Historisk Tidskrift. Utgiven av Svenska historiska föreningen
  Hem Aktuellt  Tidigare nummer Bli Medlem  Annonsera Om Historisk Tidskrift  För skribenter  Föreningen In English
 

Historisk tidskrift 129:3 • 2009

Innehåll (Contents) 2009:3

Avhandlingsrecensioner (Dissertation review essays)

Respektabla små familjer

Pirjo Markkola, Fakultetsopponent

Fulltext (pdf)

This article reviews the following work(s):

Sofia Kling, Vi våga ej helt leva: barnbegränsning, sexualitet och genus under den svenska fertilitetstransitionen, Reports from the Demographic data base 28 (Umeå: Umeå university, 2007). 333 s. (Summary in English: We dare not fully live: birth control, sexuality and gender during the Swedish fertility transition.)