Historisk Tidskrift. Utgiven av Svenska historiska föreningen
  Hem Aktuellt  Tidigare nummer Bli Medlem  Annonsera Om Historisk Tidskrift  För skribenter  Föreningen In English
 

Innehåll (Contents) 2004:1

1 Redaktören har ordet (Editor’s message)

Uppsatser (Articles)

3 Rolf Hugoson, 1848: Den internationella politikens enastående år, speglat i samtida italiensk press (Summary: 1848: The annus mirabilis of International Politics, as Mirrored in the Contemporary Italian Press p 22)

23 Ulf Jonsson, Mat och identitet? Livsmedel och livsmedelskonsumtion. Internationella livsmedelsregimer och nationella/regionala reaktioner (Summary: Food and Identity? Foodstuffs and Consumption. International Agro-food Regimes and National/Regional Responses p 46)

Översikter (Review essays)

49 Yvonne Maria Werner, Folklig tro och kyrkopolitik i konfessionalismens era

61 Johan Östling, Historie- och minneskultur i det återförenade Tyskland

Litteratur (Dissertation review essays)

71 Den erövrade provinsens möte med den svenska centralmakten efter Roskildefreden
Karl Bergman, Makt, möten, gränser, anm av fakultetsopponent Pär Frohnert

80 Kungsord i elfte timmen
Mikael Alm, Kungsord i elfte timmen, anm av fakultetsopponent Jakob Christensson

89 Näringsfriheten – innovation eller bekräftelse av praxis?
Erik Lindberg, Borgerskap och burskap, anm av fakultetsopponent Bertil Andersson

94 En milepæl i svensk miljøhistorie
Per Eliasson, Skog, makt och människor, anm av fakultetsopponent Bo Fritzbøger

99 Akademiska intriger
Håkan Gunneriusson, Det historiska fältet, anm av fakultetsopponent Frank Meyer

109 Konstmarknaden och staten
Martin Gustavsson, Makt och konstsmak, anm av fakultetsopponent Donald Broady

114 ”Nu är dina dagar räknade, forsjävel”
Erik Törnlund, ”Flottningen dör aldrig”, anm av fakultetsopponent Maths Isacson

121 DDR:s strävan efter legitimitet och erkännande
Andreas Linderoth, Kampen for erkännande, anm av fakultetsopponent Michael F Scholz

127 Har fackförbunden bromsat tillväxten?
Carina Gråbacke, Möten med marknaden, anm av fakultetsopponent Jonas Olofsson

Kortare recensioner (Book reviews)

Samtliga kortare recensioner i en fil

135 Jakob Christensson, Landskapet i våra hjärtan, anm av Samuel Edquist

136 Ulrik Langen (red), Ritualernes magt, anm av Malin Grundberg

138 Arne Søby Christensen, Cassiodorus, Jordanes and the History of the Goths, anm av Dick Harrison

140 Mats G Larsson, Götarnas riken, anm av Lars Hermanson

142 Bjørn Bandlien, Å finne den rette, anm av Lars Hermanson

144 Lotten Gustafsson, Den förtrollade zonen, anm av Dick Harrison

146 Bent Christensen m fl (red), Esrum Klosters Brevbog I–II och Michael H Gelting (red), Roskildekrøniken, anm av Dick Harrison

148 Eija Lähteenmäki, Ruotsin suomalaismetsien synty, anm av Marko Lamberg

150 Bruce L Mouser (ed), A Slaving Voyage to Africa and Jamaica, anm av Dick Harrison

151 Heide W Whelan, Adapting to Modernity, anm av Johan Eellend

153 Yvonne Maria Werner, Kvinnlig motkultur och katolsk mission, anm av Dick Harrison

155 Erik Blix (red), Humor, anm av Lena Nilsson

157 Carin Bergström, Skolmostrar och läsmästare, anm av Daniel Lindmark

159 Anders Mattsson, Sveriges äldsta affärsbank, anm av Tom Petersson

161 Peder Anker, Imperial Ecology, anm av Sofia Åkerberg

163 Margaret MacMillan, Peacemakers, anm av Sverker Oredsson

165 Ahmed Rashid, Jihad, anm av Susanna Hedenborg

167 Helena Bergman & Peter Johansson (red), Familjeangelägenheter, anm av Per Simonsson

168 Peter Longerich, Politik der Vernichtung, anm av Pär Frohnert

Meddelanden (Notices)

171 Anne-Li Lindgren, Judith Areschoug, Thomas Dahl, Jonas Qvarsebo Cecilia Lindgren, Eva Gullberg, Thom Axelsson & Bengt Sandin, ”Childhood and the State – the State of Childhood”

179 Litteratur inkommen till redaktionen

182 Medverkande i detta häfte