Historisk Tidskrift. Utgiven av Svenska historiska föreningen
  Hem Aktuellt  Tidigare nummer Bli Medlem  Annonsera Om Historisk Tidskrift  För skribenter  Föreningen In English
 

Historisk tidskrift 126:3 • 2007

Innehåll (Contents) 2007:1

Litteratur (Dissertation review essays)

Det svenska nationella köket – en social och kulturell konstruktion

Kirsti Niskanen, fakultetsopponent

Fulltext (pdf)

This article reviews the following work(s):

Jonathan Metzger, I köttbullslandet: konstruktionen av svenskt och utländskt på det kulinariska fältet, diss., Acta universitatis stockholmiensis, Stockholm studies in economic history 42, Stockholm: Almqvist & Wiksell International, 2005. 423 s. (Summary: In the land of meatballs: the historical construction of swedishness and foreignness in the culinary field.)