Historisk Tidskrift. Utgiven av Svenska historiska föreningen
  Hem Aktuellt  Tidigare nummer Bli Medlem  Annonsera Om Historisk Tidskrift  För skribenter  Föreningen In English
 

Innehåll (Contents) 2007:1

1 Redaktören har ordet (Editor’s message)

Uppsatser (Articles)

3 Karl Bergman, Bröd och brännvin. Örlogsflottans försörjning och tidigmodern produktion (Summary: Bread and booze. Naval supply and early modern production p. 23)

25 Erik Sidenvall, Association i bondesamhället. En mikrohistorisk studie av missionsintresset i Tygelsjö, c:a 1835–1855 (Summary: An urban association in an agrarian community. A micro-study of the missionary revival at Tygelsjö, c. 1835–55 p. 44)

45 Per Gunnar Edebalk, Sjukförsäkring och sjuklön. Om statliga beslut och arbetsmarknadens organisationer 1955–1992 (Summary: Health insurance and sick pay. On state decisions and labour market organizations 1955–1992 p. 69)

Litteratur (Dissertation review essays)

71 Bønder, socialiseringsprocesser og statsdannelse
Stefan Persson, Kungamakt och bonderätt, anm av fakultetsopponent Hans Henrik Appel

78 Dödlighet och familjebildning under 1600- och 1700-talen
Daniel Larsson, Den dolda transitionen, anm av fakultetsopponent Sören Edvinsson

87 Två fosterland – en kärlek
Mattias Legnér, Fäderneslandets rätta beskrivning, anm av fakultetsopponent Nils Erik Villstrand

95 Övervakning av statsfiender och andra
Ulf Eliasson, I försvarets intresse, anm av fakultetsopponent Klaus Misgeld

103 Holocaust i ukrainsk historisk bevissthet
Johan Dietsch, Making sense of suffering, anm av fakultetsopponent Pål Kolstø

112 Det svenska nationella köket – en social och kulturell konstruktion
Jonathan Metzger, I köttbullslandet, anm av fakultetsopponent Kirsti Niskanen

119 Afvigende begär
Sara Edenheim, Begärets lagar, anm av fakultetsopponent Bente Rosenbeck

127 Banker och IT
Joakim Appelquist, Informationsteknik och organisatorisk förändring, anm av fakultetsopponent Lars Engwall

Kortare recensioner (Book reviews)

Samtliga kortare recensioner i en fil

132 Christer Nilsson, Sjuka statsmän – och vad de ställt till med, anm av Tommy Gustafsson

133 Niels Kayser Nielsen, Steder i Europa – omstridte byer, grenser og regioner, anm av Erika Harlitz

135 Philip J. Anderson, Dag Blanck & Byron J. Nordstrom (red.), Scandinavians in old and new lands, anm av Martin Alm

136 Ingrid Gustin, Mellan gåva och marknad, anm av Björn Nilsson

138 Thorgunn Snædal, Marit Åhlén & Bengt A. Lundberg, Svenska runor, anm av Magnus Källström

140 Göran Tagesson, Biskop och Stad, och Elisabet Regner, Den reformerade världen, anm av Birgitta Fritz

144 Hans Jacob Orning, Uforutsigbarhet og nærvær, anm av Lars Hermanson

146 Olle Ferm & Staffan Nyström (red.), Bengt Jönsson (Oxenstierna) och hans värld, anm av Birgitta Fritz

149 James Rawley, The transatlantic slave trade, anm av Klas Rönnbäck

151 Peter Burke, Languages and communities in early modern Europe, anm av Heiko Droste

153 Sascha Taetz, Richtung Mitternacht, anm av Erik Thomson

154 Eva Helen Ulvros, Dansens och tidens virvlar, anm av Susanna Hedenborg

156 Nils Jörn (utg.), Servorum Dei Gaudium, och Dirk Alvermann (utg.), Im Hause des Herrn immerdar. die Lebensgeschichte des Augustin von Balthasar (1701–1786) von ihm selbst erzählt, anm av Per Nilsén

161 V. V. Aleksejev (red.), Metallurgicheskie zavody Urala XVII–XX vv., anm av Rolf Torstendahl

162 Andreas Marklund, I hans hus, anm av Helena Björnfot

164 Mary S. Hartman, The household and the making of history, anm av Börje Harnesk

166 David Mitch, John Brown & Marco H. D. van Leeuwen (red.), Origins of the modern career, anm av Tobias Karlsson

168 Robert B. Marks, Den moderna världens ursprung, anm av Leos Müller

169 Christopher A. Bayly, The birth of the modern world 1780–1914, anm av Max Edling

171 Tommy Möller, Hans Norman & Torgny Nevéu (red.), Nittonhundratalets Uppsala, anm av Lars Nilsson

174 Jens Ljunggren, Känslornas krig, anm av Andreas Marklund

177 Sebastian Haffner, Den tyska revolutionen 1918/19, anm av Thomas Magnusson

179 Jan Linder, Finlands fyra krig, anm av Tobias Berglund

180 Luca Dotti, L’utopia eugenetica del welfare state svedese (1934–1975), anm av Bo Stråth

183 Kristian Gerner & Klas-Göran Karlsson, Folkmordens historia, anm av Lennart Andersson Palm

184 David Gaunt, Paul A. Levine, & Laura Palusuo (red.), Collaboration and resistance during the Holocaust, anm av Mats Deland

186 Jan Berggren, Världskrig, kommunism och nazism i själva verket, anm av Thomas Magnusson

188 Ingo Haar, Historiker im Nationalsozialismus, anm av Andreas Åkerlund

190 Hartmut Kaelble & Günther Schmid (red.), Das europäische Sozialmodell, anm av Bo Stråth

193 Gunnar Skogmar, The United States and the nuclear dimension of European integration, anm av Thomas Jonter

194 Johanna Granville, The first domino, anm av Sten Ottosson

Meddelanden (Notices)

197 Litteratur inkommen till redaktionen

200 Medverkande i detta häfte