En historisk tidskrift, vetenskapliga artiklar och relevans