Historisk Tidskrift. Utgiven av Svenska historiska föreningen
  Hem Aktuellt  Tidigare nummer Bli Medlem  Annonsera Om Historisk Tidskrift  För skribenter  Föreningen In English
 

Historisk tidskrift 127:2 • 2007

Innehåll (Contents) 2007:2

Litteratur (Dissertation review essays)

This article reviews the following work(s):

Från grevinnor till fabrikörer

Carin Bergström, Fakultetsopponent

Fulltext (pdf)

This article reviews the following work(s):

Joakim Malmström, Herrskapen och den lokala politiken: Eds socken ca 1650– 1900, diss., Studia historica Upsaliensia 222, Uppsala: Historiska institutionen, 2006. 324 s. (Summary: Politics and policies of the local gentry c. 1650–1900.)