Historisk Tidskrift. Utgiven av Svenska historiska föreningen
  Hem Aktuellt  Tidigare nummer Bli Medlem  Annonsera Om Historisk Tidskrift  För skribenter  Föreningen In English
 

Historisk tidskrift 127:2 • 2007

Innehåll (Contents) 2007:2

Litteratur (Dissertation review essays)

This article reviews the following work(s):

Den svenska flyktingdebatten under krigsåren

Lena Berggren, Fakultetsopponent

Fulltext (pdf)

This article reviews the following work(s):

Mikael Byström, En broder, gäst och parasit: uppfattningar och föreställningar om utlänningar, flyktingar och flyktingpolitik i svensk offentlig debatt 1942–1947, diss., Stockholm studies in history 85, Stockholm: Historiska institutionen, 2006. 286 s. (Summary: Brother, guest and parasite: foreigners, refugees, and refugee policy in the Swedish public debate, 1942–1947)