andra Internetbaserade sökmotorer.

Kontakta gärna redaktionen eller tidskriftens lokala representanter vid forskningsmiljöerna i historia och ekonomisk historia. För manuskriptanvisningar och övrig information, se vidare här.