Historisk Tidskrift. Utgiven av Svenska historiska föreningen
  Hem Aktuellt  Tidigare nummer Bli Medlem  Annonsera Om Historisk Tidskrift  För skribenter  Föreningen In English
 

Innehåll (Contents) 2007:2

201 Redaktören har ordet (Editor’s message)

Uppsatser (Articles)

203 Maria Sjöberg, Stormaktstidens krig – och kvinnor. Något om betydelsen av perspektiv (Summary: Warfare and women during Sweden’s Age of Greatness: the importance of choosing perspective p. 223)

225 Maria Stanfors & Klas Öberg, Apotek som arbetsmarknad. Institutionell förändring och feminisering av apotek i Sverige (Summary: Institutional and occupational change in Swedish Pharmacy: a story of feminization p. 245)

247 Susanna Fellman, Samarbete och konkurrens. Arabia och Rörstrand under ett sekel (Summary: Cooperation and Competition – Arabia and Rörstrand during one century p. 268)

Debatt (Debate)

269 Lennart Samuelson, Att fly från Gulag – eller fängslas av kalla krigets myter? Källkritiska reflektioner om en osannfärdig lägerberättelse

279 Michael F. Scholz, Tecknade serier som källmaterial för historisk forskning

Litteratur (Dissertation review essays)

289 Från grevinnor till fabrikörer
Joakim Malmström, Herrskapen och den lokala politiken, anm. av fakultetsopponent Carin Bergström

295 Militärrevolten 1809 som process
Mats Hemström, Marschen mot makten, anm. av fakultetsopponent Martin Hårdstedt

303 Det nationella satt under debatt i Karl-Johanstidens tidningspress
Henrik Edgren, Publicitet för medborgsmannavett, anm. av fakultetsopponent Cecilia Rosengren

309 Kvinnorna tar plats
Lovisa af Petersens Formering för offentlighet, anm. av fakultetsopponent Git Claesson Pipping

316 Den konstruerade familjen
Cecilia Lindgren, En riktig familj, anm. av fakultetsopponent Lars Edgren

325 Den svenska flyktingdebatten under krigsåren
Mikael Byström, En broder, gäst och parasit, anm. av fakultetsopponent Lena Berggren

332 Med koll på procenten. Den svenska bryggeriindustrins strukturomvandling
Peter Sandberg, Kartellen som sprängdes, anm. av fakultetsopponent Tom Petersson

339 Stormaktspolitikk og historiedidaktikk
Janne Holmén, Den politiska läroboken, anm. av fakultetsopponent Svein Lorentzen

Kortare recensioner (Book reviews)

Samtliga kortare recensioner i en fil

344 Arne Jarrick, Behovet att behövas, anm. av Kjell Jonsson

346 Callum G. Brown, Postmodernism for historians, anm. av Elin Malmer

348 Richard Pettersson, Blick för kultur, anm. av Salome Nasiri

349 Steinar Imsen (red.), Grenser og grannelag i Nordens historie, anm. av Therese Magnusson

351 Kenneth Johansson (red.), Hedersmord, anm. av Karin Hassan Jansson

353 J. Donald Hughes, Världens miljöhistoria, anm. av Zarah Källström

355 Angelo Forte, Richard Oram & Frederik Pedersen, Viking empires, och Jørgen Haavardsholm, Vikingtiden som 1800-tallskonstruktjon, anm. av Fredrik Svanberg

357 Henrik Jansson (red.), Från Bysans till Norden, anm. av Dick Harrison

359 Saxo Grammaticus, Gesta Danorum – Danmarkshistorien, anm. av Dick Harrison

360 Katalin Schmidt Sabo, Den medeltida byns sociala dimensioner, anm. av Dick Harrison

362 Margareta Attius Sohlman, Slaviska världar, anm. av Mattias Stiglund

363 Herman Schück, Rikets råd och män, anm. av Thomas Lindkvist

365 Helle Vogt, Slægtens funktion i nordisk højmiddeladerrert, anm. av Karin Bergman

367 Stefan Östergren, Sigismund, anm. av Dick Harrison

369 Jakob Christensson (red.), Signums svenska kulturhistoria – stormaktstiden, anm. av Peter Ullgren

372 Birgitta Roeck Hansen (red.), Nationalutgåva av de äldre geometriska kartorna, anm. av Christopher Pihl

374 Mats Olsson, Skatta dig lycklig, anm. av Anders Nyström

376 Ole Justesen (red.), Danish sources for the history of Ghana 1657–1754, anm. av Klas Rönnbäck

377 Bertil Andersson, Martin Fritz, Jan Ling & Berit Ozolins, Ekonomi och musik i 1700-talets Göteborg, anm. av Göran Rydén

380 Tommy Jansson, Flykten från Ryssland, anm. av Oskar Sjöström

381 Charlotta Wolff, Vänskap och makt, anm. av Patrik Winton

383 Gerda Bonderup, Jørgen Mikkelsen & Lisbeth Skjernov (red.), ”af yderste Viktighed for det hele Borgersamfunds Tryghed”, anm. av Lars Garpenhag

386 Ulla Manns, Upp systrar, väpnen er!, anm. av Pernilla Jonsson

388 Gareth Austin, Labour, land and capital in Ghana, anm. av Erik Green

390 Lars Magnusson, Den synliga handen, anm. av Henrik Lindberg

392 Yvonne Maria Werner, Nordisk katolicism, anm. av Ulrika Lagerlöf Nilsson

394 Oloph Bexell, Folkväckelsens och kyrkoförnyelsens tid, och Ingmar Brohed, Religionsfrihetens och ekumenikens tid, anm. av Yvonne Maria Werner

396 Annie Constance Christensen (red.), Letters from the governor’s wife, anm. av Susanna Rabow-Edling

398 Eli Fure, Alt til Norge, anm. av Bo G. Hall

400 Sofia Åkerberg (red.), Viltvård, älgar och jaktturism, anm. av Jenny Björkman

401 Peter H. Lindert, Välfärdsstatens expansion, anm. av Jenny Andersson

404 Christine Quarfood, Positivism med mänskligt ansikte, anm. av Johannes Fredriksson

405 Bo Stråth, Union och demokrati, och Francis Sejersted, Socialdemokratins tidsålder, anm. av Torbjörn Nilsson

409 Torbjörn Nilsson & Øystein Sørensen (red.), 1905 – unionsupplösningens år, och Ingemund Hägg (red.), Fredsvännen i Karlstad, anm. av Bo G. Hall

411 Michael Provence, The great Syrian revolt and the rise of Arab nationalism, anm. av Jan Forsgren

412 Monika Janfelt. Att leva i den bästa av världar, anm. av Märit Gunneriusson Karlström

414 Ingrid Lindell, Kampen om utbildningsprogrammen, anm. av Petter Tistedt

416 Ingrid Lomfors, Blind fläck, anm. av Britt Liljewall

418 Johnny Wijk, Idrott, krig och nationell gemenskap, anm. av Peter Dahlén

420 Mats Larsson, Mikael Lönnborg & Sven-Erik Svärd, Den svenska försäkringsmodellens uppgång och fall, anm. av Malin Junestav

422 Jonas Anshelm, Det vilda, det vackra och det ekologiskt hållbara, anm. av Åsa Össbo

Meddelanden (Notices)

424 Olle Ferm, Glimtar av Norden från gallisk horisont

426 Litteratur inkommen till redaktionen

430 Medverkande i detta häfte