Vol 144 Nr 2 (2024)

Kortare recensioner

Samuel Edquist
Claes Westling, Våra historiska arkiv: En slumrande skatt (Lund: Nordic Academic Press 2022). 177 s.
Kräver prenumeration PDF
Harald Gustafsson
Tomas Andersson, Bohusläns historia från järnålder till 1658 (Lund: Historiska Media 2021), 352 s, och Tomas Andersson, Bohusläns historia från 1658 till nutid (Lund: Historiska Media 2023), 352 s.
Kräver prenumeration PDF
Olov Lund
Claes Gejrot (red.), Sverige 1523 (Stockholm: Riksarkivet 2023). 463 s.
Kräver prenumeration PDF
Dag Retsö
Lars Ericson Wolke, Sten Sture den yngre: En biografi (Lund: Historiska media 2023). 350 s.
Kräver prenumeration PDF
Jan Samuelson
Martin Hårdstedt, Finlands svenska historia (Helsingfors, Stockholm: Svenska litteratursällskapet i Finland, Natur & Kultur 2023). 359 s.
Kräver prenumeration PDF
Marie Steinrud
Peter Sjölund, Alla är vi valloner: Om sanna och osanna släkthistorier i Sverige (Stockholm: Norstedts 2023). 244 s.
Kräver prenumeration PDF
Mats Höglund
Maria Gussarsson, Kartans makt i krig och fred: Fältmätarna, det nya kriget och samhällelig utveckling 1805–1831 (Lund: Nordic Academic Press 2022). 346 s.
Kräver prenumeration PDF
Björn Hasselgren
Sven Fritz, Johan Liljencrants: Den fredsälskande reformivraren som blev Gustaf III:s och Sveriges förste finansminister (Stockholm: Institutet för ekonomisk-historisk och företagsekonomisk forskning vid Handelshögskolan i Stockholm 2022). 733 s.
Kräver prenumeration PDF
Martin Åberg
Kekke Stadin, The Formal Call in the Making of the Baltic Bourgeoisie (New York, NY: Routledge 2022). 189 s.
Kräver prenumeration PDF
Linus Salö
Tage Alalehto, Försvenskningen av Tornedalen – dess socioekonomiska och kulturella konsekvenser (Luleå: Tornedalica 2022). 222 s.
Kräver prenumeration PDF
Bo G. Hall
Dan Nordman, Kenneth Gustavsson, Ida Scherman & Tom Gullberg, Det åländska folkets historia V, vol. 2: Ålandsrörelsen och självstyrelsen 1917–1995 (Helsingfors: Ålands kulturstiftelse 2022). 593 s.
Kräver prenumeration PDF
Petter Hellström
Maja Hagerman, Minnesbrunnen: Om helgon, skallmätare och hotet mot demokratin (Stockholm: Norstedts 2022). 349 s.
Kräver prenumeration PDF
Måns Ahlstedt Åberg
Martin Ericsson, Vetenskapen som försvann? Svensk rasforskning efter 1935 (Lund: Arkiv förlag 2023). 314 s.
Kräver prenumeration PDF
Kristofer Hansson
Maria Josephson, Lex THX (Stockholm: Norstedts 2022). 280 s.
Kräver prenumeration PDF