Historisk Tidskrift. Utgiven av Svenska historiska föreningen
  Hem Aktuellt  Tidigare nummer Bli Medlem  Annonsera Om Historisk Tidskrift  För skribenter  Föreningen In English
 

Historisk tidskrift 139:4 • 2019

Innehåll (Contents) 2019:4

Avhandlingsrecensioner (Dissertation review essays)

Kulturgeografer vid forskningsoch planeringsfronten

David Larsson Heidenblad, Fakultetsopponent

Fulltext (pdf)

This article reviews the following work(s):

Pär Wikman, Kulturgeografin tar plats i välfärdsstaten: Vetenskapliga modeller och politiska reformer under efterkrigstidens första decennier, Uppsala Studies in Economic History 118 (Uppsala: Acta Universitatis Upsaliensis 2019). 283 s.