Historisk Tidskrift. Utgiven av Svenska historiska föreningen
  Hem Aktuellt  Tidigare nummer Bli Medlem  Annonsera Om Historisk Tidskrift  För skribenter  Föreningen In English
 

Historisk tidskrift 126:3 • 2007

Innehåll (Contents) 2007:1

Litteratur (Dissertation review essays)

Två fosterland – en kärlek

Nils Erik Villstrand, fakultetsopponent

Fulltext (pdf)

This article reviews the following work(s):

Mattias Legnér, Fäderneslandets rätta beskrivning: mötet mellan antikvarisk forskning och ekonomisk nyttokult i 1700-talets Sverige, diss., Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland 669, Helsingfors 2004. 287 s. (Summary: The just description of the fatherland: the encounter between antiquarian research and the cult of utility in eighteenth-century Sweden.)