Historisk Tidskrift. Utgiven av Svenska historiska föreningen
  Hem Aktuellt  Tidigare nummer Bli Medlem  Annonsera Om Historisk Tidskrift  För skribenter  Föreningen In English
 

Innehåll (Contents) 2019:3

419 Redaktören har ordet: Fredsåret 1919 och Historisk tidskrift

421 Anne Heden & Lina Sturfelt, Den svårfångade freden: Fredsforskning i ett historiskt perspektiv

Uppsatser (Articles)

429 Martin Hårdstedt, Krigets slut och fredens början: Demobiliseringen i Norrland efter finska kriget 1808–1809 (Summary: The end of war and the beginning of peace: Demobilisation in the Northern part of Sweden after the Finnish War of 1808–1809 p. 453)

455 Stefan Amirell, Fredens och barmhärtighetens budbärare? Hugh Lenox Scott och den amerikanska arméns relationer med Oklahomas indianer under 1890-talet (Summary: The harbingers of peace and mercy? Hugh Lenox Scott and US Army−Indian relations in Oklahoma in the 1890s p. 480)

482 Fredrik Egefur, Internationella fredsbyrån och Nobels fredspris: Debatter i fredsfrågan på kongresser och i Nobeltal före 1914 (Summary: The International Peace Bureau and the Nobel Peace Prize: Debates about the peace question at peace congresses and in Nobel lectures before 1914 p. 510)

511 Lars Ericson Wolke, Fredsbevarande eller fredsframtvingande? Svenskt deltagande i internationella truppinsatser 1920–2017 (Summary: Peace-keeping or peace-enforcement? Swedish participation in international military operations 1921–2017 p. 551)

Essä (Essays)

553 Andrej Scheglov, ”THEN FRI DH MAN FÅÅR VTAN ÖRLI GH …”: Tankar om krig och fred i Olaus Petris verk En svensk krönika

567 Erik Bodensten, Johannes Ljungberg & Joachim Östlund, Den svenska fredens tidigmoderna rötter: En litteraturöversikt och ett forskningsuppslag

Bild i perspektiv (Picture in perspective)

581 Anne Hedén, Kvinnorna som tog strid för freden gör fortfarande avtryck

Översikt (Review essays)

589 Nik Brandal, Eirik Brazier & Ola Teige, Nye perspektiver på Sverige og Første verdenskrig

Avhandlingsrecensioner (Dissertation review essays)

591 1600-talets adliga bildningsresor Ola Winberg, Den statskloka resan, anm. av fakultetsopponent Fredrik Thisner

605 Lagom moderna kvinnor Emma Severinsson, Moderna kvinnor, anm. av fakultetsopponent Orsi Husz

Kortare recensioner (Book reviews)

Samtliga kortare recensioner i en fil

613 Göran Collste, Historisk rättvisa, anm. av Per Bauhn

615 Rolf Torstendahl, Den historiografiska revolutionen 1960–1990, anm. av Marja Jalava

617 Karl Härter, Jörg Zapnik & Pär Frohnert (red.), Kungariket Sverige och hertigdömena Pommern och Mecklenburg, anm. av Werner Buchholz

619 Kari Tarkiainen, Moskoviten, anm. av Andrej Scheglov

622 Björn Forsén & Mika Hakkarainen (red.), Foreign Drums Beating, anm. av Charlotta Forss

625 Torbjörn Nilsson, Torgslaget 1829, anm. av Mats Berglund

627 Andrej Kotljarchuk & Olle Sundström (red.), Ethnic and Religious Minorities in Stalin’s Soviet Union, anm. av Pavol Jakubec

630 Christine Quarfood, Montessoris pedagogiska imperium, anm. av Johannes Westberg

Meddelanden (Notices)

632 Elin Andersson & Fredrik Öberg, ”Jag, Olaus Magnus, beskådade allt detta med fasa”: Ett nyupptäckt biografiskt blad av Olaus Magnus

640 Stefan Amirell, Stora historiepriset 2019

641 Nytt om historisk forskning

649 Årsmötesförhandlingar

662 Litteratur inkommen till redaktionen