Historisk Tidskrift. Utgiven av Svenska historiska föreningen
  Hem Aktuellt  Tidigare nummer Bli Medlem  Annonsera Om Historisk Tidskrift  För skribenter  Föreningen In English
 

Innehåll (Contents) 2003:3

369 Redaktören har ordet (Editor’s message)

Uppsatser (Articles)

373 Stefan Gelfgren, Väckelse och sekularisering. Exemplet Umeås Evangelisk- Lutherska Missionsförening 1850–1910 [Summary: Revivalism and Secularisation. The Local Congregation in Umeå of the Swedish Evangelical Mission Society 1850–1910 p 394]

395 Barbara Törnquist-Plewa, Mordet i Jedwabne – en utmaning för polackernas kollektiva minne. En analys av den polska debatten kring Jan Gross bok Sasiedzi (”Grannar”) [Summary: The Killings in Jedwabne – A Challenge for Polish Collective Memory. An Analysis of the Polish Debate on Jan Gross’ book Sasiedzi (”Neighbors”) p 417]

Debatt (Debate)

419 Anne Løkke, At tage moralsk stilling til fortiden

424 Catherine Dahlström, Kvinnovetenskaplig tidskrifts vetenskapliga policy

426 Yvonne Svanström, Replik till Anne Løkke

Översikt (Review essays)

429 Astrid Hedin, Stalinism som civilisation – nya perspektiv på kommunistiska regimer

Litteratur (Dissertation review essays)

445 Predikstolen som massmedium
Elisabeth Reuterswärd, Ett massmedium för folket, anm av fakultetsopponent Britt Liljewall

453 Övervakning av offentliga kvinnor i Stockholm
Yvonne Svanström, Policing Public Women, anm av fakultetsopponent Gunnel Karlsson

461 Kontinuitet och medikalisering inom tvångsvården
Jenny Björkman, Vård för samhällets bästa, anm av fakultetsopponent Roddy Nilsson

470 Mellan krona och marknad
Maj-Britt Nergård, Mellan krona och marknad, anm av fakultetsopponent Martin Åberg

Kortare recensioner (Book reviews)

Samtliga kortare recensioner i en fil

476 Geoffrey Roberts (ed), The History and Narrative Reader, anm av Lisa Öberg

478 Catharina Raudvere, Anders Andrén & Kristina Jennbert (red), Myter om det nordiska, anm av Henrik Janson

480 Lars Linge (red), Nordiska möten, anm av Lars Gahrn

482 Hanne Marie Johansen, Separasjon og skilsmisse i Norge 1536–1909, anm av Malin Lennartsson

484 Jean-Antoine-Nicolas Caritat, Marquis de Condorcet, Människosläktets andliga förkovran, anm av Anna Eskilsson

486 Marianne Berg Karlsen, ”I Venskabs Paradiis”, anm av Arne Nilsson

487 Tamara Torstendahl-Salytjeva (red), Sjvedy v Moskve, anm av Aleksander Kan

489 Mats Andrén, Att frambringa det uthärdliga, anm av Samuel Edquist

491 Sverker Oredsson, Svensk rädsla, anm av Jenny Björkman

493 Svante Nycander, Makten över arbetsmarknaden, anm av Henrik Lindberg,

495 Johan Söderberg, Röda läppar och shinglat hår, anm av Sofia Åkerberg

Meddelanden (Notices)

498 Anna Maria Forssberg, Malin Grundberg & Jonas Nordin, Manifestation och kommunikation. Statens och kungamaktens legitimering och propagandaspridning under tidigmodern tid

507 Ingrid Eriksson Karth, Riksarkivets Konseljregister nu på nätet

509 Årsmötesförhandlingar

520 Litteratur inkommen till redaktionen

522 Medverkande i detta häfte