Historisk Tidskrift. Utgiven av Svenska historiska föreningen
  Hem Aktuellt  Tidigare nummer Bli Medlem  Annonsera Om Historisk Tidskrift  För skribenter  Föreningen In English
 

Innehåll (Contents) 2008:1

1 Redaktören har ordet (Editor’s message)

Uppsatser (Articles)

3 Aleksander Kan, Storfurstendömet Finland 1809–1917 – dess autonomi enligt den nutida finska historieskrivningen (Summary: Autonomous Finland 1809–1917 in contemporary Finnish historiography. s. 27)

29 Henrik Lindberg, Politikbyte och idéernas betydelse – Reformeringen av den svenska jordbrukspolitiken (Summary: Policy change and the role of ideas – Reforming Swedish agricultural policy s. 54)

Avhandlingsrecensioner (Dissertation review essays)

55 Kvinnor och män donerar – en arvs- och prestigefråga? Catharina Andersson, Kloster och aristokrati, anm. av fakultetsopponent Gabriela Bjarne Larsson

62 Storbondens habitus Peter Olausson, Gillbergaknaparna, anm. av fakultetsopponent Göran Ulväng

69 Hade djuren det bättre förr? Niklas Cserhalmi, Djuromsorg och djurmisshandel 1860–1925, anm. av fakultetsopponent Jonas Liliequist

77 On track with Swedes in Minnesota Jimmy Engren, Railroading and labor migration, anm. av fakultetsopponent Leslie Page Moch

80 Historiebruk av helgon Ingemar Lindaräng, Helgonbruk i moderniseringstider, anm. av fakultetsopponent Torbjörn Nilsson

86 Jord mot emigration Anna Lindkvist, Jorden åt folket, anm. av fakultetsopponent Torbjörn Nilsson

93 Från hjältar till offer. Förintelsen i den israeliska historiekulturen Mikael Tossavainen, Heroes and victims, anm. av fakultetsopponent Lars M. Andersson

Kortare recensioner (Book reviews)

Samtliga kortare recensioner i en fil

101 Lars & Nanna Cnattingius, Ruiner, anm. av Göran Tagesson

103 Torun Zachrisson & Margareta Kempff Östlind (red.), Ceremoniella rum, anm. av Annika Sandén

105 Tore Ahlbäck (red.), Exercising power, anm. av Kristoffer Holt

108 Erik Kjellberg (red.), Natur och kulturs musikhistoria, anm. av Per-Erik Brolinson

110 Bo Franzén, Folkungatidens monetära system, anm. av Dick Harrison

112 Leif Grundberg, Medeltid i centrum, anm. av Birgitta Fritz

114 Ylva Stenqvist Millde, Vägar inom räckhåll, anm. av Dick Harrison

116 Harry Lönnroth & Martti Linna (red. & övers.), Johannes Messenius, anm. av Otfried Czaika

117 Johanna Wassholm, Nora Ervalahti & Rainer Knapas (utg.), Eric Gustaf Ehrström, anm. av Hanna Enefalk

119 Yvonne Svanström, Offentliga kvinnor, anm. av Renée Frangeur

121 Anne Løkke, Patienternes Rigshospital 1757–2007, anm. av Agneta Emanuelsson Blanck

122 Morten Arnika Skydsgaard, Ole Bang og en brydningstid i dansk medicin, anm. av Karin Hogström 124 Ulla Wikander, Feminism, familj och medborgarskap, anm. av Ulla Rosén

126 Sven G. Holtsmark, Rolf Hobson & Tom Kristiansen (red.), Stormaktene, Sverige og Norge 1905–1907, anm. av Bo G. Hall

128 Patrik Steorn, Nakna män, anm. av Lars Garpenhag

130 Markku Kangaspuro & Jeremy Smith (red.), Modernisation in Russia since 1900, anm. av Kristian Gerner

132 Niels Finn Christiansen, Klaus Petersen, Nils Edling & Per Haave (red.), The Nordic model of welfare, anm. av Roddy Nilsson

135 Sonja Entzenberg, ”Det får ju vara någon ordning på torpet”, anm. av Karin Ågren

137 Carl Sjöstrand (red.), Utlandsstyrkan i fredens tjänst, anm. av Mats Hemström

139 Björn Cederberg, Kamrat spion, och Peter Handberg, Undergångens skuggor, anm. av Nils Fabiansson

Meddelanden (Notices)

141 Laura Mattsson, Utgivningen av Zacharias Topelius’ Skrifter. Brevskrivaren och opinionsbildaren Zacharias Topelius

147 Litteratur inkommen till redaktionen

150 Medverkande i detta häfte