Historisk Tidskrift. Utgiven av Svenska historiska föreningen
  Hem Aktuellt  Tidigare nummer Bli Medlem  Annonsera Om Historisk Tidskrift  För skribenter  Föreningen In English
 

Innehåll (Contents) 2019:4

663 Redaktören har ordet: Självcitering och självplagiat

Uppsatser (Articles)

665 Kajsa Brilkman, När slutade reformationen? Reformation, konfessionalisering och representationen av Martin Luther i svensk bokproduktion under 1500-talet (Summary: When did the Reformation end? Reformation, confessionalization and the representation of Martin Luther in Swedish 16th-century print p. 687)

689 Martin Wottle, ”... bland sina harmoniska vänner var han människa”: Harmoniska sällskapet i Stockholm 1820–1865, musiken och det civila samhället (Summary: ”... among his Harmonic friends he was just a human”: The Harmonic Society in Stockholm 1820–1865, music and civil society p. 715)

717 Carl-Filip Smedberg, Gruppkategorins förvandling: Epistemologi, ontologi och politik i Torgny T. Segerstedts studium av grupper 1939–1955 (Summary: The transformation of the group category: Epistemology, ontology and politics in Torgny T. Segerstedt’s study of groups 1939–1955 p. 740)

Essä (Essays)

741 Esbjörn Larsson, 1800-talets utbildningsrevolution

Bild i perspektiv (Picture in perspective)

751 Agneta Ney, Vikingatidens runornamentik som historisk källa

Avhandlingsrecensioner (Dissertation review essays)

758 Att fostra senmedeltidens människor genom exempel Eva-Marie Letzter, Med öga för publiken, anm. av fakultetsopponent Dag Lindström

764 Entreprenörsfamiljen som grundade Mosaiska församlingen i Karlskrona Harry R:son Svensson, Fabian Philip, familjen Ruben och örlogsstaden, anm. av fakultetsopponent Per Hammarström

773 Kroppslig klassformering? Emma Pihl Skoog, Kraftkarlar och knockouts, anm. av fakultetsopponent Ulrika Holgersson

780 Mottagningen av flyktingar från Norge 1940–1945 Lars Hansson, Vid gränsen, anm. av fakultetsopponent Marianne Neerland Soleim

787 Kulturgeografer vid forsknings- och planeringsfronten Pär Wikman, Kulturgeografin tar plats i välfärdsstaten, anm. av fakultetsopponent David Larsson Heidenblad

794 Historiebrugens paradokser Robin Ekelund, Retrospektiva modernister, anm. av fakultetsopponent Tine Damsholt

801 Att förhandla sin sjukdom Frida Wikström, Att skriva sig ut, anm. av fakultetsopponent Johan Edman

Kortare recensioner (Book reviews)

Samtliga kortare recensioner i en fil

810 Christian Krötzl & Sari Katajala-Peltomaa (red.), Miracles in medieval canonization processes, anm. av Janken Myrdal

814 Olle Larsson, Gustav Vasa, anm. av Olov Lund

816 Deirdre Coleman, Henry Smeathman, the Flycatcher, anm. av Fredrik Thomasson

818 Peter K. Andersson, Silent History, anm. av Wojtek Jezierski

820 Ingmar Karlsson, De små folkens historia, anm. av Samuel Edquist

821 Pia Lundqvist, Ett motsägelsefullt möte, anm. av Hanna Hodacs

823 Henrik Meinander, Petri Karonen & Kjell Östberg (red.), Demokratins drivkrafter, anm. av Martin Ericsson

825 Henrik Arnstad, Hatade demokrati, anm. av Christian Gerdov

827 Martin Dackling, Istället för äktenskap, anm. av Ulla Rosén

829 Jyri Backman, Ishockeyns amerikanisering, anm. av Bill Sund

 

832 Anmälan av böcker publicerade 2017

Meddelanden (Notices)

843 Kim Bergqvist, The Global North, Stockholm, 12–14 augusti 2019

846 Litteratur inkommen till redaktionen