Historisk Tidskrift. Utgiven av Svenska historiska föreningen
  Hem Aktuellt  Tidigare nummer Bli Medlem  Annonsera Om Historisk Tidskrift  För skribenter  Föreningen In English
 

Historisk tidskrift 122:3 • 2002

Innehåll (Contents) 2002:3

Litteratur (Dissertation review essays)

Företaget, pengarna och makten. Kön och klass vid Liljeholmens Stearinfabriks AB

Per Niskanen, fakultetsopponent

Fulltext (pdf)

This article reviews the following work(s):

Kerstin Norlander, Människor kring ett företag. Kön, klass och ekonomiska resurser. Liljeholmens Stearinfabriks AB 1872–1939, Diss, Meddelanden från Ekonomiskhistoriska institutionen vid Göteborgs universitet 77, Göteborg 2000. 342 s.