Historisk Tidskrift. Utgiven av Svenska historiska föreningen
  Hem Aktuellt  Tidigare nummer Bli Medlem  Annonsera Om Historisk Tidskrift  För skribenter  Föreningen In English
 

Historisk tidskrift 123:3 • 2003

Innehåll (Contents) 2003:3

Meddelanden (Notices)

Manifestation och kommunikation. Statens och kungamaktens legitimering och propagandaspridning under tidigmodern tid

Anna Maria Forssberg, Malin Grundberg & Jonas Nordin Historiska institutionen, Stockholms universitet

Fulltext (pdf)