Historisk Tidskrift. Utgiven av Svenska historiska föreningen
  Hem Aktuellt  Tidigare nummer Bli Medlem  Annonsera Om Historisk Tidskrift  För skribenter  Föreningen In English
 

Historisk tidskrift 139:4 • 2019

Innehåll (Contents) 2019:4

Avhandlingsrecensioner (Dissertation review essays)

Att fostra senmedeltidens människor genom exempel

Dag Lindström, Fakultetsopponent

Fulltext (pdf)

This article reviews the following work(s):

Eva-Marie Letzter, Med öga för publiken: Moralisk fostran genom heliga Birgittas och de svenska predikanternas exempelberättelser, cirka 1340–1500 (Stockholm: Historiska institutionen, Stockholms universitet 2018). 354 s.