Historisk Tidskrift. Utgiven av Svenska historiska föreningen
  Hem Aktuellt  Tidigare nummer Bli Medlem  Annonsera Om Historisk Tidskrift  För skribenter  Föreningen In English
 

 

Se Historisk tidskrift på OJS, Open Journal Systems.

 

Om Historisk tidskrift

Historisk tidskrift, utgiven sedan 1881, är Sveriges ledande historievetenskapliga tidskrift och huvudorgan för de vetenskapliga disciplinerna historia och ekonomisk historia. Innehållet återspeglar hela den aktuella svenska historieforskningens bredd - geografiskt, kronologiskt och tematiskt. Tidskriften vänder sig till såväl fackhistoriker som alla som arbetar med eller är intresserade av historia. Den ges ut av Svenska Historiska Föreningen med stöd av Vetenskapsrådet och Kungl. Vitterhetsakademien. 


Historisk tidskrift utkommer med fyra häften per år, varav ett är ett utgörs av ett temanummer kring en ett aktuellt historievetenskapligt forskningsområde. Varje häfte omfattar i normalt cirka 150-200 sidor och innehåller följande delar:
  - vetenskapliga artiklar med de senaste rönen från svensk historieforskning;
  - debattinlägg och essäer om aktuella historiska frågor;
  - längre recensioner av flertalet svenska doktorsavhandlingar i historia och ekonomisk historia;
  - litteraturöversikter och recensioner av nyutkomna böcker om historia, både vetenskapliga och populärvetenskapliga;
  - meddelanden om till exempel nya databaser och andra forskningsredskap samt rapporter från svenska och internationella historiska konferenser. Två gånger per år (i häfte 1 och 3) publiceras dessutom ett meddelande med rubriken ”Nytt om historisk forskning”, som är den mest heltäckande samlade informationen om nya forskningsprojekt, disputationer och personalfö
rändringar inom de vetenskapliga disciplinerna historia och ekonomisk historia i Sverige.

Redaktionen består av redaktör Bo Eriksson och redaktionssekreterare Nils Fabiansson. Redaktionen bistås av ett redaktionsråd i vilket representanter (lokalredaktörer) från samtliga institutioner med egen forskarutbildning i historia eller ekonomisk historia samt Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier i Uppsala och temainstitutionerna i Linköping. Redaktionen bistås även av ett internationellt redaktionsråd (International Advisory Board) bestående av framstående forskare verksamma utomlands samt ett recensionsråd som ansvarar för urvalet av recensionslitteratur i tidskriften.

 

Historisk tidskrifts redaktionsråd

Se Historisk tidskrift på OJS, Open Journal Systems.

Historisk tidskrifts internationella redaktionsråd
(International Advisory Board)

Se Historisk tidskrift på OJS, Open Journal Systems.

Historisk tidskrifts recensionsråd

Se Historisk tidskrift på OJS, Open Journal Systems.