Historisk Tidskrift. Utgiven av Svenska historiska föreningen
  Hem Aktuellt  Tidigare nummer Bli Medlem  Annonsera Om Historisk Tidskrift  För skribenter  Föreningen In English
 

Historisk tidskrift 139:3 • 2019

Innehåll (Contents) 2019:3

Översikt (Review essays)

Nye perspektiver på Sverige og Første verdenskrig

Nik Brandal, Eirik Brazier & Ola Teige

This article reviews the following work(s):

Mirja Arnshav & Andreas Linderoth (red.), Sverige och första världskriget: Maritima perspektiv, Sjöhistorisk årsbok 2016–2017 (Lund: Historiska media 2017). 287 s.

Nils Fabiansson, Svenskarna i första världskriget (Carlsson 2018). 325 s.

Per Allan Olsson, Krigets fångar och änglar: Svenska hjälparbetare under första världskriget (Lund: Historiska media 2018). 331 s.

Fulltext (pdf)