Historisk Tidskrift. Utgiven av Svenska historiska föreningen
  Hem Aktuellt  Tidigare nummer Bli Medlem  Annonsera Om Historisk Tidskrift  För skribenter  Föreningen In English
 

Historisk tidskrift 126:3 • 2007

Innehåll (Contents) 2007:1

Litteratur (Dissertation review essays)

Dödlighet och familjebildning under 1600- och 1700-talen

Sören Edvinsson, fakultetsopponent

Fulltext (pdf)

This article reviews the following work(s):

Daniel Larsson, Den dolda transitionen: om ett demografiskt brytningsskede i det tidiga 1700-talets Sverige, diss., Avhandlingar från Historiska institutionen, Göteborgs universitet 45, Göteborg 2006. 260 s. (Summary: The hidden transition: a demographic long-term change in early 18th century Sweden)