Historisk Tidskrift. Utgiven av Svenska historiska föreningen
  Hem Aktuellt  Tidigare nummer Bli Medlem  Annonsera Om Historisk Tidskrift  För skribenter  Föreningen In English
 

Historisk tidskrift 123:3 • 2003

Innehåll (Contents) 2003:3

Litteratur (Dissertation review essays)

Predikstolen som massmedium

Britt Liljewall, fakultetsopponent

Fulltext (pdf)

This article reviews the following work(s):

Elisabeth Reuterswärd, Ett massmedium för folket. Studier i de allmänna kungörelsernas funktion i 1700-talets samhälle, Diss, Studia Historica Lundensia, Lund 2001. 320 s.