Historisk Tidskrift. Utgiven av Svenska historiska föreningen
  Hem Aktuellt  Tidigare nummer Bli Medlem  Annonsera Om Historisk Tidskrift  För skribenter  Föreningen In English
 

Innehåll (Contents) 2002:2 Tema Historiebruk

187 Redaktören har ordet (Editor’s message)

Uppsatser (Articles)

189 Peter Aronsson, Historiekultur, politik och historievetenskap i Norden (Summary: The Culture of History, Politics and Disciplines of History in Scandinavia pp 207)

209 Nils Erik Forsgård, En nationell strategi? (Summary: A National Strategy? pp 218)

221 May-Brith Ohman Nielsen, Historiens røst (Summary: The Voice of History pp 242)

243 Roger Johansson, Bilden av Ådalshändelserna 1931 – 70 år av kamp om historien (Summary: The Images of the Events in Ådalen 1931 pp 269)

271 Claus Bryld, Kampen om erindringen under 1980’ernes nationale tv-monopol (Summary: The Battle for Memory: The Danish National Tele- vision Monopoly in the 1980s pp 288)

289 Cecilia Trenter, I mötet med minnet – historiekulturer i Skandinavien (Summary: Encounter the Memory – Scandinavian History Cultures pp 307)

Debatt (Debate)

309 Björn Horgby & Dag Lindström, Begreppet kulturarv – något för historievetenskapen?

323 Ulrika Holgersson & Cecilia Persson, Historieförmedling mellan solidaritet och autonomi. Kritiska synpunkter på några historiedidaktiska frågor

Översikt (Review essays)

333 Johan Samuelsson, Industriarvets födelse

Litteratur (Review essays)

342 Tyska reaktioner på Norman Finkelsteins The Holocaust Industry Samlingsrecension av Pär Frohnert

345 Svensk historiekultur Ulf Zander, Fornstora dagar, moderna tider. Bruk av och debatter om svensk historia från sekelskifte till sekelskifte, anm av Claus Bryld

356 Statistik och nationell gemenskap Henrik Höjer, Svenska siffror. Nationell integration och identifikation genom statistik 1800–1870, anm av Per Wisselgren

364 Skapandet av Svensken – ett projekt för nykterhetsrörelsen Samuel Edquist, Nyktra svenskar. Godtemplarrörelsen och den nationella identiteten 1879–1918, anm av Kerstin Rydbeck

Kortare recensioner (Book reviews)

Samtliga kortare recensioner i en fil

372 Christer Jönsson, Sven Tägil & Gunnar Törnqvist (eds), Organizing European Space, anm av Dick Harrison

374 Marilyn Yalom, Bröstens historia, anm av Lars M Andersson

376 Peter Burke, A Social History of Knowledge, anm av Mattias Legnér 378 John Robert Christiansson, On Tycho’s Island, anm av Bo Eriksson

380 Robert I Frost, The Northern Wars. War, State and Society in Northeastern Europe, 1558–1721, anm av Jan Glete

383 Mårten Snickare, Enväldets riter, anm av Anna Maria Forssberg

385 Henrik Ågren (red), När studenten blev modern, anm av Mats Berglund 387 Matthew H Edney, Mapping an Empire, anm av Henrik Höjer

388 Tim Knudsen (red), Den nordiske protestantisme og velfærdsstaten, anm av Elin Malmer

390 Edwin G Burrows & Mike Wallace, Gotham, anm av Bo Eriksson

392 Jenny Beckman, Naturens palats, anm av Per Wisselgren

394 Eero Carroll, Emergence and Structuring of Social Insurance Institutions, anm av Nils Edling396 Harry Hendrick, Children, childhood and English society, anm av Susanna Hedenborg

Meddelanden (Notices)

399 Litteratur inkommen till redaktionen

403 Medverkande i detta häfte