Historisk Tidskrift. Utgiven av Svenska historiska föreningen
  Hem Aktuellt  Tidigare nummer Bli Medlem  Annonsera Om Historisk Tidskrift  För skribenter  Föreningen In English
 

Historisk tidskrift 139:3 • 2019

Innehåll (Contents) 2019:3

Avhandlingsrecensioner (Dissertation review essays)

1600-talets adliga bildningsresor

Fredrik Thisner, Fakultetsopponent

Fulltext (pdf)

This article reviews the following work(s):

Ola Winberg, Den statskloka resan: Adelns peregrinationer 1610–1680, Studia Historica Upsaliensia 260 (Uppsala: Historiska institutionen, Uppsala universitet 2018). 414 s.