Historisk Tidskrift. Utgiven av Svenska historiska föreningen
  Hem Aktuellt  Tidigare nummer Bli Medlem  Annonsera Om Historisk Tidskrift  För skribenter  Föreningen In English
 

Historisk tidskrift 126:3 • 2007

Innehåll (Contents) 2007:1

Litteratur (Dissertation review essays)

Övervakning av statsfiender och andra

Klaus Misgeld, fakultetsopponent

Fulltext (pdf)

This article reviews the following work(s):

Ulf Eliasson, I försvarets intresse: säkerhetspolisens övervakning och registrering av ytterlighetspartier 1917–1945, MUST-programmet, Lund: Nordic Academic Press, 2006. 219 s. (Summary: In the interest of the military. Surveillance and registration of extremist political parties by the Swedish security service 1917–1945.)