Historisk Tidskrift. Utgiven av Svenska historiska föreningen
  Hem Aktuellt  Tidigare nummer Bli Medlem  Annonsera Om Historisk Tidskrift  För skribenter  Föreningen In English
 

 

Aktuellt nummer - 2017:3 Tema mikrohistoria

Redaktören har ordet: I historievetenskapens tecken

Anna Götlind, Tema mikrohistoria

Uppsatser

Jonas Lindström & Karin Hassan Jansson, Pigan i fadersväldet: Regler, undantag och mikrohistoriska möjligheter (Summary: The maid and patriarchy: Rules, exceptions and the potential of microhistory)

Emil Marklund, Ett år med Ester: En mikrohistorisk undersökning av det sociala nätverket och känslolivet hos en småskollärare vid sekelskiftet 1900 (Summary: One year with Ester: The social network and emotional life of a junior school teacher through a microhistorical lens)

Linnea Bring Larsson, Makromodeller, informationshantering och aktörskap – en väg framåt för mikrohistoria? Reinerus Broocmans Hushållsbok (1736–1739) (Summary: Macro Models, Information Processing and Agency – A Way Forward for Microhistory? Reinerus Broocman’s ”A Complete Swedish Book of Husbandry” (1736–1739))

 

Essä

AnnaSara Hammar & Linn Holmberg, Varför mikrohistoria? Om teckentydningens dragningskraft och historievetenskaplig transparens

Peter K. Andersson, Det förflutnas minsta beståndsdelar: Narrativ mikrohistoria och historia som litteratur

Brita Planck & Marie Steinrud, Eliters privata brev som mikrohistorisk källa

Bild i perspektiv

Anna Götlind, Kaffe i sommargrönskan

 

Idé & debatt

Birgitta Almgren, Nazistiskt inflytande över svensk historieskrivning

Pär Frohnert, Replik till Birgitta Almgren

Maja Hagerman, Rasbiologin och forskningsperspektiven: Genmäle till Andreaz Wasniowski

Andreaz Wasniowski, Replik på Maja Hagermans genmäle

 

Avhandlingsrecensioner

Ståndsupplösning i agrar miljö
Carl Mikael Carlsson, Det märkvärdiga mellantinget, anm. av fakultetsopponent Esbjörn Larsson

Historiskt perspektiv på undervisningen i moderna språk i Stockholm
Peter Bernhardsson, I privat och offentligt, anm. av fakultetsopponent Eva Helen Ulvros

Uppfostringsanstaltens ambivalens
Ulrika Norburg, Fängelse, skola, uppfostringsanstalt eller skyddshem?, anm. av fakultetsopponent Roddy Nilsson

Svenska diplomater – rekrytering, utbildning och sätt att vara
Nevra Biltekin, Servants of diplomacy, anm. av fakultetsopponent Lisa Öberg


Kortare recensioner

Kristian Gerner (red.), Vad hade hänt om…, anm. av Erik Sjöberg

Olivia Ekman, Att släcka ljungeldar, anm. av Frida Wikström

Åsa Karlsson, Klas Kronberg & Per Sandin (red.), Karl XII och svenskarna i Osmanska riket, anm. av Joakim Scherp

Andrés Brink Pinto & Martin Ericsson (red.), Politik underifrån, anm. av Börje Harnesk

Marika Hedin, Håkan Holmberg, Anders Johnson & Svante Nycander, Karl Staaff: Arbetarvän, rösträttskämpe och socialreformator, och Hans Lindblad, Karl Staaff: Försvaret och demokratin, anm. av Erik Bengtsson

Torbjörn Andersson, ”Spela fotboll bonddjävlar!”, anm. av Jonny Hjelm

Isak Hammar & Ulf Zander (red.), Svärd, sandaler och skandaler, anm. av Anna Gustavsson

Meddelanden

Stora historiepriset 2017

Nytt om historisk forskning

Årsmötesförhandlingar

Litteratur inkommen till redaktionen

Fullständig innehållsförteckning

 

 

Historisk Tidskrift - Aktuellt

 

Aktuellt

2017-05-16

Välkomna till det åttonde Svenska Historikermötet, som äger rum i Växjö den 8-10 maj 2019!

Mötet arrangeras av Linnéuniversitetet och har som tema "Rättigheter".

 

2017-02-23

INBJUDAN (Call for Papers)

Historisk tidskrifts temanummer 2018: NATIONEN

(PDF här)

Artikelförslag omfattande maximalt 300 ord lämnas senast den 29 april 2017 till gästredaktören Anne Berg på anne.berg@edu.uu.se

 

 

2016-11-25

Historisk tidskrift 2016:4 - fel ark i vissa häften.

En prenumerant har hört av sig eftersom arket sidorna 655-686 var dubblerat och ersatte sid 687-718.

Vårt tryckeri har meddelat att "upp till ett lägg som brukar vara på cirka 50 ex kan ha blivit fel och kan man kan tyvärr inte i efterhand se till vilka adresser de har skickats".

Kontakta oss (red@historisktidskrift.se) om du har ett felaktigt exemplar, så kommer tryckeriet att skicka ett nytt korrekt.

 

Svenska Historiska Föreningens
e-postlista för nyheter om historia!


Listan, som är öppen för alla, är till för att sprida information om sådant som kan vara av intresse för historieforskningen. Det kan vara nyutkomna böcker, länkar till artiklar, lediga tjänster, tillsatta tjänster eller inbjudningar till seminarier och konferenser. Listan är alltså inte till för diskussion.


För att bli medlem på listan och kunna posta och ta emot information, gör så här: Sänd en e-post till <listserv@segate.sunet.se>. Skriv inte något i ämnesrutan, lämna den tom. Skriv bara subscribe historia i brevet, inget mer. Du får sedan ett svar där Du ombeds bekräfta att Du vill bli medlem. När Du har blivit medlem kan Du sända ut information på listan. Använd adressen <historia@segate.sunet.se>.


Det är inte tillåtet att bifoga dokument: Lägg in en länk istället! Svenska Historiska Föreningen, som äger listan, förbehåller sig rätten att plocka bort meddelanden eller stänga av den som sänder meddelanden som kan uppfattas som sexistiska, rasistiska eller i annat avseende kränkande eller ringaktande.


 


Redaktionen för Historisk tidskrift välkomnar förslag till vetenskapliga uppsatser och andra texter av intresse för svensk historisk forskning i bred bemärkelse.

Antagna uppsatser publiceras i normala fall inom mindre än ett år från insändande. Författare får besked om uppsatsen går till lektörsgranskning eller ej inom två veckor efter det att manus har inkommit. Redaktionen strävar efter att ge definitivt besked om lektörsgranskade manus inom tre månader.

Historisk tidskrift tillämpar lektörsförfarande enligt den internationellt vedertagna modellen double blind peer review och uppfyller Vetenskapsrådets krav på open access-publicering.

Historisk tidskrift utkommer med fyra nummer per år och är centralorgan för det vetenskapliga disciplinerna historia och ekonomisk historia samt det främsta forumet för historiskt inriktade forskare inom alla discipliner att publicera sina forskningsresultat på svenska. Tidskriften indexeras i flera internationella databaser och är i sin helhet sökbar via Google Scholar och andra Internetbaserade sökmotorer.

Kontakta gärna redaktionen eller tidskriftens lokala representanter vid forskningsmiljöerna i historia och ekonomisk historia. För manuskriptanvisningar och övrig information, se vidare här.