Historisk Tidskrift. Utgiven av Svenska historiska föreningen
  Hem Aktuellt  Tidigare nummer Bli Medlem  Annonsera Om Historisk Tidskrift  För skribenter  Föreningen In English
 

Historisk tidskrift 123:3 • 2003

Innehåll (Contents) 2003:3

Litteratur (Dissertation review essays)

Kontinuitet och medikalisering inom tvångsvården

Roddy Nilsson, fakultetsopponent

Fulltext (pdf)

This article reviews the following work(s):

Jenny Björkman, Vård för samhällets bästa. Debatten om tvångsvård i svensk lagstiftning 1850–1970, Diss, Carlssons, Stockholm 2001. 398 s.