Historisk Tidskrift. Utgiven av Svenska historiska föreningen
  Hem Aktuellt  Tidigare nummer Bli Medlem  Annonsera Om Historisk Tidskrift  För skribenter  Föreningen In English
 

Historisk tidskrift 128:1 • 2008

Innehåll (Contents) 2008:1

Kortare recensioner (Book reviews)

Fulltext (pdf)

101 Lars & Nanna Cnattingius, Ruiner, anm. av Göran Tagesson

103 Torun Zachrisson & Margareta Kempff Östlind (red.), Ceremoniella rum, anm. av Annika Sandén

105 Tore Ahlbäck (red.), Exercising power, anm. av Kristoffer Holt

108 Erik Kjellberg (red.), Natur och kulturs musikhistoria, anm. av Per-Erik Brolinson

110 Bo Franzén, Folkungatidens monetära system, anm. av Dick Harrison

112 Leif Grundberg, Medeltid i centrum, anm. av Birgitta Fritz

114 Ylva Stenqvist Millde, Vägar inom räckhåll, anm. av Dick Harrison

116 Harry Lönnroth & Martti Linna (red. & övers.), Johannes Messenius, anm. av Otfried Czaika

117 Johanna Wassholm, Nora Ervalahti & Rainer Knapas (utg.), Eric Gustaf Ehrström, anm. av Hanna Enefalk

119 Yvonne Svanström, Offentliga kvinnor, anm. av Renée Frangeur

121 Anne Løkke, Patienternes Rigshospital 1757–2007, anm. av Agneta Emanuelsson Blanck

122 Morten Arnika Skydsgaard, Ole Bang og en brydningstid i dansk medicin, anm. av Karin Hogström 124 Ulla Wikander, Feminism, familj och medborgarskap, anm. av Ulla Rosén

126 Sven G. Holtsmark, Rolf Hobson & Tom Kristiansen (red.), Stormaktene, Sverige og Norge 1905–1907, anm. av Bo G. Hall

128 Patrik Steorn, Nakna män, anm. av Lars Garpenhag

130 Markku Kangaspuro & Jeremy Smith (red.), Modernisation in Russia since 1900, anm. av Kristian Gerner

132 Niels Finn Christiansen, Klaus Petersen, Nils Edling & Per Haave (red.), The Nordic model of welfare, anm. av Roddy Nilsson

135 Sonja Entzenberg, ”Det får ju vara någon ordning på torpet”, anm. av Karin Ågren

137 Carl Sjöstrand (red.), Utlandsstyrkan i fredens tjänst, anm. av Mats Hemström

139 Björn Cederberg, Kamrat spion, och Peter Handberg, Undergångens skuggor, anm. av Nils Fabiansson