Historisk Tidskrift. Utgiven av Svenska historiska föreningen
  Hem Aktuellt  Tidigare nummer Bli Medlem  Annonsera Om Historisk Tidskrift  För skribenter  Föreningen In English
 

Innehåll (Contents) 2009:3 Tema Sex

353 Redaktören har ordet (Editor’s message)

Inledning (Guest editor’s introduction)

355 Den goda sexualiteten. Inledning tema sex

Uppsatser (Articles)

361 Malin Lennartsson, Hävdande och hustrubröst. Sexualitet, kropp och identitet i det tidigmoderna Sverige (Summary: Carnal knowledge: Sexuality, body and identity in early modern Sweden p. 380)

381 Mari Välimäki, Vill du äkta denna kvinna? Universitetsstuderandes föräktenskapliga sexualrelationer och giftermål i 1600-talets Uppsala och Åbo (Summary: Would you like to marry this woman? University students’ premarital sexual relations and marriage in 17th-century Uppsala and Åbo p. 395)

397 Andrés Brink Pinto, Perversa direktörer och incestuösa pastorer. Skapandet av klass och sexuell normalitet i Populär tidskrift för sexuell upplysning och Stormklockan (Summary: Perverse managers and incestuous preachers. The creation of class and norms of sexuality in Populär tidskrift för sexuell upplysning and Stormklockan p. 409)

411 Kim Herburt, Sadomasochism i svenska uppslagsverk. En historia om misshandel, våldtäkter och lustmord (Summary: Sadomasochism in Swedish encyclopedias: A story of abuse, rape and sex murders p. 428)

429 Ann Hallner, Från vit slavhandel till trafficking. En studie om föreställningar kring människohandel och dess offer (Summary: From white slavery to trafficking. A study of conceptions of human slavery and its victims p. 443)

445 Tommy Gustafsson & Mariah Larsson, Porren inför lagen. Två fallstudier angående den officiella attityden till offentligt visad pornografisk film 1921 och 1971 (Summary: Porn before the law: Two case studies regarding the official attitude towards the public screening of pornographic film in 1921 and 1971 p. 465)

467 Klara Arnberg, Synd på export. 1960-talets pornografiska press och den svenska synden (Summary: Exporting sin: The pornographic press and Swedish sin in the 1960s p. 485)

487 Nikolas Glover & Carl Marklund, Arabian nights in the midnight sun? Exploring the temporal structure of sexual geographies (Sammanfattning: Tusen och en natt i midnattssolens sken? Utforskandet av den temporala strukturen i sexuella geografier s. 510)

511 Hanna Bertilsdotter Rosqvist, ”Vi tar farväl av pianoläraren.” Retoriska konstruktioner av en homosexuell manlig subjektivitet utifrån tal om öppenhet och homosexuell exklusivitet i svensk homopress 1965–1986 (Summary: “We bid the piano teacher farewell” – rhetorical constructions of a homosexual male subjectivity according to the communication of openness and homosexual exclusivity in Swedish gay media 1965–1986 p. 529)

Debatt (Debate)

531 Eskil Franck, Historieframställning i grundlagsandans tjänst. Genmäle till professor Lennart Andersson Palm

534 Rolf Torstendahl, Transnationell eller global. Slutreplik till Stefan Eklöf Amirell

536 Thomas Kaiserfeld, De svenska universiteten och nazismen ur vetenskapshistoriskt perspektiv

538 Andreas Åkerlund, Replik till Thomas Kaiserfeld

539 Bengt Gustafsson, Vetenskapen kan inte använda Tunander som källa!

540 Ola Tunander, Men för Gustafsson är jag den enda trovärdiga källan

Avhandlingsrecensioner (Dissertation review essays)

544 Predikstolens gemenskaper under 250 år
Joachim Östlund, Lyckolandet, anm. av fakultetsopponent Mikael Alm

551 Respektabla små familjer
Sofia Kling, Vi våga ej helt leva, anm. av fakultetsopponent Pirjo Markkola

556 Polis och maskulinitet
Johanna Dahlgren, Kvinnor i polistjänst, anm. av fakultetsopponent Lars Kvarnström

562 Företagsdynamik i Sverige under 1900-talet
Marcus Box, New venture, survival, growth, anm. av fakultetsopponent Johan Wiklund

Kortare recensioner (Book reviews)

Samtliga kortare recensioner i en fil

567 Robert Jütte, Contraception, anm. av Lena Lennerhed

569 Søren Bitsch Cristensen (red.), Middelalderbyen, danske bystudier, Björn Petterson, Forskningsundersökning Nyköpingshus, och Håkan Norén, Nyköpings historia I, anm. av Birgitta Fritz

571 Chris Evans & Göran Rydén, Baltic iron in the Atlantic world in the eighteenth century, anm. av Fredrik Sandgren

573 Rita Bredefeldt, Judiskt liv i Stockholm och Norden, anm. av Per Jegebäck

575 Diana Holmes & Carrie Tarr, (red.), A ”belle époque”?, anm. av Brita Tannfors

578 Anja Kervanto Nevanlinna (red.), Industry and modernism, anm. av Stefano Tani

Meddelanden (Notices)

581 Sondera, en ny söktjänst från Riksarkivet och Kungl. biblioteket

582 Det 27. Nordiske historikermøtet

583 Årsmötesförhandlingar

595 Litteratur inkommen till redaktionen

597 Medverkande i detta häfte