Historisk Tidskrift. Utgiven av Svenska historiska föreningen
  Hem Aktuellt  Tidigare nummer Bli Medlem  Annonsera Om Historisk Tidskrift  För skribenter  Föreningen In English
 

Historisk tidskrift 127:2 • 2007

Innehåll (Contents) 2007:2

Litteratur (Dissertation review essays)

This article reviews the following work(s):

Den konstruerade familjen

Lars Edgren, Fakultetsopponent

Fulltext (pdf)

This article reviews the following work(s):

Cecilia Lindgren, En riktig familj: adoption, föräldraskap och barnets bästa 1917–1975, Stockholm: Carlssons Bokförlag, 2006. 272 s. (Summary: A real family. Adoption, parenthood and ”the child’s best interest” 1917–1975.)