Historisk Tidskrift. Utgiven av Svenska historiska föreningen
  Hem Aktuellt  Tidigare nummer Bli Medlem  Annonsera Om Historisk Tidskrift  För skribenter  Föreningen In English
 

Historisk tidskrift 129:3 • 2009

Innehåll (Contents) 2009:3

Avhandlingsrecensioner (Dissertation review essays)

Polis och maskulinitet

Lars Kvarnström, Fakultetsopponent

Fulltext (pdf)

This article reviews the following work(s):

Johanna Dahlgren, Kvinnor i polistjänst: föreningen Kamraterna, Svenska Polisför- bundet och kvinnors inträde i polisyrket 1957–1971, Skrifter från Institutionen för historiska studier 16 (Umeå: Genusforskarskolan, Umeå universitet 2007). 192 s. (Summary in English: Women in police service: the association Kamraterna, the Swedish Policemen´s Union and women´s entrance into the police profession 1957–1971)