Historisk Tidskrift. Utgiven av Svenska historiska föreningen
  Hem Aktuellt  Tidigare nummer Bli Medlem  Annonsera Om Historisk Tidskrift  För skribenter  Föreningen In English
 

Innehåll (Contents) 2002:3

405 Redaktören har ordet (Editor’s message)

Uppsatser (Articles)

409 Håkan Arvidsson, Dåtiden – tur och retur (Summary: Return Ticket to the Past pp 425)

427 Lena Berggren, Den svenska mellankrigsfascismen – ett ointressant marginalfenomen eller ett viktigt forskningsobjekt? (Summary: Swedish Interwar Fascism – a Tedious Marginality or an Important Area for Research? pp 443)

Debatt (Debate)

445 Hans Dahlqvist, Folkhemsbegreppet: Rudolf Kjellén vs Per Albin Hansson

467 Jonas Olofsson, Åter om arbetslöshetsfrågan – ett svar

475 Nils Edling, Replik till Jonas Olofsson

Översikter (Review essays)

481 David Tjeder, Maskulinum som problem: Genusforskningen om män

495 Yvonne Maria Werner, Nationalism, religion och genus i konstruktionen av det moderna

507 Mats Hayen, Storbritanniens stadshistoria kartlagd

Litteratur (Dissertation review essays)

515 Politisk kultur i 1100-tallets Danmark
Lars Hermanson, Släkt, vänner och makt, anm av Kurt Villads Jensen

523 Lyckans tjänare
Fabian Persson, Servants of Fortune, anm av Jan Samuelson

528 Tortyr i svensk tappning
Björn Åstrand, Tortyr och pinligt förhör, anm av Jan Samuelson

535 Familjehistoria med demometrins hjälp
Martin Dribe, Leaving Home in a Peasant Society, anm av Per Simonsson

543 Företaget, pengarna och makten. Kön och klass vid Liljeholmens Stearinfabriks AB
Kerstin Norlander, Människor kring ett företag, anm av Kirsti Niskanen

Kortare recensioner (Book reviews)

Samtliga kortare recensioner i en fil

551 Frank Meyer & Jan Eivind Myhre (eds), Nordic Historiography in the 20th Century, anm av Roddy Nilsson

554 Bengt Liljegren, Karl XII, anm av Lennart Behrendtz

557 Robert Fogel, The Fourth Great Awakening & the Future of Egalitarianism, anm av Jonas Olofsson

559 Sven Eliaeson & Ragnar Björk (red), Union & Secession, anm av Attila Lajos

561 Ulf Mörkenstam, Om ”Lapparnes privilegier”, anm av Patrik Lantto

563 John Keegan, Det första världskriget, anm av Gunnar Åselius

565 Folkmordens århundrade, anm av Attila Lajos

566 Thorstein Strømsøe, Frivilligbevegelsen, anm av Mats Hellstenius

567 Kari Andén-Papadopoulos, Kameran i krig, och Fredrik Logevall, Choosing War, anm av Sten Ottosson

Meddelanden (Notices)

571 Årsmötesförhandlingar

581 Litteratur inkommen till redaktionen

583 Medverkande i detta häfte

Rättelse: Under rubriken Litteratur inkommen till redaktionen i Historisk tidskrift 2002:2, s 402, stod felaktiga uppgifter på Ä svenska frälsesläkter. Ä̈ttartavlor. Korrekt är: Ä̈ldre svenska frälsesläkter. Ä̈ttartavlor, utgivna av Riddarhusdirektionen genom Hans Gillingstam, Bd 2, Häfte 1, Stockholm 2001.